OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra české literatury a literární vědy

Martin Pilař

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 508, budova D
funkce:
obor činnosti:dějiny české literatury 20. století, teorie literatury, světová literatura
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 597 09 1877
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.martin-pilar.czNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Pilař, M. Ivan Landsmann. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2018. s. 100-102. Supplementum č. 4. ISBN 978-80-7599-003-7.
Pilař, M. Obraz života na Valašsku v prózách Richarda Sobotky a Jaromíra Šlosara. In: Valašsko, historie a kultura II. obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě - Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2018.
Pilař, M. The art of musical composition in the texts of Milan Kundera. In: 5th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts 2018-08-26 Albena. Albena: SGEM, 2018. s. 563-570. ISBN 978-619-7408-61-4.
Pilař, M. The art of musical composition in the texts of Milan Kundera. In: 5th Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018. Albena: SGEM Vienna. 2018.
Pilař, M. The art of writing letters in the last texts of Bohumil Hrabal. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2018: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts 2018-08-26 Albena. Albena: SGEM, 2018. s. 571-576. ISBN 978-619-7408-61-4.
Pilař, M. The art of writing letters in the last texts of Bohumil Hrabal. In: 5th Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018. Albena: SGEM Vienna. 2018.
Pilař, M. The truth of science and the truth of art (opening speech at the conference). In: 5th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts 2018. Albena: SGEM Vienna. 2018.
Pilař, M. University of Ljubljana. 2018.
Pilař, M. University of Oxford. 2018.
Pilař, M. University of Skopje. 2018.
Pilař, M. Different understanding of independent Literature in Czech, Polish and Russian cultural context. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. Albena: SGEM. 2017.
Pilař, M. Different understanding of independent literature in Czech, Polish and Russian cultural contexts. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017: Social Sciences and Arts, SGEM 2017, Book 6 Volume II 2017-08-24 Albena. Sofia: SGEM World Science, Austria, 2017. s. 467-472. ISBN 978-619-7408-24-9.
Pilař, M. Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. Albena: SGEM. 2017.
Pilař, M. Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017: Social Sciences and Arts, SGEM 2017, Book 6, Volume II 2017-08-24 Albena. Sofia: SGEM World Science, Austria, 2017. s. 479-485. ISBN 978-619-7408-24-9.
Pilař, M. Epizující lyrik Jaroslav Kolman Cassius v době válečné. In: Zatemněno - Česká literatura a kultura v protektorátu. Praha: Academia, 2017. s. 198-204. Edice 1938-1953, sv. 10. ISBN 978-80-200-2802-0.
Antoš, M., Hrtánek, P., Pilař, M., Šidák, P., Drastík, S. a Knesplová, P. Přízraky a masky: Gotický modus v české postmoderní próze. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7464-948-6.
Pilař, M. Universität Wien. 2017.
Pilař, M. University of Bucharest. 2017.
Pilař, M. Alternative Dissidents in Czech, Russian and Polish Underground. In: Simpozionul International Zilele Culturilor Slave in Romania. Bucuresti: Universitatea din Bucuresti. 2016.
Pilař, M. Dějiny současné české literatury na cestě do světa. Studia Słowianoznawcze. 2016, s. 273-281. ISSN 1644-9657.
Pilař, M. Epizující lyrik Jaroslav Kolman Cassius v době válečné. In: Česká literatura a kultura v protektorátu. Ostrava: Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze - FF Ostravské univerzity. 2016.
Pilař, M. Ostravskijjam krau kato chudožestven obraz v tvorčestvoto na trima pisateli emigranti. Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, č. 17, s. 91-96. ISSN 1312-5346.
Pilař, M. Pozapomenutý baladik a elegik Jaroslav Kolman Cassius. In: VI. Symposium Opoliensis - Zapomniani, wyklęci, wykluczeni / Pozapomenutí, prokletí, vyloučení. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Slawistyki. 2016.
Pilař, M. Totální a trapná lyrika českého undergroundu. In: 60. ročník Šrámkovy Sobotky. Festival českého jazyka, řeči a literatury. Sobotka: Městské kulturní středisko Sobotka - Město Sobotka. 2016.
Pilař, M. Totální realismy Bohumila Hrabala. In: Trhliny světa: Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha: Ústav české literatury AV ČR, 2016. s. 11-17. ISBN 978-80-88069-18-8.
Pilař, M. University of Bucharest. 2016.
Pilař, M. University of Oxford. 2016.
Pilař, M. University St. Kliment Ohridski, Sofia. 2016.
Pilař, M. Egon Bondy na cestě k tao. In: Význam Egona Bondyho pro současné myšlení. Praha: Filosofický ústav AV ČR. 2015.
Pilař, M. Téma války v poezii a próze Jáchyma Topola. In: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2015.
Pilař, M. Bigbít po valašsku - Písňová poezie skupin Mňága a Žďorp, Ciment a Betula pendula. In: Valašsko, historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 340-346. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Pilař, M. Ivan Wernisch: Hlava na stole. In: V souřadnicích mnohosti - Česká literatura první dekády jednadvacátého století. 1. vydání. vyd. Praha: Academia, 2014. s. 202-211. ISBN 978-80-200-2410-7.
Pilař, M. Jonáš Hájek: Suť. In: V souřadnicích mnohosti - Česká literatura první dekády jednadvacátého století. 1. vydání. vyd. Praha: Academia, 2014. s. 246-253. ISBN 978-80-200-2410-7.
Pilař, M. Marie Šťastná: Akty. In: V souřadnicích mnohosti - Česká literatura první dekády jednadvacátého století. 1. vydání. vyd. Praha: Academia, 2014. s. 239-245. ISBN 978-80-200-2410-7.
Pilař, M. Pavel Šrut: Papírové polobotky. In: V souřadnicích mnohosti - Česká literatura první dekády jednadvacátého století. 1. vydání. vyd. Praha: Academia, 2014. s. 103-109. ISBN 978-80-200-2410-7.
Pilař, M. Pavel Zajíček: Zvuky sirén a zvonů: Nénie. In: V souřadnicích mnohosti - Česká literatura první dekády jednadvacátého století. 1. vydání. vyd. Praha: Academia, 2014. s. 110-116. ISBN 978-80-200-2410-7.
Pilař, M. Poezie Pavla Zajíčka po jeho návratu z exilu. Poznanskie studia slawistyczne. 2014, s. 219-228. ISSN 2084-3011.
Pilař, M., FOLDYNOVÁ, T. a KLEIN, J. Specifické rysy moderní (i postmoderní) české prózy [Workshop]. Ostrava: FF OU, Česká republika. 2014.
Pilař, M. Totální realismy Bohumila Hrabala. In: "Obrazy, ze kterých žiji." Dílo Bohumila Hrabala v proměnách (ke 100. výročí autorova narození). Praha: Památník národního písemnictví - Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2014.
Pilař, M. Vít Kremlička: Prozatím. In: V souřadnicích mnohosti - Česká literatura první dekády jednadvacátého století. 1. vydání. vyd. Praha: Academia, 2014. s. 89-96. ISBN 978-80-200-2410-7.
Pilař, M. a Horsáková, M. Bigbít po valašsku. In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
Pilař, M. Buddhismus a poezie. In: III. Ostravský knižní veletrh. Ostrava: Státní vědecká knihovna v Ostravě. 2013.
Pilař, M. Další kultovní román Jáchyma Topola?. In: Říha, Ivo (ed.): Otevřený rány - vybrané studie o díle Jáchyma Topola. 1. vyd. Praha: Torst, 2013. s. 182-188. ISBN 978-80-7215-451-7.
Pilař, M. O pozdní poezii Pavla Šruta. Český jazyk a literatura. 2013, roč. 64, s. 75-80. ISSN 0009-0786.
Pilař, M. University of Glasgow. 2013.
Pilař, M. Kultovní literatura. In: V labyrintu české literatury. FF OU. 2012.
Pilař, M. University of Oxford. 2012.
Pilař, M. Prostor Ostravska v literárním ztvárnění exilových autorů. In: Sympozium Město. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Pilař, M. University of Glasgow. 2011.
Pilař, M. University of Oxford. 2011.
Pilař, M. Cult fiction a česká alternativní literatura. Literární noviny. 2010, č. 41, s. 10-11. ISSN 1210-0021.
Pilař, M. Cult fiction a česká alternativní literatura. In: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2010.
Pilař, M. Cult ficton a česká alternativní literatura. In: Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Nakladatelství Filip Tomáš - Akropolis, 2010. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Nakladatelství Filip Tomáš - Akropolis, 2010. s. 143-149. ISBN 978-80-85778-71-7.
Pilař, M. Jan Balabán. In: In SERAFIN, S., MIHAILOVICH, V. D. Twenty-First-Century Central and East European Writers (Dictionary of Literary Biography, Vol. 353). Detroit-New York-San Francisco-London: Gale Cengage Learning, 2010. s. 24-28. ISBN 978-0-7876-8171-5.
Pilař, M. Milan Kundera and his understanding of Central European novel. In: Austria International Symposium: Literature and Cultural Arts of Korea and Eastern Europe. Wien: University of Wien. 2010.
Pilař, M. University of Glasgow. 2010.
Pilař, M. University of Oxford. 2010.
Pilař, M. Zdena Tomin - portrét české exilové autorky. In: II Symposium Opoliensis, Kultura bez cenzury (?). Opole: Uniwersytet Opolski. 2010.
Pilař, M. Zdena Tomin - portrét české exilové spisovatelky. In: Kultura bez cenzury. 1. vyd. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. s. 203-208. ISBN 978-83-7395-423-6.
Pilař, M. Blouznivci a spiritisté v Ostravě. In: Bílá kniha - 17 příběhů z ostravské kulturní historie. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2009. s. 169-170. ISBN 978-80-254-6362-8.
Pilař, M. Hrtánek Petr: Kacíři, rouhači a ironikové (v současné české próze). Rigorozní práce. 2009.
Pilař, M. Chitnis, Rajendra A.: Vladislav Vančura - The Heart of th Czech Avant-garde. Czech Language News. 2009, s. 8-10. ISSN 1085-2950.
Pilař, M. Nováková Lucie: Identita - intimita - intelekt. Poezie Antonína Brouska do roku 1969. Rigorozní práce. 2009.
Pilař, M. Srdce české avantgardy. Česká literatura. 2009, roč. 57, s. 749-753. ISSN 0009-0468.
Pilař, M. University of Glasgow. 2009.
Pilař, M. University of Oxford. 2009.
Pilař, M. Andrej Stankovič: To by tak hrálo, aby nepřestalo. In: V souřadnicích volnosti (Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích). 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 169-174. ISBN 978-80-200-1630-0.
Pilař, M. Ewald Murrer: Zápisník pana Pinkeho. In: V souřadnicích volnosti (Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích). 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 100-105. ISBN 978-80-200-1630-0.
Pilař, M. J. H. Krchovský: Noci, po nichž nepřichází ráno. In: V souřadnicích volnosti (Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích). 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 95-99. ISBN 978-80-200-1630-0.
Pilař, M. Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945 - 1989, III. sv. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. III. sv. 1958 - 1969. ISBN 978-80-200-1583-9.
Pilař, M. Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945 - 1989, IV. sv. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. IV. sv. 1969 - 1989. ISBN 978-80-200-1631-7.
Pilař, M. Jaromír Typlt: Ztracené peklo. In: V souřadnicích volnosti (Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích). 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 132-137. ISBN 978-80-200-1630-0.
Pilař, M. Jiří Holý. Writers under Siege - Czech Literature since 1945. Sussex Academic Press, Brighton-Portland, 2008. Czech Language News. 2008, s. 12-13. ISSN 1085-2950.
Pilař, M. Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Spis FF OU č. 176/2008. 164 s. ISBN 978-80-7368-134-0.
Pilař, M. Typologie moderních českých povídkových cyklů. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v evropském kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři, 2008. Státní vysoká škola odborná v Ratiboři, 2008. s. 419-426. ISBN 978-83-60730-15-7.
Pilař, M. University of Glasgow. 2008.
Pilař, M. University of Oxford. 2008.
Pilař, M. Obraz dějiny v českých povídkových cyklech. In: Studia Moravica V. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 137-142. ISBN 978-80-244-1640-3.
Pilař, M. Podoby českého povídkového cyklu 20. století. Závěrečná zpráva. 2007.
Pilař, M. Typologie moderních českých povídkových cyklů. In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2007.
Pilař, M. Česká literatura z pohledu slovníkových příruček užívaných v anglicky mluvících zemích. In: Otázky českého kánonu, 1. sv. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. s. 67-74. ISBN 80-85778-51-3.
Pilař, M. Kapitoly o českém literárním undergroundu. 2006.
Pilař, M. Panoptikum lidské erotiky. Tvar. 2006, s. 22-. ISSN 0862-657X.
Pilař, M. Pojetí historie v českých povídkových cyklech. In: Studia Moravica - symposiana. Sborník příspěvků z II. mezioborového sympozia Česká kultura a umění ve 20. století. Olomouc: FF UP: 2. sympozium Česká kultura a umění ve 20. století, 2006. 2. sympozium Česká kultura a umění ve 20. století, 2006. s. 137-142. ISBN 978-80-244-1640-3.
Pilař, M. University of Glasgow. Přednášky: J. Neruda, K. V. Rais, K. Světlá, M. Kundera, V. Havel, L. Vaculík. 2006.
Pilař, M. Ani monografie, ani memoár (Mazal, Tomáš: Spisovatel Bohumil Hrabal, Praha:Torst, 2004) . Host, č. 2. 2005, s. 10-13. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Gjamccho, Tändzin (čtrnáctý dalajlama): Otevírání oka moudrosti. 2005.
Smolka, Z., Mainx, O., Malura, J., Tomášek, M. a Pilař, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 2005.
Pilař, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (hesla pod zkratkou MP). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. . 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 1076-. ISBN 80-7368-024-6 .
Pilař, M. University of Glasgow. Osobnosti české literatury (J. Neruda, K. Světlá, K. V. Rais, J. Arbes, J. Wolker, J. Orten, B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Kundera, L. Vaculík, V. Havel). 2005.
Pilař, M. Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře. Praha: Dokořán, 2005. 184 s. ISBN 80-7363-021-4.
Pilař, M. Barthes, R.: Mytologie. 2004.
Pilař, M. Člověk, jenž psal vlastní krví. In Primus, Zdeněk (red.): Vladimír Boudník - Mezi avantgardou a undergroundem. In: Primus, Zdeněk (red.): Vladimír Boudník - Mezi avantgardou a undergroundem. 1. vyd. Praha: Gallery, 2004. s. 269-282. ISBN 80-86010-77-5.
Pilař, M. Dva básníci českého literárního undergroundu (Andrej Stankovič a Ewald Murrer). In: Literární věda osudem i volbou. (K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota.) . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 85-92. ISBN 80-7042-656-X.
Pilař, M. Elegie Jiřího Ortena. University of Glasgow. 2004.
Pilař, M. Erbenova Kytice. University of Glasgow. 2004.
Pilař, M. Hrabal and Boudnik - a Fateful Friendship. In Short, David (ed.): Bohumi Hrabal - Papers from a Symposium. In: Bohumil Hrabal (1914-97) - Papers from a Symposium. London: University College, 2004. s. 51-58. ISBN 0-903425-74-2.
Pilař, M. Literární život kolem nás v 60. letech dvacátého století. In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století 15.5. Wałbrzych. Wałbrzych - Ostrava: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Ostravská univerzita, 2004. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Ostravská univerzita, 2004. s. 401-407. ISBN 83-911312-6.
Pilař, M. Skačáni, M.: Bestie musí zemřít .... 2004.
Pilař, M. Václav Havel, Karel Čapek a próza na konci 19. století. University of Glasgow. 2004.
Pilař, M. An Introduction to Twentieth-Century Czech Fiction: Comedies of Defiance. By Robert Porter. Slavic Review - American quarterly of Russian, Eurasian, and East European studies. Vol. 62. 2003, s. 155-156. ISSN 0037-6779.
Pilař, M. Literární život kolem nás v 60. letech dvacátého století. In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Wałbrzych : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. 2003.
Pilař, M. "Román o kráse, jež zastírá rozum". (Miloš Urban: Stín katedrály, Praha: Argo, 2003). Host, č. 10. 2003, s. 10-12. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Stín katedrály. Host, č. 10. 2003, s. 27-31.
Pilař, M. University of Glasgow. 2003.
Pilař, M. University of Glasgow. 2003.
Pilař, M. Bestseller na český způsob. Dokořán - bulletin Obce spisovatelů 23. 2002, s. 10-13. ISSN MK ČR E11101.
Pilař, M. "Bůh má pořád indiánský rysy..." (Jáchym Topol: Noční práce, Praha: Hynek, 2001). Host, č. 3, Recenzní příloha. 2002, s. XVII-XVIII. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. "O alternativní kultuře z pohledu outsiderů a vědců". (Alan J. /red./: Alternativní kultura - Příběh české společnosti 1945-1989, Praha: NLN, 2001). Host, č. 10. 2002, s. 10-13. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Obleser, H.: Parzifal a hledání grálu. 2002.
Pilař, M. Olšer, B.: ...a Bůh osiřel. 2002.
Pilař, M. Problém identity mezi domovem a cizinou. Britské listy. 2002, s. www.-blisty.cz. ISSN 1213-1792.
Pilař, M. Realismus v literatuře českého undergroundu. University of Glasgow. 2002.
Pilař, M. Thriller o ztrátě studu (Jan Jandourek: Bomba pod postelí). Host, č. 6. 2002, s. 8-9. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Týden v Británii (BBC World Service). 2002.
Pilař, M. Undergound (Kapitoly o českém literárním undergoundu). 2. vyd. Brno: Host, 2002. 177 s. ISBN 80-86055-67-1.
Pilař, M. University of Glasgow. 2002.
Pilař, M. "Velká kniha o "velkém kormidelníkovi". (Philip Short: Mao, Praha: BB Art, 2001). Host, č. 3, Recenzní příloha. 2002, s. XVII-XVIII. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. "Všední dny české rodiny v Anglii". (Petr Skvoreň: Lekce z Anglie, Chomutov: Milenium Publishing, 2001). Host, č. 6, Recenzní příloha. 2002, s. II-III. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Éger. Central European Six. 2001.
Pilař, M. Evropské literatury ve 20. století. In: Program Leonardo. University of Oxford. 2001.
Pilař, M. "Fenoméni úspěchu" (nad novými knihami Petra Šabacha a Michala Viewegha). Host, č. 9. 2001, s. 12-15. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Igor Hájek aneb Rozpory mezi domácí a exilovou reflexí české literatury. Bohemistyka, č. 3. 2001, s. 201-210. ISSN 1642-9893.
Pilař, M. a Čulík, J. Josef Škvorecký. In Dictionary of Literary Biography. Vol. 232. In: Twentieth - Century Eastern European Writes. 1. vyd. Detroit-San Francisco-London-Boston: The Gale Group, 2001. s. 336-351. ISBN 0-7876-4649-0.
Pilař, M. Nechutná kaše bezčasí aneb O poezii na severní Moravě a ve Slezsku v době. HOST. 2001, roč. 200, s. 24-30. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Protější chodník. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.). In: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2001. s. 229-230. ISBN 80-7042-597-0.
Pilař, M. Severomoravská pasivita. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.). In: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2001. s. 229-230. ISBN 80-7042-597-0.
Pilař, M. Současná česká literatura. In: Program Sokrates. University of Glasgow. 2001.
Pilař, M. Das Fremde und das Eigene - Probleme und Möglichkeiten interkulturellen Verstehens. In: Central European Six. Pädagogische Hochschule Erfurt. 2000.
Pilař, M. Das Fremde und das Eigene - Probleme und Möglichkeiten interkulturellen Verstehens. In: Central European Six. Pädagogische Hochschule Erfurt. 2000.
Pilař, M. Ivo Vodseďálek: Felixír života. 2000.
Pilař, M. Ivo Vodseďálek: Felixír života. Brno: Host, 2000. s. 161-163. ISBN 80-86055-96-5.
Pilař, M. Literatura regionu v čase normalizace. In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 225-234. ISBN 80-7042-553-9.
Pilař, M. Od ničeho k ničemu. Host, č. 7. 2000, s. 11-12. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Ve znamení padesátých let. In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 177-193. ISBN 80-7042-553-9.
Pilař, M. Časopis Blok aneb Pětiletka nejen v poezii. Host. 1999, s. 21-25. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Dílna nového lidství (Literatura regionu severní Morava a Slezsko v 50. letech). Host. 1999, s. 48-53. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Pestrá i šedá Ostrava. Host. 1999, ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Sága velkoměsta. Host. 1999, ISSN 1211-9938.
Pilař, M. The Role of Exiles in Breaking Czech Literary Clichés. In: Martin Pilař: Canadian-American Slavic Studies 1995-11-25 . Idyllwild, California: Canadian-Americanic Slavic studies, 1999. Canadian-Americanic Slavic studies, 1999. s. 131-137. ISBN 0090-8290.
Pilař, M. Underground (Kapitoly o českém literárním undergroundu). 1. vyd. Brno: HOST, 1999. 177 s. ISBN 80-86055-67-1.
Pilař, M. Český literární "underground" aneb Úvod do terminologie a zamyšlení nad periodizací". Host. 1998, roč. 14, s. 24-35. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Český literární underground aneb Úvod do terminologie a zamyšlení nad periodizací. Host. 1998, s. 24-35. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. On Various Aspects of Going (by) the Underground in Bohemia. http://blisty.internet.cz. 1998, ISSN nemá.
Pilař, M. Česká literatura britskýma očima. Host. 1997, s. 108-112. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Člověk, jenž psal vlastní krví aneb Kapitoly o literárním díle Vladimíra Boudníka. HOST. 1997, s. 38-50. ISSN 1211-9938.
Pilař, M. Hrabal and Boudník - The Fatal Friendship. In: Ostravská univerzita: Litterarum studia . Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. Ostravská univerzita, 1997. s. 51-57. ISBN 80-7042-488-5.
Pilař, M. Hrst komparativních poznámek o vztahu anglických bohemistů k pivu. In: Academia: Hospody a pivo v české společnosti . Praha: Academia, 1997. Academia, 1997. s. 206-209. ISBN 80-200-0639-7.
Pilař, M. Marginální objev. Host. 1997, s. 120-120. ISSN 1211-9938.
Málková, I. a Pilař, M. Antologie textu ke studiu české literatury po r. 1945. 1996.
Pilař, M. Honza Krejcarová a Jana Černá. In: Martin Pilař: Žena-jazyk-literatura 1996-09-03 . Ústí nad Labem: Technická univerzita, 1996. Technická univerzita, 1996. s. 146-150. ISBN 80-7044-147-X.
Pilař, M. Making both Ends Meet or Czech Literature after November 1989. Canadian Review of Comparative Literature. 1995, s. 845-851. ISSN není.
Pilař, M. Making both ends meet or The Czech Literature after November 1989. In: Ostravská univerzita: Litterarum studia . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 91-97. ISBN 80-7042-432-X.
Pilař, M. E. Bondy: Invalidní sourozenci. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 27-30. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. E. Hostovský: Dobročinný večírek. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 119-121. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. F. Hrubín: Zlatá reneta. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 142-144. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. J. A. Pitínský: Praha-intimní deník hrdiny. Iniciály. 1994, s. 66-68. ISSN 0862-6324.
Pilař, M. J. Pelc: ...a bude hůř. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 298-300. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. M. Avajz: Návrat starého havrana. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 17-18. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. M. Kundera: Kniha smíchu a zapomnění. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 214-216. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. M. Kundera: Nesmrtelnost. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 218-220. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. M. Kundera: Valčík na rozloučenou. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 212-214. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. M. Kundera: Život je jinde. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 210-212. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. M. Viewegh: Báječná léta pod psa. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 411-413. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. P. Placák: Medorek. In: Slovník české prózy 1945-1994. 19. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 304-306. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. P. Řezníček: Strop. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 338-341. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. Pokus o žánrové vymezení povídky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. 116 s. ISBN 80-7042-411-7.
Pilař, M. Prostory českého undergroundu aneb Na okraj díla Ivo Vodseďálka. Česká literatura. 1994, s. 375-388. ISSN 0009-0468.
Pilař, M. Z. Brabcová: Daleko od stromu. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 30-31. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. Z. Rosenbaum: Most přes zlou vodu. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 335-336. ISBN 80-85491-84-2.
Pilař, M. Michal viewegh: Báječná léta pod psa. Iniciály. 1993, s. 67-68. ISSN 0862-6324.
Pilař, M. Petr Koudelka: Peříčka, peříčka. Iniciály. 1993, s. 65-66. ISSN 0862-6324.
Pilař, M. Pokus o žánrové vymezení povídky. 1993.
Pilař, M. Bohumila Grogerová a Josef Hiršal: Trojcestí. TVAR. 1992, s. 11-11. ISSN 0862-657X.
Pilař, M. Invalidní sourozenci v disentu?. Iniciály. 1992, s. 66-67. ISSN 0862-6324.
Pilař, M. Jaromír F. Typlt: Epocha setmění. TVAR. 1992, s. 11-11. ISSN 0862-657X.
Pilař, M. Libor Koval: Poetická scherza; Kapky na skle. TVAR. 1992, s. 10-10. ISSN 0862-657X.
Pilař, M. Na střepech volnosti-almanach zakázané české poezie. TVAR. 1992, s. 10-11. ISSN 0862-657X.
Pilař, M. Zdeněk Pešat: Jaroslav Seifert. TVAR. 1992, s. 10-11. ISSN 0862-657X.
Pilař, M. Egon Bondy: Invalidní sourozenci. TVAR. 1991, s. 10-10. ISSN 0862-657X.
Pilař, M. Jan Novák: Milionový jeep. Proměny. 1991, s. 114-115. ISSN 0033-1058.
Pilař, M. Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění. TVAR. 1991, s. 10-11. ISSN 0862-657X.
Pilař, M. Milan Kundera: Život je jinde. Romboid. 1991, s. 24-25. ISSN 0231-6714.
Pilař, M. Petr A.Bílek: Stavitelé křídel. TVAR. 1991, s. 11-11. ISSN 0862-657X.
Pilař, M. Chvála hledání. Iniciály. 1990, s. 22-24. ISSN 0862-6324.
Pilař, M. Jan Pelc: ...a bude hůř. List pro literaturu. 1990, s. 27-28. ISSN nemá.
Pilař, M. Jaromír Šlejmar: Chvíle zvaná naděje. Kmen. 1990, s. 12-12. ISSN 46771.
Pilař, M. Některé problémy s genologickou definicí povídky. Acta facultatis paedagogicae ostraviensis. 1990, s. 95-108. ISSN 14-123-91.
Pilař, M. Žánry na ústupu aneb K současnému stavu historické novely a povídky. In: Slezské muzeum: Česká historická próza (1945-1985) . Opava: Slezské muzeum a Památník Petra Bezruče, 1990. Slezské muzeum a Památník Petra Bezruče, 1990. s. 29-32. ISBN 80-900074-0-6.


ZkratkaNázev předmětu
KCLČeská literatura
9GENGenologie
BLIT6Česká literatura po roce 1945 2
LIKOMLiterární komparatistika
LITKOLiterární komparatistika
LIVEDLiterární věda
LIVEXLiterární věda
LIVEYLiterární věda
LPMLALiteratura pro děti a mládež
MELVYMetodologie literární vědy
METLVMetodologie literární vědy
NARATNaratologie
NILTInterpretace literárního textu
NLIK1Literární komparatistika 1
NLIK2Literární komparatistika 2
NLPMLiteratura pro děti a mládež
NNARTeorie vyprávění
NSVL1Světová literatura 1
NSVL2Světová literatura 2
OBGENObecné problémy gender
PRCL5Praktikum z lit. po roce 1945 1
PSOLIProblémy současné literární vědy
SEMIOSémiotika
SVEL2Světová literatura 2
SVLC1Světová literatura 1
SVLI1Světová literatura 1
SVLI2Světová literatura 2
SVL1XKapitoly ze světové literatury 1
SVL1YKapitoly ze světové literatury 1
SVL2XKapitoly ze světové literatury 2
SVL2YKapitoly ze světové literatury 2
1MLV3Metodologie literární vědy
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
2ULV2Úvod do literární vědy
3LKO9Literární komparatistika
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SVL8Kapitoly ze světové literatury 1
3SVL9Kapitoly ze světové literatury 2
3SVU9Kapitoly ze světové literatury
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5LIGELiterární genologie
5LIKOLiterární komparatistika
5LME1Literárněvědná metodologie 1
5LME2Literárněvědná metodologie 2
51LIGTheory of Literary Genres
6LIGELiterární genologie
6LIKOLiterární komparatistika
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
7CLEACzech Literature in Central European Con
7LKOBLiterární komparatistika
7NARBNaratologie
7ZAMOZahraniční mobilita
8ULV2Úvod do literární vědy
9LGKLiterární genologie a komparatistika
9LKLiterární komparatistika
9LM1Literárněvědná metodologie 1
9LM2Literárněvědná metodologie 2
5GENOGenologie
5KTLVKapitoly z teorie a dějin lit. vědy
6SSSLSrovnávací studium slovanských literatur


AutorNázev práceTypRok
Schupplerová StanislavaProstor a literatura - Jesenicko v české literatuře v druhé polovině XX. stoletídisertační 2017 
Klein JakubSebepoznání na jevišti dějin (Interpretace vybraných historických románů Jiřího Šotoly)disertační 2015 
Chytilová IngridUmělecké ztvárnění a chápání prostoru v prózách Arnošta Lustigadisertační 2014 
Slamová KarolinaOsobnost Igora Hájka v českém a zahraničním kulturním kontextudisertační 2011 
Heraltová ZuzanaSamizdatové literární dílo Erwina Kukuczkydiplomová 2018 
Pavlů Lukᚎánrové spektrum tvorby Víta Kremličkydiplomová 2018 
Blahutová BarboraTéma identity v prózách Ivana Landsmannadiplomová 2017 
Kulihová IvaSoučasný český fejeton jako reflexe doby v díle Ludvíka Vaculíka, Rudolfa Křesťana a Ondřeje Neffadiplomová 2017 
Strakošová MonikaPozdní prózy Egona Bondyhodiplomová 2017 
Vavrečková LucieExilové romány Zdeny Tominovédiplomová 2017 
Brázdilová HanaProzaická tvorba Miroslava Holubadiplomová 2015 
Podvojská LenkaŽánrová charakteristika povídkových cyklů Josefa Škvoreckéhodiplomová 2015 
Foltinová EliškaNovelistická tvorba Jiřího Friedadiplomová 2014 
Juřenová DanielaAnalýza souboru próz Večery na slamníku od Jaromíra Johnadiplomová 2014 
Makarevich KatsiarynaSrovnání hlavních vývojových směrů českého a běloruského modernismudiplomová 2014 
Buglová KarinNegativní utopie Egona Bondyhodiplomová 2013 
Kopečková AndreaŽánrová typologie próz Jana Pelcediplomová 2013 
Vilímovská LucieDetektivní romány Václava Erbenadiplomová 2013 
Drápalová KateřinaRobert B. Pynsent a jeho místo v české literární historiografiidiplomová 2012 
Hrabec TomášPovídková tvorba Jaroslava Havlíčkadiplomová 2012 
Kůrová ZuzanaLibeňští psychicidiplomová 2012 
Mladějovská PetraProjevy autenticity v díle Bohumila Hrabaladiplomová 2012 
Urbaníková TáňaAnalýza knižně vydaných cestopisných reportáží Pavly Jazairiovédiplomová 2012 
Hošková PatricieKlíčová témata v románech Alexeje Pludkadiplomová 2011 
Krátká TerezaNovelistický žánr v pojetí Arnošta Lustigadiplomová 2010 
Bizoňová Veličková ZdeňkaKategorie času v poezii Jana Skáceladiplomová 2009 
Kroulíková BarboraVyužití postupů a žánrů populární prózy v románech Ladislava Fuksediplomová 2009 
Kahánková KristýnaAnalýza próz Jana Jandourkadiplomová 2008 
Sukeníková ŠárkaPrózy Zdeny Tominovédiplomová 2008 
Mecner PetrŽánrové proměny v dílech autorů edice Půlnocdiplomová 2007 
Oláhová JarmilaAnalýza románů Zdeňka Rosenbaumadiplomová 2007 
Andrle ZdeněkNovodobé podoby makaronismu v české poezii po roce 1945diplomová 2006 
Bidzinski PetrMemoárové texty českého literárního undergroundudiplomová 2006 
Radová MarkétaBásnické prostředky v písňových textech Jaromíra Nohavicidiplomová 2006 
Stuchlíková HedvikaPrózy Stanislava Mocediplomová 2006 
Kohoutková BarboraIntertextualita v románu Příběh inženýra lidských duší od Josefa Škvoreckéhodiplomová 2005 
Pantálková AlenaUmberto Eco - teoretik a praktik románového žánrudiplomová 2005 
Pekárek MartinKonstanty a proměnné v prozaickém díle Oty Filipadiplomová 2005 
Škutová JanaMagický realismus Michala Ajvazediplomová 2005 
Pospíšilová KateřinaRozbor povídkových cyklů o židovských osudech za druhé světové války (A. Lustig, L. Aškenazy, O. Pavel)diplomová 2004 
Syptáková LucieAnalýza literárního díla Milana Kochabakalářská 2019 
Bařina AlešHistorizující prózy Egona Bondyhobakalářská 2017 
Chamrádová HelenaAnalýza knihy Josef Škvorecký: Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Siculabakalářská 2017 
Smolková Šubová Ivana"Peříčka, peříčka". Postmodernismus v pojetí Petra Koudelkybakalářská 2016 
Strakošová MonikaTematologický rozbor právnických próz Petra Ritterabakalářská 2015 
Žilová KristýnaAnalýza próz Jindřicha Zogatybakalářská 2015 
Redererová HanaMemoárové prózy ostravských disidentůbakalářská 2014 
Podvojská LenkaAnalýza renesanční trilogie Vladimíra Neffabakalářská 2013 
Wilczková LucieAnalýza románu Vladimíra Neffa Trampoty pana Humblabakalářská 2013 
Kopečková AndreaIvan Vyskočil - Kosti (analýza povídkového cyklu)bakalářská 2011 
Vilímovská LucieJan Novák: Striptease Chicago (analýza povídkového cyklu)bakalářská 2011 
Foldynová TerezieAnalýza knihy Michala Ajvaze "Druhé město"bakalářská 2010 
Černotová MichaelaPovídky Ivana Klímy a jejich kritická reflexebakalářská 2009 
Drápalová KateřinaRobert B. Pynsent- komentovaný a utříděný soupis jeho anglicky napsaných prací o české literatuřebakalářská 2009 
Hošková PatricieAnalýza románu Nepřítel z Atlantidy od Alexeje Pludkabakalářská 2009 
Navrátilová JitkaDopisy Ivana Martina Jirousebakalářská 2009 
Elízová MartinaAnalýza románu Martina Šmause Děvčátko, rozdělej ohníčekbakalářská 2008 
Jeništová MonikaFejetony Jaroslava Hutkybakalářská 2008 
Vlasakudis DimitriosFenomén deníku Ostravaka z hlediska literární komunikace a žánrové typologiebakalářská 2008 
Seibertová IvanaFejetony Jana Burianabakalářská 2007 
Valachovičová LucieRadoslav Nenadál: Rakvářova dcera a jiné prózybakalářská 2007 
Horsinková LuciePostmoderní postupy v renesanční trilogii Vladimíra Neffabakalářská 2006 
Kahánková KristýnaAnalýza Kainarovy sbírky Moje bluesbakalářská 2006 
Stropková HanaPluhařův román Opustíš-li mne a jeho místo v kontextu české literatury 50. letbakalářská 2006 
Šrubařová JanaMuchův román Spálená setba z komparatistického hlediskabakalářská 2006 
Machatová MichaelaČejkovo pojetí povídkového žánrubakalářská 2005 
Mecner PetrMetaforika v poezii Ivana Blatnéhobakalářská 2005 
Oláhová JarmilaTéma smrti v prózách Bohumila Hrabalabakalářská 2005 
Skalíková KateřinaVyprávěcí postupy v románech Miloše Urbanabakalářská 2005 


Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub