Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra české literatury a literární vědy

Jan Malura

Jan Malura

titul, jméno, příjmení:
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 505, budova D
funkce:
zástupce ředitele CERES
obor činnosti:
dějiny starší české literatury, literární identita regionu
telefon, mobil:
553 46 1878
e-mail:

Vzdělání

2016
řízení ke jmenování profesorem: Ostravská univerzita, Dějiny a teorie české literatury (profesor)
2007
habilitace: Filozofická fakulty Ostravské univerzity, Dějiny a teorie české literatury (docent)
1995 – 2000
doktorské postgraduální studium české literatury na katedře bohemistiky Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PhD.)
1989 – 1994
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, učitelství pro SŠ, čeština-dějepis (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2016 – dosud
profesor a vedoucí Katedry české literatury a  literární vědy FF OU
2014 – dosud
vedoucí Katedry české literatury a  literární vědy FF OU
2007 – 2015
docent Katedry české literatury a  literární vědy FF OU
2006 – 2009
vědecký pracovník Oddělení dějin české literatury Ústavu pro českou literaturu, AV ČR Praha, v. v. i.
1994 – 2007
asistent, od 1997 odborný asistent Katedry české literatury a  literární vědy FF OU (v letech 1999 - 2007 ve funkci tajemníka katedry)
 

Odborné zaměření

dějiny starší české literatury
barokní literatura a kultura
literárněvědní metodologie
textologie a ediční praxe
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
místopředseda panelu RVVI Humanities and the Arts
2016 – dosud
člen Rady pro vnitřní hodnocení OU
2010 – 2014
proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkana FF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
člen ediční rady edice Středověk (Nakladatelství Lidové noviny)
2015 – dosud
člen Vědecké rady OU
2010 – dosud
člen Vědecké rady FF OU
2010 – dosud
člen Ediční komise FF OU (do 2014 předseda)
2007 – dosud
předseda redakční rady časopisu Česká literatura (od 2004 člen redakční rady)
Dějiny české literatury a teorie literatury na FF Karlovy univerzity v Praze
Česká literatura na FF Masarykovy univerzity
Dějiny a teorie české literatury na FF Ostravské univerzity
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur na FF Ostravské univerzity
Kulturní dějiny na FF Ostravské univerzity
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Szturcová Monika
Česko-polské vztahy v poutních písních 18.-19. století
disertační
2021
Pěchula Lukáš
Auto- a heteroobrazy v románech českých i německých autorů širšího Ostravska (1918-1945)
disertační
2020
Hanzová Barbora
Exemplum Tomáše ze Štítného
disertační
2016
Němcová Dragonová Martina
Emblematika v barokním kazatelství
disertační
2015
Vida Beáta
Literárna tvorba uhorských Kartuziánov v neskorom stredoveku (Érdy-kódex)
disertační
2012
Zajíčková Vendula
Žánrová struktura staročeského Passionálu
disertační
2011
Wintersberger Marie Terezie
Písně o smrti v českých kancionálech raného novověku
disertační
2009
Tomiová Pamela
Zvířecí symbolika v české a anglické středověké literatuře
diplomová
2023
Pokutová Anna
Řeky živé a umírající v české próze 20. století. Reflexe environmentálních témat v literatuře (Karel Dvořáček, Ludmila Hořká aj.).
diplomová
2022
Sliwková Kateřina
Středověké legendy v učebnicích literatury
diplomová
2022
Kantorová Klára
Staré pověsti a mýty v Kosmově a Hájkově kronice
diplomová
2021
Žákovčíková Alžběta
Tristan a Izolda v české a evropské literatuře (včetně filmových a divadelních adaptací)
diplomová
2021
Kožaná Nela
Středověké světice v českých písňových legendách raného novověku
diplomová
2020
Kupčová Eva
Jan Amos Komenský ve středoškolských učebnicích literatury
diplomová
2020
Wołowczyk Paulina
České a polské barokní drama (pokus o komparaci)
diplomová
2019
Hodorová Michaela
Barbaři a indiáni v české cestopisné literatuře renesance a baroka
diplomová
2018
Petržílková Andrea
Žid jako postava českého humanistického a barokního dramatu
diplomová
2018
Václavíková Martina
Zázračné motivy v kramářské písni 17. a 18. století
diplomová
2018
Bičan Jakub
Podoby epiky v historické próze s tématem baroka
diplomová
2017
Smolková Šubová Ivana
Komenského Labyrint a  Grimmelshausenův Simplicissimus - pokus o komparaci literárních postav
diplomová
2017
Žatková Eliška
Pohádkové motivy v české středověké epice
diplomová
2017
Žilová Kristýna
Živelné katastrofy a války v české kramářské písni 18. a první poloviny 19. století
diplomová
2017
Iljazi Lindita
Analýza rétorických prostředků v Komenského cyklu Truchlivý
diplomová
2015
Moravcová Michaela
Jan Hus a doba husitská ve středoškolských učebnicích literatury
diplomová
2014
Slívová Karla
Obraz ženy v českém barokním dramatu
diplomová
2014
Sobotová Michaela
Obraz Itálie v humanistickém cestopisu (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Bedřich z Donína)
diplomová
2014
Cigánová Lenka
Opavský kancionál z roku 1734
diplomová
2013
Frélichová Daniela
Prostor a jeho zobrazení ve středověkých kronikách
diplomová
2012
Musioł Anna
České a polské renesanční parodie (Frantova prava a polská sowizdrzalska literatura)
diplomová
2012
Netolická Šárka
Barokní modlitby pro ženy
diplomová
2012
Pavlíková Jiřina
Vánoční hry českého baroka
diplomová
2011
Wylegalová Marcela
Proměny recepce Života sv. Kateřiny
diplomová
2011
Byrtusová Barbora
Postava ženy ve středověkých látkách Julia Zeyera
diplomová
2010
Elstnerová Radka
Obraz přírody v barokní homiletice
diplomová
2010
Lenart Anita Barbara
Polská Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim a česká Hra o vzkříšení Páně
diplomová
2010
Marek Zuzanna Elzbieta
Polská Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią a české Rozmlouvání člověka se smrtí
diplomová
2010
Moskwa Maria Małgorzata
Karel IV. v moderní české beletrii
diplomová
2010
Benešová Veronika
Zdeněk Kalista jako historik barokní literatury
diplomová
2009
Chovancová Eva
Josef Jireček jako historik české literatury humanismu a baroka
diplomová
2009
Hlochová Hana
Obraz islámského světa v dílech Václava Budovce Budova a Václava Vratislava z Mitrovic
diplomová
2009
Hlubek Filip
Jeremiáš Drexel: Orbis Phaeton. Analýza barokní mravně-výchovné prózy
diplomová
2009
Kyselá Lenka
Německý překlad Hájkovy kroniky
diplomová
2009
Majerová Michaela
Časopis Český lid Č. Zíbrta jako pramen poznání renesanční a barokní literatury
diplomová
2008
Mettler Anna
Anekdota, humorka, povídka ze života v kazatelství doby humanismu a baroka
diplomová
2008
Mladějovská Aneta
Literární analýza Ivančického kancionálu
diplomová
2008
Němcová Dragonová Martina
Ediční příprava textů barokního kazatelství
diplomová
2008
Zajíčková Vendula
Obraz ženy v legendách českého středověku
diplomová
2006
Náplavová Štěpánka
Ostravské dělnické kolonie ve vybraných románech 20. století
bakalářská
Procházková Zora
Dvě historické detektivky Jana Bauera
bakalářská
2021
Rusinová Aneta
Cestopisy Ladislava Zibury
bakalářská
2021
Slabová Karolína
Analýza románu Vladimír Körnera Lékař umírajícího času
bakalářská
2021
Pokutová Anna
Česko - anglické královny ve dvou románech Hany Parkánové-Whitton (Anna Česká, Zimní královna)
bakalářská
2020
Slaná Michaela
Písňové texty Svatopluka Karáska
bakalářská
2016
Bičan Jakub
Analýza vybraného životopisného románu 20. století (M. V. Kratochvíl, Dobrá kočka, která nemlsá)
bakalářská
2015
Richterová Petra
Eseje Tomáše Halíka (žánrová a stylistická analýza)
bakalářská
2011
Kamarytová Lenka
Mistr Kampanus Zikmunda Wintra
bakalářská
2009
Byrtusová Barbora
Zahrada mariánská Julia Zeyera
bakalářská
2008
Hellebrantová Hana
Poezie Vincence Furcha
bakalářská
2008
Lišifková Klára
Legenda o sv. Prokopu v kontextu Vrchlického epiky
bakalářská
2008
Matějíková Lenka
Analýza románu Lehni, bestie! Jiřího Kratochvila
bakalářská
2008
Chmelová Iva
Biblické motivy v raných prózách Jakuba Demla.
bakalářská
2007
Indrová Lenka
Rytířské látky u J. Zeyera
bakalářská
2007
Knichalová Ludmila
Hrůzostrašnost v  kramářské písni 19. století
bakalářská
2007
Cigánová Pavla
Obraz ženy ve dvou středověkých sporech (Tkadleček a Oráč z Čech)
bakalářská
2006
Matějková Ondřejka Sára
Adam Václav Michna z Otradovic v interpretacích českého baroka
bakalářská
2005Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2021 - 11/2021
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2020
Poskytovatel
Centrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2018
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
5/2011 - 5/2011
Poskytovatel
Ostatní zahr. vzd. programy
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2001 - 12/2003
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub