Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra české literatury a literární vědy

Petr Hrtánek


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 505, budova D
funkce:tajemník katedry, tutor
obor činnosti:současná česká literatura, literární kritika
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1878
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Literární cena pod palbou. Ke kritickým ohlasům na Magnesii Literu 2019
Petr Hrtánek
Rok: 2020, Bohemica olomucensia
článek v odborném periodiku

Politika, sex a erotika - k obrazu ?normalizace? v románu Jaroslava Čejky Most přes řeku zapomnění
Petr Hrtánek
Rok: 2019, Studia et Documenta Slavica
článek v odborném periodiku

Československo jako hrdina 'kronikálního' románu
Petr Hrtánek
Rok: 2018, Litikon
článek v odborném periodiku

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty
Petr Hrtánek
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

The Gothic Mode in Czech Postmodern Novels at the Turn of the Millennium
Matěj Antoš, Petr Hrtánek
Rok: 2018, Gothic Studies
článek v odborném periodiku

Dva neocenění (?) Pravomilové - Stančíkův a Čvančarův
Petr Hrtánek
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odstíny a tóny
Petr Hrtánek, Matěj Antoš
Rok: 2022, Pavel Mervart
odborná kniha

Satirická kronika dvou uplynulých dekád
Petr Hrtánek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

100 let volejbalu v Moravskoslezském kraji
Petr Hrtánek, František Kopecký, Jan Dluhoš, Břetislav Habarta, Tomáš Kavala, Vlastimil Kovář, Jindřich Piprek, Jiří Rucki, Dušan Rundt, Jiří Seidl, Jan Slezák, Miroslav Vyhlídal ... další autoři
Rok: 2021
redakční a jazykové úpravy

Literární cena pod palbou. Ke kritickým ohlasům na Magnesii Literu 2019
Petr Hrtánek
Rok: 2020, Bohemica olomucensia
článek v odborném periodiku

Přízračná zjevení v románovém obraze novodobých dějin (k fantastičnosti románu Odcizená krajina Jaroslava Čejky)
Petr Hrtánek
Rok: 2020, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Cenová bilance 2018
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Kronikální' román? (K aplikačním možnostem kategorie modu)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární cena pod palbou (ke kritické reflexi letošní Magnesie Litery)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paměť a vzpomínání v současných kronikálních románech
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politika, sex a erotika - k obrazu ?normalizace? v románu Jaroslava Čejky Most přes řeku zapomnění
Petr Hrtánek
Rok: 2019, Studia et Documenta Slavica
článek v odborném periodiku

Aplikační možnosti kategorie modu: apokalyptičnost v současných českých románových 'kronikách'
Petr Hrtánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Československo jako hrdina 'kronikálního' románu
Petr Hrtánek
Rok: 2018, Litikon
článek v odborném periodiku

Nadpřirozené a mytologické motivy v románovém obraze dějin 20. století (fantastičnost v současných českých románových 'kronikách')
Petr Hrtánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty
Petr Hrtánek
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Sex a erotika ve stínu rudé hvězdy (k románovému obrazu jedné éry)
Petr Hrtánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Gothic Mode in Czech Postmodern Novels at the Turn of the Millennium
Matěj Antoš, Petr Hrtánek
Rok: 2018, Gothic Studies
článek v odborném periodiku

Genologický workshop
Petr Hrtánek
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Postmoderní obraz smrti v románech Martina Komárka
Petr Hrtánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přízraky a masky
Matěj Antoš, Petr Hrtánek, Martin Pilař, Pavel Šidák, Stanislav Drastík, Petra Knesplová ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Československý, západoslovanský nebo středoevropský román? (K fikčnímu prostoru románu Davida Zábranského Martin Juhás čili Československo)
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gotický modus v české politopadové próze
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prokletí, stigma, vyloučení - klíčové motivy současných českých románových kronik
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prokletí, stigma, vyloučení: klíčové motivy současných českých románových kronik.
Petr Hrtánek
Rok: 2016, Studia i szkice slawistyczne
článek v odborném periodiku

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty (nad knihou Sigmundovy můry)
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematizace poválečného odsunu/vyhnání v paměti míst (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2016, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize

Téměř legenda o neohroženém oráči
Petr Hrtánek
Rok: 2016, Host
článek v odborném periodiku

