Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra české literatury a literární vědy

Martin Tomášek


„Naučme koblihy létat.“

Saturnin

Martin Tomášek

titul, jméno, příjmení:Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 502, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1879
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Industriální motivy v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století
Martin Tomášek
Rok: 2016, Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita
odborná kniha

Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen
Martin Tomášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Krajina jako palimpsest? Cestování Německem v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Geneze prozaického obrazu valašské krajiny
Martin Tomášek, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989
Martin Tomášek, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Role krajiny v tzv. hraničářské próze konce 19. a počátku 20. století
Martin Tomášek, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2014, Univerzita Karlova - Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2011, Z Českého ráje a Podkrkonoší
článek v odborném periodiku

K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2006, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Literatura v dotyku s přírodou
Jan Malura, Lubor Kysučan, Martin Tomášek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny obrazu venkova v próze českého (post)romantismu a biedermeieru
Martin Tomášek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Devatero učebnicových cest k impresionismu a polský přídavek jako inspirace
Martin Tomášek
Rok: 2020, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Rok 1918 - jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych
Blažena Gracová, Martin Tomášek, Barbara Baarová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Sto let posilování a oslabování vědomí naší státnosti ve světle dobových učebnic a čítanek
Martin Tomášek
Rok: 2020
stať ve sborníku

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Toulky vzpomínkami
Martin Tomášek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašským rájem. Obživa očima krajových novin
Martin Tomášek
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vrchlického impresionistické stopy
Martin Tomášek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'a čadí Přívoz, Ostrava i Hory'
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Dvě století českého objevování Ruska. Obrozenské cestopisy
Martin Tomášek
Rok: 2018, PORÓWNANIA - COMPARISONS - POROVNÁNÍ - VERGLEICHE
článek v odborném periodiku

'Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...'
Martin Tomášek, Marie Špiláčková, Nina Pavelčíková
Rok: 2018
ostatní

Kdopak by se vlka bál?
Martin Tomášek, Michal Bojda, Martin Mati
Rok: 2018
ostatní

Marek Hilšer for ...
Martin Tomášek, Michael Waloschek
Rok: 2018
ostatní

Obraz protireformace v české literatuře přelomu 19. a 20. století a jeho druhý život / Obraz kontrreformacji w czeskiej literaturze przełomu XIX i XX w. i jej drugie życie
Martin Tomášek
Rok: 2018
stať ve sborníku

Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe
Martin Tomášek
Rok: 2018
ostatní

Polanie wyśmiewani i kochani. Przykłady prezentowania czesko-polskich stosunków w średniowieczu i ich potencjał edukacyjny / Polané vysmívaní a milovaní. Příklady zobrazení středověkých česko-polských vztahů a jejich edukační potenciál
Martin Tomášek
Rok: 2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Posilování vědomí československé státnosti v prvorepublikových učebnicích literatury a dnes
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rabelaisovský smích K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Srbsko, krajina a lidé, v českých cestopisech (40.-90. l. 19. stol.)
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sto let povědomí o USA v českých literárních učebnicích
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Téma práce a obživy v prozaické tvorbě autorů spjatých s Valašskem v krajových časopisech 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co zbylo z básníka Františka Matouše Klácela?
Martin Tomášek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Druhý život české literatury 19. století (filmové a divadelní adaptace, literární inspirace, výtvarné a komiksové interpretace)
Martin Tomášek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty)
Martin Tomášek, Petr Kopecký
Rok: 2017
ostatní

Literární krajina - jak ji myslet, psát a číst?
Martin Tomášek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderování debaty s prof. Janem Sokolem Lze žít bez pravdy?
Martin Tomášek
Rok: 2017
ostatní

Návraty k podstatnému
Martin Tomášek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obraz rekatolicyzacji Czech po bitwie na Bialej Górze w czeskiej powieści historycznej przelomu XIX i XX wieku: porównanie Aloisa Jiráska i Terzey Novákovej
Martin Tomášek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odkaz obětí tábora Hanke (moderování debaty)
Martin Tomášek
Rok: 2017
ostatní

Saturninálie III
Martin Tomášek
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl

V. I. P. pozvánka na Popelčin ples
Martin Tomášek
Rok: 2017, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Vstupování do stejné řeky? (L. Machala et al. - Panorama české literatury)
Jan Malura, Iva Málková, Martin Tomášek
Rok: 2017, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Vyrovnání se s rokem 1945
Martin Tomášek, Nina Pavelčíková, Martin Jemelka, Tomáš Macura
Rok: 2017
ostatní

Akademie věd v Moskvě
Martin Tomášek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Čmele. Vánoční vzpomínka (František Sokol-Tůma)
Martin Tomášek
Rok: 2016, Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
článek v odborném periodiku

Drobky z Havla
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dva historické pohledy na Ostravu
Martin Tomášek
Rok: 2016, Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
článek v odborném periodiku

Hálkova cesta na Oupor
Martin Tomášek
Rok: 2016, Veronica
článek v odborném periodiku

Industriální motivy v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Inscenace Spalovače mrtvol v Divadle Petra Bezruče
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Josef Štolba: Americké povídky
Martin Tomášek
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna? (moderování diskuse 19.5.)
Martin Tomášek
Rok: 2016
ostatní

Karel IV. a jeho doba v literárním, filmovém a výtvarném zpracování a jejich edukační potenciál
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajiny tvořené slovy
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století
Martin Tomášek
Rok: 2016, Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita
odborná kniha

Krajiny tvořené slovy. Příspěvek k literární topologii
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajiny tvořené slovy. Teorie literární krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2016, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Ladislav Vrchovský - Otřesová sloj Vladimír
Martin Tomášek
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Literární prostor jako projekční plátno doby
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární prostor jako projekční plátno doby. Od RKZ ke Karlu V. Raisovi
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Michael Žantovský - Václav Havel tady a teď (10. 5.)
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2016
ostatní

Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen
Martin Tomášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Moderování debaty o současné slovenské literatuře
Martin Tomášek
Rok: 2016
ostatní

Obraz období 'socialismu' v českých a polských učebnicích / Obraz okresu 'socjalizmu' w czeskich i polskich podręcznikach
Blažena Gracová, Martin Tomášek
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Oponentský posudek publikace Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Martin Tomášek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příroda vs. industriál
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Saturninálie II
Martin Tomášek
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Starijat nov Hálek: kăm văprosa za enviromentalnata estetika
Martin Tomášek
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Škola - místo veselé I
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Škola - místo veselé II
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Škola - místo veselé III
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Škola - místo veselé IV
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Študáci a kantoři (minutová hra)
Martin Tomášek
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

University St. Kliment Ohridski, Sofia
Martin Tomášek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Volím čisté ovzduší (moderování předvolební debaty)
Martin Tomášek
Rok: 2016
ostatní

Bedekr k modernímu pojetí literární výchovy (recenze)
Martin Tomášek
Rok: 2015, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Co dál s centrem Ostravy?
Martin Tomášek
Rok: 2015
ostatní

David Abram: Kouzlo smyslů
Martin Tomášek
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Krajina jako palimpsest? Cestování Německem v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Krajina v literatuře českého Slezska a širšího Ostravska
Martin Tomášek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodologia wyboru do analizy w podręcznikach szkolnych utworów i zjawisk literackich
Martin Tomášek, Lenka Németh-Vítová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Moc bezmocných" v polských a českých učebnicích literatury
Martin Tomášek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderní škola - dílna lidskosti? II
Martin Tomášek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Moderní škola - dílna lidskosti? III
Martin Tomášek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Moderní škola - dílna lidskosti? I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Moderní škola - dílna lidskosti? IV
Martin Tomášek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Moderování debaty o kauze vědecké knihovny a architektonických soutěžích v Divadle loutek Ostrava
Martin Tomášek
Rok: 2015
ostatní

Obrysy novočeské literární krajiny
Martin Tomášek, Karel Stibral
Rok: 2015, Academia
kapitola v odborné knize

Oponentský posudek publikace Desátá léta v podobách kritiky II
Martin Tomášek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek publikace Soni Šinclové a Tomáše Kubíčka, eds. Sémantika prostoru
Martin Tomášek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostrava je v centru
Martin Tomášek
Rok: 2015
ostatní

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2015
ostatní

Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění.
Martin Tomášek, Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Saturninálie I
Martin Tomášek
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl

Ten, který bude
Martin Tomášek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace
Martin Tomášek, Renáta Tomášková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Ztratit se na cestě za literární krajinou
Martin Tomášek
Rok: 2015, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Bohumil Hrabal, Jiří Janků, Petr Svojtka - Postřižiny (dramatizace NDMS)
Martin Tomášek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geneze prozaického obrazu valašské krajiny
Martin Tomášek, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Henry David Thoreau: Cestovní deník
Martin Tomášek
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Lektorský posudek publikace O popisu
Martin Tomášek, Alice Jedličková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literatura v souvislostech 4. Učebnice literatury pro střední školy
Martin Tomášek, Jakub Chrobák, Monika Horsáková, Veronika Portešová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Německo českýma očima v 19. století - krajina, lidé, kultura
Martin Tomášek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989
Martin Tomášek, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pohyblivé vzpomínky
Martin Tomášek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2014
ostatní

Role krajiny v tzv. hraničářské próze
Martin Tomášek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role krajiny v tzv. hraničářské próze konce 19. a počátku 20. století
Martin Tomášek, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2014, Univerzita Karlova - Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Smršťování Ostravy - hrozba nebo naděje?
Martin Tomášek
Rok: 2014
ostatní

Vodotoky a vodoplochy u K. H. Máchy
Martin Tomášek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výstup na Radhošť : historický průvodce valašskou krajinou
Martin Tomášek
Rok: 2014, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Vzájemné polsko-české zrcadlení
Martin Tomášek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Woody Allen a jeho interpretka
Martin Tomášek, Andrea Holešová
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Z toho kopce pozoruji ptáky
Martin Tomášek
Rok: 2014, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Antonín Hořínek - Dojmy z cest z Irkutska do Vladivostoku a odtud mořem do Terstu 1-10
Martin Tomášek
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Co říká krajina v realistické próze
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environment v české literatuře
Martin Tomášek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Environment v české literatuře
Martin Tomášek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fischlovská monografie
Martin Tomášek
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Galerií literárních krajin Viléma Mrštíka
Martin Tomášek
Rok: 2013, Vilém Mrštík. Od realismu k moderně (k 150. výročí narození)
článek v odborném periodiku

Interpretace literární krajiny v Pohádce máje Viléma Mrštíka
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajina v Mrštíkově Pohádce máje
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Martin Tomášek
Rok: 2013
ostatní

O ztraceném pěvci: Karel Václav Rais a nacionalismus
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská flanérie
Martin Tomášek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pohyblivý svátek - moderování večera mladé vědy
Martin Tomášek, Iva Málková
Rok: 2013
ostatní

Polská literatura v českém kurikulu, středoškolských učebnicích literatury a čítankách
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Ljubljana
Martin Tomášek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Valašsko. Sémantika literární krajiny v české próze 19. a 20. století
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Znovuobjevený legionářský cestopis
Martin Tomášek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Cesty na slovanský jih 1-5
Martin Tomášek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Funkce literární krajiny u Karla V. Raise
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Hálek starý a nový - kapitola z environmentální estetiky
Martin Tomášek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kalevala
Martin Tomášek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura, Jan Malura
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Literárněmístopisná procházka Ostravou
Martin Tomášek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ohlédnutí
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Pohyblivý svátek - organizace a spolumoderování cyklu večerů mladé literatury
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2012
ostatní

Realistický efekt (na příkladu prózy K. V. Raise)
Martin Tomášek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze kolektivní monografie
Martin Tomášek, Dagmar Mocná
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Severní vítr
Martin Tomášek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Sympozium KRAJINA
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Universität Leipzig, Institut für Slavistik
Martin Tomášek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Večer s Josefem Rauvolfem
Martin Tomášek
Rok: 2012
ostatní

Veřejná debata o osudu chátrající ostravské ikony Ostravice-Textilie
Martin Tomášek
Rok: 2012
ostatní

Veřejná debata o ovzduší v Ostravě
Martin Tomášek
Rok: 2012
ostatní

Bjornstjerne Bjornson "Ošklivá vzpomínka z dětství"
Martin Tomášek
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Božena Němcová - nové impulzy k interpretaci osobnosti a díla (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České objevování slovanského jihu v první polovině 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2011, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2011, Z Českého ráje a Podkrkonoší
článek v odborném periodiku

K. J. Erben a současná literární věda (Katedra Slawistyki, Uniwersytet Opolski)
Martin Tomášek
Rok: 2011
působení v zahraničí

K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Když oko vaše slzou se zaleje (večer poezie K. J. Erbena se studenty FF OU)
Martin Tomášek
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl

Krajina v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literárněvědná reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Máchova cesta k zobrazení krajiny, Role krajinných motivů v Erbenově Kytici (Eotvos Lorand University Budapest)
Martin Tomášek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Máchův krajinopis a my
Martin Tomášek
Rok: 2011
stať ve sborníku

Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Jan Malura, Martin Tomášek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Oponentský posudek habilitační práce Mgr. Karla Stibrala, Ph.D.
Martin Tomášek
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pohyblivý svátek
Martin Tomášek
Rok: 2011
ostatní

Retrospektivy
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Role krajinných a přírodních prvků v próze Vítězslava Hálka
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sympozium MĚSTO
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (moderování besedy, interpretace veršů, esej)
Martin Tomášek
Rok: 2011
ostatní

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (tematický blok kulturní revue Protimluv)
Martin Tomášek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Ušlechtilí vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka Choda
Martin Tomášek
Rok: 2011
stať ve sborníku

Výlety do šumavského hvozdu: obrazy Šumavy v české předklostermannovské próze
Martin Tomášek
Rok: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Vzájemné zrcadlení: česká společnost a jižní Slované v perspektivách obrozenského cestopisu
Martin Tomášek
Rok: 2011, Slavistika
článek v odborném periodiku

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za slavistiku)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Haldy spatřené: máchovská pouť na haldu Ema
Martin Tomášek
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Karel Hynek Mácha a umění krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2010, Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny
článek v odborném periodiku

Máchův krajinopis a my
Martin Tomášek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Máchův "Máj": zaostřeno na krajinu
Martin Tomášek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele
Ivana Gejgušová, Martin Tomášek, Lucie Dokoupilová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Práce s textem J. K. Rowlingové
Martin Tomášek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rytíři či vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Václav Vaněk: Disharmonie
Martin Tomášek
Rok: 2010, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Bude mít Ostrava Černou kostku?
Martin Tomášek
Rok: 2009
ostatní

I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Martin Tomášek, Lucie Radková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Lexikon jako nástroj i pobídka k hlubšímu poznání literatury 19. věku
Martin Tomášek
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Máchův Máj: zaostřeno na krajinu
Martin Tomášek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mytická krajina Zeyerova Vyšehradu
Martin Tomášek
Rok: 2009, Host
kapitola v odborné knize

Mytopoetické aspekty literární krajiny v raných prózách K. Klostermanna
Martin Tomášek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ráj, ten si tvoříme zde na světě: M. Daněk: Vždyť vzpomínky jsou cesty života....
Martin Tomášek
Rok: 2009, Weles
článek v odborném periodiku

Tři cesty pralesem (s J. Štolbou, S. Čechem a K. Klostermannem)
Martin Tomášek, Martin Tomášek
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Zrození klostermannovského mýtu Šumavy (obrazy Šumavy v české literatuře 40.-90. let 19. století)
Martin Tomášek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ani zištnost, ani láska k pohodlí (Bolzano, B.: Exhorty)
Martin Tomášek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

"Básník božně rozčilený"
Martin Tomášek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Estetika přírody u Františka Xavera Šaldy
Martin Tomášek
Rok: 2008
stať ve sborníku

S polibkem Kleió je historie sexy! (Schama, S.: Krajina a paměť)
Martin Tomášek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Hledání poetiky města. Eseje D. Hodrové (Hodrová, D.: Citlivé město : Eseje z mytopoetiky)
Martin Tomášek
Rok: 2007, Host
článek v odborném periodiku

Literatura I
Beata Waclawiecová, Martin Tomášek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura II
Marcela Pucholdtová, Martin Tomášek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura III
Zuzana Litnerová, Martin Tomášek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Šaldův vztah k uměleckému zobrazení krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Téma hodiny: K. M. Čapek-Chod
Martin Tomášek
Rok: 2007, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Třikrát světová válka: očima Šlejhara, Machara a Šaldy
Martin Tomášek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Válečný kaleidoskop K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2006, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Průvodce na cestu romantickými diskurzy (Hrbata, Z.; Procházka, M.: Romantismus a romantismy)
Martin Tomášek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Příjemná četba obrozenecké literatury? (ed. Kusáková, L.: Zábavné povídky raného obrození)
Martin Tomášek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Román Řešany v kontextu expresionismu?
Martin Tomášek
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

Sládkovy Básně (Sládek, J. V.: Básně I, II,III)
Martin Tomášek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Tragédie a revoluce (Eagleton, T.: Sladké násilí : Idea tragična)
Martin Tomášek
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku

Úsměv a gesto : Dotyky Čapkova Větrníku a Kunderovy Nesmrtelnosti
Martin Tomášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Benešová Božena (a další encyklopedická hesla)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Encyklopedie literárních žánrů (Mocná, D.; Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů)
Jan Malura, Martin Tomášek
Rok: 2005, Tvar, č. 12
článek v odborném periodiku

Kainar Josef
Martin Tomášek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy
Zdeněk Smolka, Oskar Mainx, Jan Malura, Martin Tomášek, Martin Pilař
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Můj Vít (Z deníku K. M. Čapka-Choda)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Podmanivé kouzlo dopisů (Němcová, B.: Korespondence I)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Host
článek v odborném periodiku

Příšerně krásné město (Ostrava očima Františka Sokola Tůmy)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

U nesnědeného krámu (Herrmann, I.: Nedělní povídky)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Úsměv a gesto. Dotyky Čapkova Větrníku a Kunderovy Nesmrtelnosti
Martin Tomášek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V tichosti noci (Nebeský, V. B.: Básně)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Ve znamení blíženců (Urban, M.: Santiniho jazyk)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

Moravskoslezská revue: pozice, podoba, proměny
Martin Tomášek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Rabelaisovský smích K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dámy bez deštníku (Vosiková, M.: Dámy bez deštníku)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Ne básně, dám ti sen (Karásek ze Lvovic, J.: Sodoma)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Nová cesta k české poezii 19. století (Česká elektronická knihovna : Poezie 19. století od thámovců po lumírovce)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Obecná teorie člověka (Diviš, I.: Teorie spolehlivosti : Texty z let 1960/1999)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Host (recenzní příloha)
článek v odborném periodiku

Pět básnických knih Viktora Dyka
Martin Tomášek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Pokus o literární dějiny Moravy (Kubíček, T. a kol.: Literární Morava)
Jan Malura, Martin Tomášek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Pozvání do kina (Pecháček, L.: Osvobozené kino Mír)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Host (recenzní příloha)
článek v odborném periodiku

Rané prózy Josefa K. Šlejhara (Šlejhar, J. K.: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlejhar v České knižnici (Šlejhar, J. K.: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Záře písmen v gramatikách snů (Ajvaz, M.: Sny gramatik, záře písmen)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Gallašovi pamětihodnější snové (Gallaš, J. H. A.: Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy)
Martin Tomášek
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Nadějná próza o beznaději (Vučka, T.: Mezidveří : Ze vzpomínek Jana Vitouše)
Martin Tomášek
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

O autorovi (Smolka, Z.: Básník mezi legendami, mýtem a realitou)
Martin Tomášek, Zdeněk Smolka
Rok: 2002, Ostravská univerzita - Tilia
kapitola v odborné knize

Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů (Jirásek, A.: Staré pověsti české)
Martin Tomášek
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Román jako metafora života (Zeyer, J.: Jan Maria Plojhar)
Martin Tomášek
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Světlo přichází potmě (Rotrekl, Z.: Světlo přichází potmě)
Martin Tomášek
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

Úlomky žuly (Nováková, T.: Úlomky žuly)
Martin Tomášek
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Česká próza na Ostravsku - první a druhé kroky
Martin Tomášek, Martin Tomášek
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Hra se čtenářem jako stavební princip povídky K. M. Čapka-Choda (Zaviněný úpadek Jana Vohnoutka)
Martin Tomášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Časopis Moravskoslezská revue 1905-1923
Martin Tomášek
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Alois Sivek : Bibliografie 1945 - 1971
Martin Tomášek
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění) - Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
odborná kniha

Jiří Svoboda: Bibliografie 1955 - 1998
Martin Tomášek
Rok: 1997, Ústav pro regionální studia OU
odborná kniha

Zrod českého naturalismu a ostravské prózy Františka Sokola Tůmy
Martin Tomášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Spisovatel Viktor Fischl
Martin Tomášek
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karel Kyncl: Fejetony z Británie (Kyncl, K.: Moje Británie)
Martin Tomášek
Rok: 1993, Lidová demokracie
článek v odborném periodiku

"Něco se má, něco se koupí, a tak se dá zas chvíli žít." (Fischl, V.: Velocipéd pana Kulhánka)
Martin Tomášek
Rok: 1993, Lidová demokracie
článek v odborném periodiku

Osobnost a dílo Josefa Kainara
Martin Tomášek
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Třikrát Viktor Fischl (Kuropění, Dvorní šašci, Pátá čtvrť)
Martin Tomášek
Rok: 1992, Lidová demokracie
článek v odborném periodiku

Třikrát Viktor Fischl (Kuropění, Dvorní šašci, Pátá čtvrť)
Martin Tomášek
Rok: 1992, Lidová demokracie
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Lebiodová AnetaObraz přírody v českých polistopadových literárních učebnicích a čítankách a jeho didaktický potenciáldiplomová 2022 
Řehulková EliškaObraz přírody v moderních českých učebnicích literatury a jeho didaktický potenciáldiplomová 2021 
Bůžková TerezaLingvo-literární konference jako motivace v literární výuce na SŠdiplomová 2020 
Sieberová MarieŽenský svět v české dramatice konce 19. a počátku 20. stoletídiplomová 2020 
Šindelová MarkétaFILM VE VÝUCE LITERATURY V DÍLE SPISOVATELE VLADIMÍRA KÖRNERAdiplomová 2020 
Čerňanská NikolaZobrazení smrti v díle Josefa Karla Šlejharadiplomová 2018 
Chýlková KarolínaObraz venkova v epopeji Naši Josefa Holečkadiplomová 2017 
Popyková TerezaObraz člověka a prostoru v české próze s tématem krize česko-německého soužitídiplomová 2016 
Tomalová LenkaObraz husitství v české literatuře 19. stoletídiplomová 2016 
Unucková LenkaCesty do Ruska v české literatuře 19. stoletídiplomová 2016 
Vobejdová NikolaČeská literatura 19. století a její filmová adaptacediplomová 2015 
Abdul LiviaProměna obrazu Ostravy na přelomu století v díle Františka Sokola Tůmydiplomová 2014 
Bártková MagdaSatirické zobrazení současnosti v dramatech Davida Drábkadiplomová 2013 
Balcárková DanaObraz Itálie v cestopisné próze Jana Nerudy (srovnání s Italskou cestou J. W. Goetha a Obrazy z cest H. Heina)diplomová 2011 
Marušáková JindřiškaMezi tragikou a harmonií. Prozaické dílo Metoděje Jahnadiplomová 2010 
Sýkorová KarinMěsto, vesnice a příroda v prózách Vítězslava Hálkadiplomová 2008 
Štěbrová AlenaTopos lesa v díle Karla Hynka Máchy a Karla Jaromíra Erbenadiplomová 2008 
Slintáková SilvieObraz Vídně na přelomu 19. a 20. stoletídiplomová 2007 
Šustr MichalFejeton K. M. Čapka-Choda v Národních listechdiplomová 2006 
Hřebačková Sofie BáraPostava jako klíč k románu Turbina K. M. Čapka-Chodabakalářská  
Kýtová KateřinaZábavná próza raného obrozeníbakalářská  
Pinďáková BarboraRok 1848 v literatuře druhé poloviny 19. stoletíbakalářská  
Postlerová MonikaValerie a týden divů v průsečíku ismůbakalářská  
Fajtová MonikaPrvky hororu a fantastiky ve vybraných dílech české literatury 19. stoletíbakalářská 2021 
Fotopulu MargaritaKlostermannova "šumavská trilogie"bakalářská 2021 
Koutská IvetaJaponské inspirace v Zeyerově literárním dílebakalářská 2020 
Kubíčková BáraČechovy výlety pana Broučkabakalářská 2019 
Benke FilipObraz Prahy v prózách Jakuba Arbesebakalářská 2018 
Hasserová TerezaSrovnání Čapkovy Věci Makropulos a Zpět k Methusalemovi G. B. Shawabakalářská 2018 
Sieberová MarieObraz venkovského života v románové kronice bratří Mrštíků Rok na vsibakalářská 2018 
Stehlíková ŽanetaObraz Ameriky v díle J. V. Sládkabakalářská 2018 
Bůžková TerezaObraz venkova v povídkových knihách Terezy Novákovébakalářská 2017 
Klimková ZdeňkaBásnická tvorba Františka Sokola Tůmybakalářská 2017 
Hálová KarolínaOsobnost a dílo Boženy Němcové jako literární a literárněvědná inspiracebakalářská 2016 
Polzerová BarbaraOsobnost Karla Jaromíra Erbena a jeho Kytice jako umělecká inspiracebakalářská 2016 
Šimonidesová MarcelaOsobnost Karla Hynka Máchy a jeho dílo jako umělecká inspiracebakalářská 2016 
Škařupová LenkaProfil spisovatele Josefa Thomayerabakalářská 2016 
Tomečková JulieSpisovatel Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v roli cestovatelebakalářská 2016 
Břenková SofieJosef Svatopluk Machar a kniha fejetonů Římbakalářská 2015 
Čerňanská NikolaMáchův román Cikánibakalářská 2015 
Jašková KateřinaŽivot a literární tvorba Karla Handzelabakalářská 2015 
Němečková ZuzanaObraz ženy ve vybraných prózách Boženy Němcovébakalářská 2015 
Vavrečková LucieObraz velkoměsta u É. Zoly a K. M. Čapka-Choda (srovnání)bakalářská 2015 
Biršel IvoKruh epických básní Vyšehrad Julia Zeyerabakalářská 2014 
Chýlková KarolínaRomán O ztraceném ševci Karla Václava Raisebakalářská 2014 
Popyková TerezaObraz obrozenecké společnosti v díle F. L. Věk Aloise Jiráskabakalářská 2014 
Strakošová MarkétaFilmové adaptace vybraných prací Aloise Jiráskabakalářská 2014 
Unucková LenkaSpisovatel Alberto Vojtěch Fričbakalářská 2014 
Wojnarová VeronikaRomán Synové světla Karla Sabinybakalářská 2014 
Balharová AndreaMýtus o Libuši ve vybraných dílech české literatury (Zeyer, Urban aj.)bakalářská 2013 
Mžiková Barbora15 let festivalu Ost-ra-varbakalářská 2013 
Němcová LenkaProkop Chocholoušek a jeho slovanský jihbakalářská 2013 
Psotová ZuzanaObraz Valašska v díle Ludvíka Vaculíkabakalářská 2013 
Sabelová MartinaPohádky B. M. Kuldy a M. Mikšíčkabakalářská 2013 
Šputová NikolaŽánrová a tematická skladba próz ze současnosti Josefa Kajetána Tylabakalářská 2013 
Baďurová MiroslavaVesnický román Karolíny Světlé a jeho reflexe v dobové kritice, zvláště Jana Nerudybakalářská 2012 
Kročilová MarkétaObraz historie v Jiráskově kronice U násbakalářská 2012 
Pěchula LukášZeyerův Dům U tonoucí hvězdybakalářská 2012 
Szturcová MonikaDramatické báchorky J. K. Tylabakalářská 2012 
Turoň LukášObraz českých hor v obrozeneckém cestopisu 1. poloviny 19. stoletíbakalářská 2012 
Tutková TerezaTristan a Isolda (motivické srovnání středověké a novočeské podoby příběhu)bakalářská 2012 
Wojnarová VeronikaRomán Synové světla Karla Sabinybakalářská 2012 
Zimná IvetaHistorická próza Josefa Kajetána Tylabakalářská 2012 
Inemanová PetraHistorický vývoj recepce Babičky Boženy Němcovébakalářská 2011 
Jamnická LenkaObraz dějin české literatury 19. století v středoškolských učebnicích literaturybakalářská 2011 
Kapečková MonikaFunkce krajiny v literárním díle K. J. Erbenabakalářská 2011 
Žůrková EvaVýchodní motivy v díle Julia Zeyera - Gompači a Komurasakibakalářská 2011 
Hrabec TomášRole zvířecích motivů v rané tvorbě J. K. Šlejharabakalářská 2010 
Němcová EvaSanta Lucia Viléma Mrštíkabakalářská 2010 
Stejskalová KateřinaZeyerův Jan Maria Plojharbakalářská 2010 
Baďurová ZuzanaVztahy mezi muži a ženami ve veseloherní tvorbě Václava Klimenta Klicperybakalářská 2009 
Balcárková DanaKrajina a lidé v Nerudových cestopisných fejetonechbakalářská 2009 
Kníchalová KamilaVztah člověka a přírody v Klostermannově románu Ze světa lesních samotbakalářská 2009 
Lukaštíková EvaArabesková tvorba Jana Nerudybakalářská 2009 
Abdul LiviaŠtěpánkův Čech a Němec. Lingvoliterární analýzabakalářská 2008 
Filipcová RenátaRok na vsibakalářská 2008 
Nováková ZuzanaKrajina českého města a venkova v povídkách J. K. Tylabakalářská 2008 
Dankovičová VendulaHumor a satira v Nekrvavých obrázcích z vojny J. Holečkabakalářská 2007 
Pertlíčková JanaTopolův román Kloktat dehetbakalářská 2007 
Vaclavíková JanaKompoziční výstavba vybraných povídek B. Němcové a nedokončená Cesta z poutibakalářská 2007 
Weidingerová LuciePróza Josefa Jiří Kolárabakalářská 2007 
Wegrzynová LuciePan Vyšínský G. Pflegera Moravskéhobakalářská 2006 
Hahnová RomanaRichard Weiner - básník a novinářbakalářská 2005 
Jirků LucieEmanuel Bozděch - dramatik a prozaikbakalářská 2005 
Sýkorová KarinSymbol ptáků v díle Richarda Weinerabakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub