Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra české literatury a literární vědy

Jan Malura

Jan Malura

titul, jméno, příjmení:
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 505, budova D
funkce:
zástupce ředitele CERES
obor činnosti:
dějiny starší české literatury, literární identita regionu
telefon, mobil:
553 46 1878
e-mail:

Vzdělání

2016
řízení ke jmenování profesorem: Ostravská univerzita, Dějiny a teorie české literatury (profesor)
2007
habilitace: Filozofická fakulty Ostravské univerzity, Dějiny a teorie české literatury (docent)
1995 – 2000
doktorské postgraduální studium české literatury na katedře bohemistiky Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PhD.)
1989 – 1994
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, učitelství pro SŠ, čeština-dějepis (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2016 – dosud
profesor a vedoucí Katedry české literatury a  literární vědy FF OU
2014 – dosud
vedoucí Katedry české literatury a  literární vědy FF OU
2007 – 2015
docent Katedry české literatury a  literární vědy FF OU
2006 – 2009
vědecký pracovník Oddělení dějin české literatury Ústavu pro českou literaturu, AV ČR Praha, v. v. i.
1994 – 2007
asistent, od 1997 odborný asistent Katedry české literatury a  literární vědy FF OU (v letech 1999 - 2007 ve funkci tajemníka katedry)
 

Odborné zaměření

dějiny starší české literatury
barokní literatura a kultura
literárněvědní metodologie
textologie a ediční praxe
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
místopředseda panelu RVVI Humanities and the Arts
2016 – dosud
člen Rady pro vnitřní hodnocení OU
2010 – 2014
proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkana FF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
člen ediční rady edice Středověk (Nakladatelství Lidové noviny)
2015 – dosud
člen Vědecké rady OU
2010 – dosud
člen Vědecké rady FF OU
2010 – dosud
člen Ediční komise FF OU (do 2014 předseda)
2007 – dosud
předseda redakční rady časopisu Česká literatura (od 2004 člen redakční rady)
Dějiny české literatury a teorie literatury na FF Karlovy univerzity v Praze
Česká literatura na FF Masarykovy univerzity
Dějiny a teorie české literatury na FF Ostravské univerzity
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur na FF Ostravské univerzity
Kulturní dějiny na FF Ostravské univerzity
 


článek v odborném periodiku
 
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2020, De Gruyter
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Host
odborná kniha
 
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
odborná kniha
 
Jan Malura, Daniel Spratek
Rok: 2018, Institut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Jezik in slovstvo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 

Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Exulant
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Fiducia
odborná kniha
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022, Porownania
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021, Acta Comeniana.International review of Comenius studies and early modern intellectual history
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, E*forum [online] 18. 8.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2020, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, De Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
ostatní
 
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2020, De Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jakub Ivánek, Jan Malura, Roman POLÁCH, Svatava Urbanová, Lukáš PĚCHULA, Petr Lexa Přendík ... další autoři
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Host
odborná kniha
 
Rok: 2019, Host
odborná kniha
 
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
odborná kniha
 
Rok: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
odborná kniha
 
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Malura, Daniel Spratek
Rok: 2018, Institut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, E*forum [online] 24. 1.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Host
kapitola v odborné knize
 
Jan Malura, Daniel Spratek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Český lid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Souvislosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martina Dragonová, Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017, Jezik in slovstvo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2017, Protimluv
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lucie Antošíková, Jan Malura, Iva Málková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Nakl. Akropolis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Malura, Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Jan Malura, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Acta Comeniana.International review of Comenius studies and early modern intellectual history
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Listy filologické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Jan Malura, Marie Janečková, Jarmila Alexová, Věra Pospíšilová
Rok: 2010, Arsci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Antiqua Cuthna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Academia
odborná kniha
 
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Městský úřad
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Timotea Vráblová, Jan Malura
Rok: 2009, Ústav slovenskej literatúry SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Macek, Jan Malura
Rok: 2008, Kalich
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Slovenská literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Slavia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Hudební rozhledy, č. 5
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Host
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006, Slovo a smysl
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005, Tvar, č. 12
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Jan Malura, Jakub Sichálek
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Česká literatura, č. 3
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005, Host, č. 2
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Studia Comeniana et Historica, č. 71-72
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Host -OU
odborná kniha
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004, Protimluv, č. 1
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004, Tvar, č. 17
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Tvar, č. 5
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, Listy filologické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Studia Comeniana et Historica, č. 69-70
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Tvar, č. 7
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Studia Comeniana et Historica, č. 67-68
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002, Tvar, č. 4
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Protimluv
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Host, č. 10
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Studia comeniana et historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Tvar, č. 11
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Ostravská univerzita - Host
odborná kniha
 
Rok: 2001, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Tvar č. 4
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2001, Tvar, č. 12
článek v odborném periodiku
 
Jan Malura, Aleš Haman, Ivo Stolařík
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Jan Malura, Svatava Urbanová, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Romboid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, HOST - Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Wiener Slavistisches Jahrbuch
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Studia Comeniana et historica 29
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Alternativa IV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Jan Malura, Jaroslav Pleskot, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Literární noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Scriptum. Časopis pro literaturu, umění a život
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Jan Malura, Jan Malura, Kolektiv Autorů
Rok: 1995, Brána
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994, Česká literatura 42
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize
 
Jan Malura, Jan Malura, Alois David
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Tvar
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Szturcová Monika
Česko-polské vztahy v poutních písních 18.-19. století
disertační
2021
Pěchula Lukáš
Auto- a heteroobrazy v románech českých i německých autorů širšího Ostravska (1918-1945)
disertační
2020
Hanzová Barbora
Exemplum Tomáše ze Štítného
disertační
2016
Němcová Dragonová Martina
Emblematika v barokním kazatelství
disertační
2015
Vida Beáta
Literárna tvorba uhorských Kartuziánov v neskorom stredoveku (Érdy-kódex)
disertační
2012
Zajíčková Vendula
Žánrová struktura staročeského Passionálu
disertační
2011
Wintersberger Marie Terezie
Písně o smrti v českých kancionálech raného novověku
disertační
2009
Kupčáková Anna
Reportážní knihy z vydavatelství Absynt (strategie, redakční příprava, marketing, ohlasy)
diplomová
2024
Jelínek Jakub
Zobrazení jezuitských misí do Japonska v románech Služebníci neužiteční Jaroslava Durycha a Mlčení Šúsaka Endá
diplomová
2023
Nedavašková Tereza
Vagantská poezie - literárněhistorická charakteristika a její didaktický potenciál
diplomová
2023
Rusinová Aneta
Obrazy Hlučínska v dílech Ludmily Hořké, Evy tvrdé a Anny Malchárkové
diplomová
2023
Tomiová Pamela
Zvířecí symbolika v české a anglické středověké literatuře
diplomová
2023
Pokutová Anna
Řeky živé a umírající v české próze 20. století. Reflexe environmentálních témat v literatuře (Karel Dvořáček, Ludmila Hořká aj.).
diplomová
2022
Sliwková Kateřina
Středověké legendy v učebnicích literatury
diplomová
2022
Kantorová Klára
Staré pověsti a mýty v Kosmově a Hájkově kronice
diplomová
2021
Žákovčíková Alžběta
Tristan a Izolda v české a evropské literatuře (včetně filmových a divadelních adaptací)
diplomová
2021
Kožaná Nela
Středověké světice v českých písňových legendách raného novověku
diplomová
2020
Kupčová Eva
Jan Amos Komenský ve středoškolských učebnicích literatury
diplomová
2020
Wołowczyk Paulina
České a polské barokní drama (pokus o komparaci)
diplomová
2019
Hodorová Michaela
Barbaři a indiáni v české cestopisné literatuře renesance a baroka
diplomová
2018
Petržílková Andrea
Žid jako postava českého humanistického a barokního dramatu
diplomová
2018
Václavíková Martina
Zázračné motivy v kramářské písni 17. a 18. století
diplomová
2018
Bičan Jakub
Podoby epiky v historické próze s tématem baroka
diplomová
2017
Smolková Šubová Ivana
Komenského Labyrint a  Grimmelshausenův Simplicissimus - pokus o komparaci literárních postav
diplomová
2017
Žatková Eliška
Pohádkové motivy v české středověké epice
diplomová
2017
Žilová Kristýna
Živelné katastrofy a války v české kramářské písni 18. a první poloviny 19. století
diplomová
2017
Iljazi Lindita
Analýza rétorických prostředků v Komenského cyklu Truchlivý
diplomová
2015
Moravcová Michaela
Jan Hus a doba husitská ve středoškolských učebnicích literatury
diplomová
2014
Slívová Karla
Obraz ženy v českém barokním dramatu
diplomová
2014
Sobotová Michaela
Obraz Itálie v humanistickém cestopisu (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Bedřich z Donína)
diplomová
2014
Cigánová Lenka
Opavský kancionál z roku 1734
diplomová
2013
Frélichová Daniela
Prostor a jeho zobrazení ve středověkých kronikách
diplomová
2012
Musioł Anna
České a polské renesanční parodie (Frantova prava a polská sowizdrzalska literatura)
diplomová
2012
Netolická Šárka
Barokní modlitby pro ženy
diplomová
2012
Pavlíková Jiřina
Vánoční hry českého baroka
diplomová
2011
Wylegalová Marcela
Proměny recepce Života sv. Kateřiny
diplomová
2011
Byrtusová Barbora
Postava ženy ve středověkých látkách Julia Zeyera
diplomová
2010
Elstnerová Radka
Obraz přírody v barokní homiletice
diplomová
2010
Lenart Anita Barbara
Polská Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim a česká Hra o vzkříšení Páně
diplomová
2010
Marek Zuzanna Elzbieta
Polská Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią a české Rozmlouvání člověka se smrtí
diplomová
2010
Moskwa Maria Małgorzata
Karel IV. v moderní české beletrii
diplomová
2010
Benešová Veronika
Zdeněk Kalista jako historik barokní literatury
diplomová
2009
Chovancová Eva
Josef Jireček jako historik české literatury humanismu a baroka
diplomová
2009
Hlochová Hana
Obraz islámského světa v dílech Václava Budovce Budova a Václava Vratislava z Mitrovic
diplomová
2009
Hlubek Filip
Jeremiáš Drexel: Orbis Phaeton. Analýza barokní mravně-výchovné prózy
diplomová
2009
Kyselá Lenka
Německý překlad Hájkovy kroniky
diplomová
2009
Majerová Michaela
Časopis Český lid Č. Zíbrta jako pramen poznání renesanční a barokní literatury
diplomová
2008
Mettler Anna
Anekdota, humorka, povídka ze života v kazatelství doby humanismu a baroka
diplomová
2008
Mladějovská Aneta
Literární analýza Ivančického kancionálu
diplomová
2008
Němcová Dragonová Martina
Ediční příprava textů barokního kazatelství
diplomová
2008
Zajíčková Vendula
Obraz ženy v legendách českého středověku
diplomová
2006
Náplavová Štěpánka
Ostravské dělnické kolonie ve vybraných románech 20. století
bakalářská
Tomanovicsová Adéla
Ostrava ve fantasy románech Petry Slovákové
bakalářská
2024
Cibulcová Jana
Inscenace Franze Kafky na scénách ostravských divadel
bakalářská
2023
Miketová Nikola
Vyrozumění Václava Havla na scénách ostravských divadel
bakalářská
2023
Procházková Zora
Dvě historické detektivky Jana Bauera
bakalářská
2021
Rusinová Aneta
Cestopisy Ladislava Zibury
bakalářská
2021
Slabová Karolína
Analýza románu Vladimír Körnera Lékař umírajícího času
bakalářská
2021
Pokutová Anna
Česko - anglické královny ve dvou románech Hany Parkánové-Whitton (Anna Česká, Zimní královna)
bakalářská
2020
Slaná Michaela
Písňové texty Svatopluka Karáska
bakalářská
2016
Bičan Jakub
Analýza vybraného životopisného románu 20. století (M. V. Kratochvíl, Dobrá kočka, která nemlsá)
bakalářská
2015
Richterová Petra
Eseje Tomáše Halíka (žánrová a stylistická analýza)
bakalářská
2011
Kamarytová Lenka
Mistr Kampanus Zikmunda Wintra
bakalářská
2009
Byrtusová Barbora
Zahrada mariánská Julia Zeyera
bakalářská
2008
Hellebrantová Hana
Poezie Vincence Furcha
bakalářská
2008
Lišifková Klára
Legenda o sv. Prokopu v kontextu Vrchlického epiky
bakalářská
2008
Matějíková Lenka
Analýza románu Lehni, bestie! Jiřího Kratochvila
bakalářská
2008
Chmelová Iva
Biblické motivy v raných prózách Jakuba Demla.
bakalářská
2007
Indrová Lenka
Rytířské látky u J. Zeyera
bakalářská
2007
Knichalová Ludmila
Hrůzostrašnost v  kramářské písni 19. století
bakalářská
2007
Cigánová Pavla
Obraz ženy ve dvou středověkých sporech (Tkadleček a Oráč z Čech)
bakalářská
2006
Matějková Ondřejka Sára
Adam Václav Michna z Otradovic v interpretacích českého baroka
bakalářská
2005Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2021 - 11/2021
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2020
Poskytovatel
Centrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2018
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
5/2011 - 5/2011
Poskytovatel
Ostatní zahr. vzd. programy
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období
1/2001 - 12/2003
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub