Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Německá filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]navazující2 rokykombinované
Německá filologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Německá filologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Německá filologie - Němčina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Německá filologie - Němčina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Německá filologie - Němčina pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Německá filologienavazující
Biologie - Německá filologiebakalářské
Český jazyk a literatura - Německá filologiebakalářské
Český jazyk a literatura - Německá filologienavazující
Dějiny umění - Německá filologiebakalářské
Dějiny umění - Německá filologienavazující
Filozofie - Německá filologiebakalářské
Filozofie - Německá filologienavazující
Francouzská filologie - Německá filologiebakalářské
Francouzská filologie - Německá filologienavazující
Fyzika - Německá filologiebakalářské
Geografie - Německá filologiebakalářské
Historie - Německá filologiebakalářské
Historie - Německá filologienavazující
Latinský jazyk a kultura - Německá filologiebakalářské
Latinský jazyk a kultura středověku - Německá filologienavazující
Matematika - Německá filologiebakalářské
Německá filologie - Anglická filologiebakalářské
Německá filologie - Anglická filologienavazující
Německá filologie - Český jazyk a literaturabakalářské
Německá filologie - Český jazyk a literaturanavazující
Německá filologie - Dějiny uměníbakalářské
Německá filologie - Dějiny uměnínavazující
Německá filologie - Filozofiebakalářské
Německá filologie - Filozofienavazující
Německá filologie - Francouzská filologiebakalářské
Německá filologie - Francouzská filologienavazující
Německá filologie - Historiebakalářské
Německá filologie - Historienavazující
Německá filologie - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Německá filologie - Latinský jazyk a kultura středověkunavazující
Německá filologie - Polská filologiebakalářské
Německá filologie - Polská filologienavazující
Německá filologie - Ruská filologiebakalářské
Německá filologie - Ruská filologienavazující
Německá filologie - Sociologiebakalářské
Německá filologie - Španělská filologiebakalářské
Německá filologie - Španělská filologienavazující
Polská filologie - Německá filologiebakalářské
Polská filologie - Německá filologienavazující
Ruská filologie - Německá filologiebakalářské
Ruská filologie - Německá filologienavazující
Sociologie - Německá filologiebakalářské
Španělská filologie - Německá filologiebakalářské
Španělská filologie - Německá filologienavazující
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglický jazyk pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Biologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Český jazyk a literatura pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Dějepis pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Dějiny umění - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Francouzská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Francouzský jazyk pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Fyzika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Geografie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Historie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Chemie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Informatika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Matematika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Německá filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německý jazyk pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Německý jazyk pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Německý jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Německý jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Pedagogika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Pedagogika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Polská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Psychologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Ruská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Tělesná výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Základy společenských věd - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské