Katedra germanistiky

Jaké výhody skýtá studium germanistiky v Ostravě?

 • Jsme mladý a dynamický tým otevřený všemu novému.
 • Nabízíme všechny typy vysokoškolského studia: bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium.
 • Výuku vedou kvalifikovaní vyučující se zkušenostmi z práce na zahraničních univerzitách.
 • Kolektiv renomovaných pracovníků doplňuje několik rodilých mluvčích, lektorů katedry.
 • Moderní výukové metody jsou každodenním pravidlem.
 • Výuka vedená hostujícími profesory umožňuje získat přehled o studiu na zahraničních univerzitách.
 • Každoročně nabízíme v rámci programu Erasmus+ téměř 40 semestrálních studijních pobytů na zahraničních univerzitách, např. v Německu (Dresden, Erfurt, Jena, Würzburg, Koblenz, Zittau/Görlitz, Zwickau, Passau, Leipzig, Regensburg, Freiburg, Erlangen-Nürnberg), Rakousku (Graz, Innsbruck, Wien), Finsku (Jyväskylä), Francii (Bordeaux), Belgii (Gent), Itálii (Salerno), Polsku (Wrocław), Chorvatsku (Zadar), Turecku (Sakarya) nebo na Slovensku (Nitra, Banská Bystrica, Košice), a možnost pracovních stáží v zahraničních firmách.
 • Studenti se specializací Němčina pro překlad se účastní pravidelně workshopů v Centru translatologie ve Vídni.
 • Disponujeme dobře vybavenou knihovnou a moderní didaktickou technikou.
 • Zprostředkováváme zahraniční stipendijní pobyty v rámci programů DAAD, ÖAD, Hermann-Niermann-Stiftung a dalších.
 • Podporujeme úzkou spolupráci mezi studenty a mezinárodními firmami v regionu (Siemens, OKIN a další).
 • Každoroční organizací Studentské vědecké germanistické konference umožňujeme studentům prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti a tím získávat zkušenosti pro budoucí profesní dráhu.
 • Organizováním pravidelných kulturních akcí, k nimž patří např. studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, autorská čtení německy píšících autorů, Česko-německé kulturní dny v Ostravě – Ostrau der Kulturpunkt aj., zpestřujeme a obohacujeme studentský život.

Jaké uplatnění nacházejí naši absolventi v praxi?

Na základě zpětné vazby našich absolventů může katedra potvrdit stoprocentní úspěšnost při profesním uplatnění: v mezinárodních firmách, cestovním ruchu a sdělovacích prostředcích, ve školství a také v překladatelských a tlumočnických agenturách.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 02. 2023