Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Gračková Romana, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1871
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: současná česká literatura, literární kritika
553 46 1870
Hruška Pavel, Mgr. Ing.
činnost: literární identita regionu
553 46 1871
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy, literární identita regionu
553 46 1879
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: literární identita regionu
553 46 1879
553 46 1861
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literární identita regionu
553 46 1876
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny starší české literatury, literární identita regionu
553 46 1878
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, teorie literatury, světová literatura, literární identita regionu
553 46 1877
Polách Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: česká literatura 20. století, současná česká poezie, literární teorie, literární identita regionu
553 46 1878
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D.
činnost: literární identita regionu
553 46 1871
Rozehnalová Ilona, Mgr.
činnost: literární identita regionu
553 46 1871
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, literární identita regionu
553 46 1877
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
553 46 1879
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literatura pro mládež, sociologie literatury, literární identita regionu
553 46 1874