Ukecaná tajemství
Petr Hrtánek
Rok: 2016, Host
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Opolski
Petr Hrtánek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně
Petr Hrtánek, Stanislav Drastík
Rok: 2015, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Chtělo by to změnu? K výrazovým možnostem angažovanosti v současné české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2015, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Nugamentum tremendum čili Hrozná hloupost
Petr Hrtánek
Rok: 2015, Host
článek v odborném periodiku

Podoby grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela
Petr Hrtánek, Petra Knesplová
Rok: 2015, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Román Emila Hakla Skutečná událost v kontextu současných diskusí o angažované literatuře
Petr Hrtánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Slovo o literatuře. M. Viewegh: Zpátky ve hře
Petr Hrtánek
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Tematizace novodobých česko-německých konfliktů v paměti míst (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Wroclaw, Faculty of Philology
Petr Hrtánek
Rok: 2015
působení v zahraničí

V souřadnicích všeho a ničeho?
Petr Hrtánek, Roman Polách
Rok: 2015, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Angažovaná česká próza? Mezi Paměťmi poslance parlamentu a Skutečnou událostí
Petr Hrtánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apocryphal distance in the image of Hussitism in contemporary Czech prose
Petr Hrtánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně
Petr Hrtánek, Petr Drastík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Petr Hrtánek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu)
Petr Hrtánek
Rok: 2014, Host
odborná kniha

Skutečná událost Emila Hakla v kontextu polemik o angažovanou literaturu
Petr Hrtánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo o literatuře: I. Dousková - Medvědí tanec
Petr Hrtánek
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Druhý život" Bible: apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2013, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Eötvös Loránd University
Petr Hrtánek
Rok: 2013
působení v zahraničí

HYPERTEXTOVÝ ROZMĚR SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH APOKRYFŮ (NA PŘÍKLADECH ČESKÉ PRÓZY)
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apokryfní distance v obrazu husitství v novější české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kritický klub
Petr Hrtánek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Neúplná "antropopoetická" mozaika města
Petr Hrtánek
Rok: 2012, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze
Petr Hrtánek, Petra Knesplová
Rok: 2012, Český lid
článek v odborném periodiku

Procházka parkem
Petr Hrtánek
Rok: 2012, Host
článek v odborném periodiku

Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Apokryfy v románech Stanislava Komárka (Opšlstisova nadace a Mandaríni)
Petr Hrtánek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kritický klub: P. Soukupová - Marta v roce vetřelce
Petr Hrtánek
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

LES AVATARS APOCRYPHES DU PERSPONNAGE DE JUDAS DANS LA PROSE TCHEQUE CONTEMPORAINE
Petr Hrtánek
Rok: 2011, Revue des Études Slaves
článek v odborném periodiku

University of Ljubljana. (Apokryfy v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Ljubljana. (Neznámý, v neznámém. Literární tvorba Jana Křesadla)
Petr Hrtánek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Beletrie mezi eschatologií a alchymií
Petr Hrtánek
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

Milovaná i nenáviděná. Postmoderna a léta devadesátá.
Petr Hrtánek
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

Nový starý dobrý Hakl
Petr Hrtánek
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

Próza ne zcela naplněných očekávání
Petr Hrtánek
Rok: 2010, www.iliteratura.cz
článek v odborném periodiku

Antologie textů k dějinám české literární kritiky II (1. polovina 20. století)
Petr Hrtánek
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Česká polistopadová literatura v síti souřadnic
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Česká polistopadová literatura v síti souřadnic
Petr Hrtánek, Jakub CHROBÁK
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Dialogické formy v novodobých apokryfech: Citáty (nástin problému)
Petr Hrtánek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Chytře smyšlená historie o boji se Zlem
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Kritický klub: M. Urban - Lord Mord
Petr Hrtánek
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Kritický klub: T. Zmeškal - Milostný dopis klínovým písmem
Petr Hrtánek
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Nadějný debut vidím...
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Pochybný účinek piva i beletrie
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Tvar
článek v odborném periodiku

Román jako klubko hadů
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Román přetaženého času
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Literární server i literatura
článek v odborném periodiku

Antologie textů k dějinám české literární kritiky (XIX. století)
Petr Hrtánek
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cyprián aneb Prokletí neřesti
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Filozofická fakulta Univerzity v Ljubljani
Petr Hrtánek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Kdo neskáče, není Čech
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Lektorský posudek odborného textu pro časopis Česká literatura
Petr Hrtánek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mrazivý thriller o černém květu
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Potichu jako placebo
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Smrt jako prosté škrtnutí perem
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

StB a vzdorující
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Šly přes nás dějiny...
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Zápis o jednom čarodějnickém procesu
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Apokryfní obraz minulosti čili dějiny pro kočku (Milan Badal: Apokryfy pro kočku)
Petr Hrtánek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Host
odborná kniha

Kritický klub
Petr Hrtánek
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Mrtvý holky to chtěj taky
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku

Neviditelná budoucnost povídek z Listenu
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku

Rustikální lži, sex a prachy podle Křesadla
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Host
článek v odborném periodiku

Ani ne... (Jaroslav Rudiš: Grandhotel)
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

...buď svatý rád, když není bit! Legendární motivy v několika průsvitech současné české prózy
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Církevní prostor a jeho jazyky ve dvou "kostelních" románech Miloše Urbana
Petr Hrtánek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kotel se žhavým černým obsahem
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Protimluv
článek v odborném periodiku

Slepá bohyně znovuzrozená (Jan Křesadlo: Slepá bohyně)
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku

Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře
Petr Hrtánek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ve zdravé knize zdravý duch...
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku

Ve znamení Morany
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Argotismy a vulgarismy v české próze konce minulého století
Petr Hrtánek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Církevní prostor a jeho "jazyky" v románu Miloše Urbana Stín katedrály
Petr Hrtánek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co s tím sklem...
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Host
článek v odborném periodiku

Dobyvatelé ztracených knih
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Miluj mě líp a už tě nezabiju!
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Náboženské a církevní kódy v Polokatolických povídkách Jana Křesadla
Petr Hrtánek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Stručná mluvnice Santiniho jazyka
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Zuzana a dva ironikové (kniha Daniel jako pretext české postmoderní prózy)
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Žánrová ekamo(n)táž Jana Jandourka
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Barevné povídky nejen o lásce.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku

Deset podob tajemna.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Kouzlo významů, zvuků, barev.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Motivické průniky v českých negativních utopiích druhé poloviny 20. století: mezi filozofií a pop-literaturou
Petr Hrtánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Soumrak mužů v Bryczově podání
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku

Stovka hororů? Spíše horůrků
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

The best of Ondřej Neff?
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Topos Atlantidy a motiv potopy v české literatuře 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Utopie a antiutopie v české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Revue Labyrint
článek v odborném periodiku

Když se zloduch chechtá
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Kniha divadelních legend
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Malý příběh o velkých pravdách?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Naplněné ambice lexikografické
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Nemocnice na kraji Berlína
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

O moderně postmoderně?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

O naději a beznaději české poválečné literatury
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

O podobách humoru mezi erotikou a politikou
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Pochopit a zemřít?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

"Pokud tomu chcete říkat underground, můžete."
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Příznačné jazykové tendence a motiv metajazyka v polských a českých antiutopiích 80. let minulého století
Petr Hrtánek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

"Televizní román" jako dialog?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Všichni ti hajzlové, usoplenci, kriminálníci...
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Kravex5 aneb Křesadlo znovu ironické
Petr Hrtánek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století.
Petr Hrtánek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Klíčové motivy ve trojím zpracování látky o zlatém kolovratu
Petr Hrtánek
Rok: 1999, Český lid
článek v odborném periodiku

Erotické motivy v poezii J. H. Krchovského
Petr Hrtánek
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
2UCLCÚvod do studia české literatury
3MCLFModerní česká literatura-texty
CEXILČeská literatura v exilu
EXKUPoznávací exkurze
EXKURExkurze
KASL1Kapitoly ze současné literatury 1
KASL2Kapitoly ze současné literatury 2
LIKRYLiterární kritika
LPMLALiteratura pro děti a mládež
PRSB1Projektový seminář 1
PRSB2Projektový seminář 2
PRSM1Projektový seminář 1
PRSM2Projektový seminář 2
SESCPSeminář k současné české próze
SOPRBKapitoly ze současné české prózy
SOPRYKapitoly ze současné české prózy
USLITÚvod do studia literatury
USLIXÚvod do studia literatury
USLIYÚvod do studia literatury
UTLITÚvod do teorie literatury
UTLIXÚvod do teorie literatury
UTLIYÚvod do teorie literatury
ZALKXŽánrové aspekty literární komunikace
ZALKYŽánrové aspekty literární komunikace
1LIK5Literární kritika
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SPR4Kapitoly ze současné české prózy
1ULV2Úvod do literární vědy
1USL1Úvod do studia literatury
2ULV2Úvod do literární vědy
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3ZAL9Žánrové aspekty literární komunikace
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5LIGELiterární genologie
51LIGTheory of Literary Genres
6LIGELiterární genologie
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
7EXLBČeská literatura v exilu
7PR1BProjektový seminář 1
7PR2BProjektový seminář 2
7SPRBKapitoly ze současné české prózy
8LKPRLiterárněkritické praktikum
8PROJProjektový seminář
8SDP1Seminář k diplomové práci 1
8SDP2Seminář k diplomové práci 2
8SPR4Kapitoly ze současné české prózy
8ULV2Úvod do literární vědy
8ZAL9Žánrové a stylistické aspekty textu


AutorNázev práceTypRok
Střelec KarelPaměť míst na "okrajích" jako téma současné české prózydisertační 2019 
Antoš MatějProměny a rezonance gothic fiction v prózách Miloše Urbanadisertační 2017 
Poláchová JanaLesk a bída současných českých prozaiček (knihy H. Lundiakové, S. Vybíralové a M. Slavické v literárněkritické perspektivě)diplomová 2022 
Benke FilipMotivy tělesnosti v díle Marka Šindelkydiplomová 2021 
Siláková VeronikaAntické předlohy apokryfních povídek (se zaměřením na novější českou prózu)diplomová 2021 
Stach PetrPostava falešného mesiáše v současné české prózediplomová 2021 
Walachová VeronikaTopos domu v literárním obraze novodobé historie (v současné české próze)diplomová 2020 
Poláchová JanaLesk a bída současných českých prozaiček (knihy H. Lundiakové, S. Vybíralové a M. Slavické v literárněkritické perspektivě)diplomová 2019 
Drastík StanislavPrózy Petra Stančíka v perspektivě postmoderní poetikydiplomová 2018 
Kasalová JanaParalelní světy v současné české próze (v románech Ch. Cigana a M. Urbana)diplomová 2018 
Knesplová PetraPostmoderní proměny gotického románu v prózách Jana Křesadladiplomová 2016 
Kubanková IvaObraz bratří Mašínů v současné české literatuře (mezi autenticitou a fikcí)diplomová 2015 
Antoš Matěj"Nepravidelná" trilogie Stanislava Komárkadiplomová 2014 
Tutková TerezaŽenské postavy ve fantasy románech Petry Neomillnerové (analýza archetypů)diplomová 2014 
Kuželová JiřinaPérák jako literární postavadiplomová 2013 
Kubanková IvaObraz bratří Mašínů v současné české literatuře (mezi autenticitou a fikcí)diplomová 2012 
Miklíková MichaelaRomán Antonína Bajaji Na krásné modré Dřevnici (v kontextu jeho tvorby)diplomová 2012 
Stojaspalová AnnaPrózy Bohuslava Vaňka-Úvalskéhodiplomová 2012 
Křoková DarinaPrózy Romana Ludvydiplomová 2011 
Nawratová PetraPostavy detektivů v české polistopadové prózediplomová 2011 
Szwarcová MonikaMotiv sestupu do podzemí jako součást iniciačního syžetu (v současné české próze)diplomová 2011 
Fliedrová KateřinaSudetský problém v současné české prózediplomová 2010 
Mertová ZuzanaŽidovská tematika v prózách Viktora Fischla (v Jeruzalémském triptychu)diplomová 2010 
Remeš VojtěchHororové motivy v současné české povídcediplomová 2010 
Stropková HanaSpor o krásu a ošklivost - kritická reflexe románu J. Pelce ...a bude hůřdiplomová 2009 
Mikešová IvetaTéma rodu a hledání kořenů v současné české prózediplomová 2008 
Wegrzynová LucieObraz "normalizace" v současné české prózediplomová 2008 
Skalíková KateřinaPoetika času a prostoru v povídkách Miloše Urbanadiplomová 2007 
Hofmanová KláraČeští krajané a podoba českého jazyka v argentinských enklávách (zvláště v okolí Presidencia Roque Saenz Pena)diplomová 2006 
Krečmerová SoňaMotiv pandemie v české próze 2. poloviny 20. stoletídiplomová 2006 
Sedláčková AlenaĎáblové a démoni v české postmoderní prózediplomová 2006 
Sikorová Kateřina"Televizní romány" Jaroslava Dietla (stylistická analýza)diplomová 2005 
Obrová ZuzanaAnalýza knihy Tomáše Kolského "Ruthie a barevnost světa"bakalářská  
Plačková Eva"Lázeňská trilogie" Romana Ráže (analýza a interpretace)bakalářská 2022 
Zittová KarinŽánrový profil povídek ze souboru Praha Noirbakalářská 2020 
Stach PetrObraznost vody a rostlinné motivy v prózách Anny Bolavébakalářská 2019 
Siláková VeronikaAnalýza knihy Jarmily Loukotkové "Spartakus"bakalářská 2018 
Walachová VeronikaNávraty domů jako téma tří novel: Pátým pádem oslovujeme Václava Vokolka, Jizvy Evity Naušové a Anděl odešel Martina Fibigerabakalářská 2017 
Kasalová JanaAnalýza a interpretace povídkového souboru Ludvíka Němce Láska na cizím hroběbakalářská 2016 
Kružliak OndřejAnalýza a interpretace románu Emila Hakla "Skutečná událost"bakalářská 2016 
Rotreklová AnnaAnalýza a interpretace románu Petry Soukupové Pod sněhembakalářská 2016 
Drastík StanislavAnalýza knihy "Slezský román" Petra Čichoněbakalářská 2015 
Knesplová PetraFilozofické a náboženské reflexe v knize Maxe Unterwassera Michaelabakalářská 2014 
Morcinková AnnaAnalýza knihy Romana Ludvy Falzumbakalářská 2014 
Pasternáková AndreaAnalýza knihy Ivana Matouška "Oslava"bakalářská 2014 
Střelec KarelAnalýza knihy Jana Balabána "Jsme tady"bakalářská 2013 
Antoš MatějAnalýza románu Emila Hakla "Pravidla směšného chování"bakalářská 2012 
Kocián JiříPodoby groteskna v Křesadlově románu Skrytý život Cypriána Belvybakalářská 2012 
Tkačíková DenisaAnalýza knihy Markéty Pilátové "Žluté oči vedou domů"bakalářská 2012 
Tuhovčáková ZuzanaPřemyslovsko-lucemburská trilogie Oldřicha Daňkabakalářská 2011 
Bortlíková ŠtěpánkaAnalýza románu Emila Hakla "Let čarodějnice"bakalářská 2010 
Sanytrová MichaelaAnalýza románu Jana Křesadla Rusticaliabakalářská 2010 
Křoková DarinaAnalýza a interpretace románu Romana Ludvy "Stěna srdce"bakalářská 2009 
Nawratová PetraAnalýza, interpretace a srovnání románu R. Ludvy "Jezdci pod slunečníkem" a románu B. Vaňka-Úvalského "Zabrisky"bakalářská 2009 
Stojaspalová AnnaAnalýza a interpretace knihy B. Vaňka-Úvalského "Brambora byla pomeranč mého dětství"bakalářská 2009 
Wronová MichaelaAnalýza knihy Miloše Urbana "Pole a palisáda"bakalářská 2009 
Fliedrová KateřinaAnalýza knihy Jaroslava Rudiše "Grandhotel"bakalářská 2008 
Kuželová JiřinaSběratelé knih Jaroslava Pížla - analýza románubakalářská 2008 
Stáňová EvaAnalýza knihy Ireny Douskové "Čím se liší tato noc"bakalářská 2008 
Köllnerová PetraAnalýza povídek Edgara Dutky: U útulku pětbakalářská 2007 
Mikulíková AlenaHumor, jazyk a styl her Osvobozeného divadla (v období 1927 - 1937)bakalářská 2007 
Štěpánková NikolaAnalýza romaneta Antonína Bajaji Zvlčeníbakalářská 2007 
Mikešová IvetaAnalýza románu Pavla Brycze Patriarchátu dávno zašlá slávabakalářská 2006 
Štalmachová RadkaSoučasná nářeční situace v Jasenné a Vizovicích (v oblasti tradičních řemesel)bakalářská 2005 


Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy) III
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy) II
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mody románových kronik v současné české próze
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavv udržitelnosti
Vybrané žánrové a subžánrové proměny v současné české literatuře III
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vybrané žánrové a subžánrové proměny v současné české literatuře II
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vybrané žánrové a subžánrové proměny v současné české literatuře
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Proměny a konstanty apokryfů v současné české literatuře
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období3/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub