Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra české literatury a literární vědy

Martin Tomášek


„Naučme koblihy létat.“

Saturnin

Martin Tomášek

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 502, budova DM
funkce:
obor činnosti:
dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
telefon, mobil:
553 46 1879
e-mail:Nenalezen žádný záznam.

Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutor
Název práce
Typ
Rok
Hanáková Lucie
Obraz města Kojetín v literatuře
diplomová
2023
Lebiodová Aneta
Obraz přírody v českých polistopadových literárních učebnicích a čítankách a jeho didaktický potenciál
diplomová
2022
Řehulková Eliška
Obraz přírody v moderních českých učebnicích literatury a jeho didaktický potenciál
diplomová
2021
Bůžková Tereza
Lingvo-literární konference jako motivace v literární výuce na SŠ
diplomová
2020
Sieberová Marie
Ženský svět v české dramatice konce 19. a počátku 20. století
diplomová
2020
Šindelová Markéta
FILM VE VÝUCE LITERATURY V DÍLE SPISOVATELE VLADIMÍRA KÖRNERA
diplomová
2020
Čerňanská Nikola
Zobrazení smrti v díle Josefa Karla Šlejhara
diplomová
2018
Chýlková Karolína
Obraz venkova v epopeji Naši Josefa Holečka
diplomová
2017
Popyková Tereza
Obraz člověka a prostoru v české próze s tématem krize česko-německého soužití
diplomová
2016
Tomalová Lenka
Obraz husitství v české literatuře 19. století
diplomová
2016
Unucková Lenka
Cesty do Ruska v české literatuře 19. století
diplomová
2016
Vobejdová Nikola
Česká literatura 19. století a její filmová adaptace
diplomová
2015
Abdul Livia
Proměna obrazu Ostravy na přelomu století v díle Františka Sokola Tůmy
diplomová
2014
Bártková Magda
Satirické zobrazení současnosti v dramatech Davida Drábka
diplomová
2013
Balcárková Dana
Obraz Itálie v cestopisné próze Jana Nerudy (srovnání s Italskou cestou J. W. Goetha a Obrazy z cest H. Heina)
diplomová
2011
Marušáková Jindřiška
Mezi tragikou a harmonií. Prozaické dílo Metoděje Jahna
diplomová
2010
Sýkorová Karin
Město, vesnice a příroda v prózách Vítězslava Hálka
diplomová
2008
Štěbrová Alena
Topos lesa v díle Karla Hynka Máchy a Karla Jaromíra Erbena
diplomová
2008
Slintáková Silvie
Obraz Vídně na přelomu 19. a 20. století
diplomová
2007
Šustr Michal
Fejeton K. M. Čapka-Choda v Národních listech
diplomová
2006
Hřebačková Sofie Bára
Postava jako klíč k románu Turbina K. M. Čapka-Choda
bakalářská
Kýtová Kateřina
Zábavná próza raného obrození
bakalářská
Pinďáková Barbora
Rok 1848 v literatuře druhé poloviny 19. století
bakalářská
Postlerová Monika
Valerie a týden divů v průsečíku ismů
bakalářská
Fajtová Monika
Prvky hororu a fantastiky ve vybraných dílech české literatury 19. století
bakalářská
2021
Fotopulu Margarita
Klostermannova "šumavská trilogie"
bakalářská
2021
Koutská Iveta
Japonské inspirace v Zeyerově literárním díle
bakalářská
2020
Kubíčková Bára
Čechovy výlety pana Broučka
bakalářská
2019
Benke Filip
Obraz Prahy v prózách Jakuba Arbese
bakalářská
2018
Hasserová Tereza
Srovnání Čapkovy Věci Makropulos a Zpět k Methusalemovi G. B. Shawa
bakalářská
2018
Sieberová Marie
Obraz venkovského života v románové kronice bratří Mrštíků Rok na vsi
bakalářská
2018
Stehlíková Žaneta
Obraz Ameriky v díle J. V. Sládka
bakalářská
2018
Bůžková Tereza
Obraz venkova v povídkových knihách Terezy Novákové
bakalářská
2017
Klimková Zdeňka
Básnická tvorba Františka Sokola Tůmy
bakalářská
2017
Hálová Karolína
Osobnost a dílo Boženy Němcové jako literární a literárněvědná inspirace
bakalářská
2016
Polzerová Barbara
Osobnost Karla Jaromíra Erbena a jeho Kytice jako umělecká inspirace
bakalářská
2016
Šimonidesová Marcela
Osobnost Karla Hynka Máchy a jeho dílo jako umělecká inspirace
bakalářská
2016
Škařupová Lenka
Profil spisovatele Josefa Thomayera
bakalářská
2016
Tomečková Julie
Spisovatel Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v roli cestovatele
bakalářská
2016
Břenková Sofie
Josef Svatopluk Machar a kniha fejetonů Řím
bakalářská
2015
Čerňanská Nikola
Máchův román Cikáni
bakalářská
2015
Jašková Kateřina
Život a literární tvorba Karla Handzela
bakalářská
2015
Němečková Zuzana
Obraz ženy ve vybraných prózách Boženy Němcové
bakalářská
2015
Vavrečková Lucie
Obraz velkoměsta u É. Zoly a K. M. Čapka-Choda (srovnání)
bakalářská
2015
Biršel Ivo
Kruh epických básní Vyšehrad Julia Zeyera
bakalářská
2014
Chýlková Karolína
Román O ztraceném ševci Karla Václava Raise
bakalářská
2014
Popyková Tereza
Obraz obrozenecké společnosti v díle F. L. Věk Aloise Jiráska
bakalářská
2014
Strakošová Markéta
Filmové adaptace vybraných prací Aloise Jiráska
bakalářská
2014
Unucková Lenka
Spisovatel Alberto Vojtěch Frič
bakalářská
2014
Wojnarová Veronika
Román Synové světla Karla Sabiny
bakalářská
2014
Balharová Andrea
Mýtus o Libuši ve vybraných dílech české literatury (Zeyer, Urban aj.)
bakalářská
2013
Mžiková Barbora
15 let festivalu Ost-ra-var
bakalářská
2013
Němcová Lenka
Prokop Chocholoušek a jeho slovanský jih
bakalářská
2013
Psotová Zuzana
Obraz Valašska v díle Ludvíka Vaculíka
bakalářská
2013
Sabelová Martina
Pohádky B. M. Kuldy a M. Mikšíčka
bakalářská
2013
Šputová Nikola
Žánrová a tematická skladba próz ze současnosti Josefa Kajetána Tyla
bakalářská
2013
Baďurová Miroslava
Vesnický román Karolíny Světlé a jeho reflexe v dobové kritice, zvláště Jana Nerudy
bakalářská
2012
Kročilová Markéta
Obraz historie v Jiráskově kronice U nás
bakalářská
2012
Pěchula Lukáš
Zeyerův Dům U tonoucí hvězdy
bakalářská
2012
Szturcová Monika
Dramatické báchorky J. K. Tyla
bakalářská
2012
Turoň Lukáš
Obraz českých hor v obrozeneckém cestopisu 1. poloviny 19. století
bakalářská
2012
Tutková Tereza
Tristan a Isolda (motivické srovnání středověké a novočeské podoby příběhu)
bakalářská
2012
Wojnarová Veronika
Román Synové světla Karla Sabiny
bakalářská
2012
Zimná Iveta
Historická próza Josefa Kajetána Tyla
bakalářská
2012
Inemanová Petra
Historický vývoj recepce Babičky Boženy Němcové
bakalářská
2011
Jamnická Lenka
Obraz dějin české literatury 19. století v středoškolských učebnicích literatury
bakalářská
2011
Kapečková Monika
Funkce krajiny v literárním díle K. J. Erbena
bakalářská
2011
Žůrková Eva
Východní motivy v díle Julia Zeyera - Gompači a Komurasaki
bakalářská
2011
Hrabec Tomáš
Role zvířecích motivů v rané tvorbě J. K. Šlejhara
bakalářská
2010
Němcová Eva
Santa Lucia Viléma Mrštíka
bakalářská
2010
Stejskalová Kateřina
Zeyerův Jan Maria Plojhar
bakalářská
2010
Baďurová Zuzana
Vztahy mezi muži a ženami ve veseloherní tvorbě Václava Klimenta Klicpery
bakalářská
2009
Balcárková Dana
Krajina a lidé v Nerudových cestopisných fejetonech
bakalářská
2009
Kníchalová Kamila
Vztah člověka a přírody v Klostermannově románu Ze světa lesních samot
bakalářská
2009
Lukaštíková Eva
Arabesková tvorba Jana Nerudy
bakalářská
2009
Abdul Livia
Štěpánkův Čech a Němec. Lingvoliterární analýza
bakalářská
2008
Filipcová Renáta
Rok na vsi
bakalářská
2008
Nováková Zuzana
Krajina českého města a venkova v povídkách J. K. Tyla
bakalářská
2008
Dankovičová Vendula
Humor a satira v Nekrvavých obrázcích z vojny J. Holečka
bakalářská
2007
Pertlíčková Jana
Topolův román Kloktat dehet
bakalářská
2007
Vaclavíková Jana
Kompoziční výstavba vybraných povídek B. Němcové a nedokončená Cesta z pouti
bakalářská
2007
Weidingerová Lucie
Próza Josefa Jiří Kolára
bakalářská
2007
Wegrzynová Lucie
Pan Vyšínský G. Pflegera Moravského
bakalářská
2006
Hahnová Romana
Richard Weiner - básník a novinář
bakalářská
2005
Jirků Lucie
Emanuel Bozděch - dramatik a prozaik
bakalářská
2005
Sýkorová Karin
Symbol ptáků v díle Richarda Weinera
bakalářská
2005Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub