Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka

Eva Polášková

Eva Polášková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 409, budova D
funkce:tutor
obor činnosti:Interkulturní komunikace, lexikologie a stylistika, morfologie, němčina pro historiky, didaktika němčiny jako cizího jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1936
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2011Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, obor: Německý jazyk
2002 - 2007Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obory: Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství německého jazyka pro střední školy
1998 - 2002Masarykovo gymnázium, Příbor
1989 - 1998Základní škola Alšova, Kopřivnice

Kvalifikace

2011Ph.D.

Zaměstnání, praxe

2011 - doposudOstravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra germanistiky

Odborné zaměření

Lexikologie a stylistika
Interkulturní komunikace
Němčina pro historiky
Didaktika německého jazyka
Výzkum v oblasti srozumitelnosti textu, textové struktury a učebnic NJ

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Svaz germanistů České republiky

Působení v zahraničí

25. - 29. 04. 2016Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko, pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus (výuka v hodinách stylistiky, lexikologie a didaktiky německého jazyka)
22. - 31. 03. 2015Universität der Künste Berlin, SRN, pracovní stáž v rámci projektu OPVK: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (odborné konzultace, rozvoj spolupráce, rozvoj vlastní odborné kompetence)
23. - 28. 06. 2014Friedrich-Schiller-Universität Jena, SRN, pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus (hospitace, stínování)
02. - 11. 06. 2013Technische Universität Dresden, SRN, pracovní stáž v rámci projektu OPVK: Network of Educators of Foreign Language Teachers (prezentace projektu, hospitace, konzultace s vyučujícími, výměna zkušeností)
04. - 08. 06. 2012Technische Universität Dresden, SRN, pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus (hospitace, stínování)

Jazykové znalosti

Angličtinamírně pokročilý


Vybrané publikace

Polášková, E. Zur multimodalen Erklärung von Fachwörtern in Lehrwerken am Beispielfach "Biologie". In: L. Vaňková. Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2018. s. 161-198. Forum für Fachsprachenforschung 147. ISBN 978-3-7329-0530-0.
Polášková, E. Zur Präsentation des Zentralen und Peripheren der Sprache in DaF-Lehrwerken. In: Zentrum und Peripherie: Zentrum und Peripherie. Aus fremdsprachendidaktischer Sicht 2016-05-25 Opava. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 29-47. ISBN 978-80-7510-251-5.
Polášková, E. Zur Entwicklung der Paraphrasierungs- und Zusammenfassungskompetenz bei Studierenden. Ausgewählte Aspekte der Arbeit mit Fachtexten. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2016, č. 19, s. 115-138. ISSN 1803-408X.
Bajerová, E. Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 333 s. ISBN 978-80-7464-743-7.
Bajerová, E. Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2014, roč. 28, s. 37-58. ISSN 1803-7380.
Bajerová, E. Zur Problematik der Konnektoren im Satz und im Text aus der Perspektive der Textverständlichkeit. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. 2013, č. 12, s. 85-101. ISSN 1803-408X.
Bajerová, E. Text und Verstehen. Zur Systematisierung der Begriffe der Textverständlichkeitsforschung. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2012, roč. 2012, č. 10, s. 115-127. ISSN 1803-408X.
Bajerová, E. Zur Problematik der Textverständlichkeit und der Textoptimierung. In: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 118-129. ISBN 978-80-263-0079-3.
BAJEROVÁ, E. Zur Problematik des Textes und der Textverstehensübungen und -aufgaben im Lehrwerk DaF. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2010, roč. 15, s. 101-114. ISSN 1803-7380.

Všechny publikace

Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Polášková, E., Muryc, J. a Jelínek, I. Den s překladem XIV [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Polášková, E. Den s překladem (14. ročník) - oprava soutěžních příspěvků. 2019.
Polášková, E. Lehrerhandbücher und deren Potenzial zur Aus- bzw. Weiterbildung von Lehrern/innen anhand ausgewählter Aspekte. In: Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity. Varšava: GeSuS, Silesian University od Technology, University of Warsaw. 2019.
Polášková, E. Woran Übersetzer/innen auch denken sollten. Zur Verständlichkeit beim Übersetzen am Beispiel eines Sachbuchs für Kinder. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. 2019, 24(24/2019), s. 47-63. ISSN 2571-8273.
Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Muryc, J., Polášková, E. a Jelínek, I. Den s překladem XIII [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Polášková, E. Den s překladem (13. ročník) - oprava soutěžních příspěvků. 2018.
Polášková, E. Warum nicht versuchen, Deutsch durch die Presse nahe zu bringen? Zu didaktischen Strategien des Sommer-Schnell-Deutschkurses in der Zeitung "Lidové noviny". In: Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2018.
Polášková, E. Zur multimodalen Erklärung von Fachwörtern in Lehrwerken am Beispielfach "Biologie". In: L. Vaňková. Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2018. s. 161-198. Forum für Fachsprachenforschung 147. ISBN 978-3-7329-0530-0.
Polášková, E. Den s překladem (12. ročník) - oprava soutěžních příspěvků. 2017.
Polášková, E. Übersetzen lehren an der Grund- und Mittelschule. Warum nicht?. ACC JOURNAL XXIII 3/2017. 2017, č. XXIII, s. 101-117. ISSN 1803-9782.
Polášková, E. Übersetzen lernen an der Grund- und Mittelschule? Warum nicht?. In: Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und Innovation. Görlitz: Hochschule Zittau/Görlitz. 2017.
Polášková, E. Zur Fachwissensvermittlung in DaF-Zeitschriften. In: Schlüsselkompetenz "Fachsprache". Zwischen Theorie und Anwendung. Groß Stein/Kamień Ślaski: Universität Oppeln/Opole. 2017.
Polášková, E. Zur Präsentation des Zentralen und Peripheren der Sprache in DaF-Lehrwerken. In: Zentrum und Peripherie: Zentrum und Peripherie. Aus fremdsprachendidaktischer Sicht 2016-05-25 Opava. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 29-47. ISBN 978-80-7510-251-5.
Bajerová, E. Den s překladem (11. ročník) - oprava soutěžních příspěvků. 2016.
Polášková, E. Woran der Übersetzer auch denken sollte. Zur Verständlichkeit übersetzter Fachtexte für Schüler. In: Linguistisches Treffen in Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Bajerová, E. Zur Entwicklung der Paraphrasierungs- und Zusammenfassungskompetenz bei Studierenden. Ausgewählte Aspekte der Arbeit mit Fachtexten. In: 24. internationale GeSuS-Fachtagung in Brno. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2016.
Polášková, E. Zur Entwicklung der Paraphrasierungs- und Zusammenfassungskompetenz bei Studierenden. Ausgewählte Aspekte der Arbeit mit Fachtexten. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2016, č. 19, s. 115-138. ISSN 1803-408X.
Bajerová, E. Zur Präsentation des Zentralen und Peripheren der Sprache in DaF-Lehrwerken. In: Zentrum und Peripherie. Opava: Der Germanistenverband der Tschechischen Republik, die Germanistische Abteilung des Instituts für Fremdsprachen der Schlesischen Universität in Opava. 2016.
Bajerová, E. Den s překladem (10. ročník) - oprava soutěžních příspěvků. 2015.
Bajerová, E. Součková, Marta/Puchalová, Ingrid (Hrsg.) (2014): Na dlhej ceste k autorskej emancipácii žien/Auf dem langen Weg zur schriftstellerischen Mündigkeit von Frauen. Buchbesprechung. 2015.
Bajerová, E. "Sprecherwechsel mit oder ohne "gap" (mit oder ohne Sprechpause)." Zu fremdsprachigen Textelementen in deutschen und tschechischen Fachtexten. In: Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse: Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse 2014-11-06 Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 263-281. ISBN 978-80-7464-745-1.
Bajerová, E. Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 333 s. ISBN 978-80-7464-743-7.
Bajerová, E. Verbale und nonverbale Vagheit in englisch- und deutschsprachigen Interviews. Buchbesprechung. 2015.
Bajerová, E. Den s překladem (9. ročník) - oprava soutěžních příspěvků. 2014.
Bajerová, E. "Jak správně zacházet s novým kartáčkem na zuby?" K problematice srozumitelnosti návodů k použití. In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIII: Od textu k prekladu IX (ed. Ďuricová, Alena) 2014-10-08 Banská Bystrica. Praha: JTP, 2014. JTP, 2014. s. 7-24. ISBN 978-80-7374-119-8.
Bajerová, E. "Jak správně zacházet s novým kartáčkem na zuby?" K problematice srozumitelnosti návodů k použití. In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Banská Bystrica: Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica. 2014.
Bajerová, E. Sprecherwechsel mit oder ohne "gap" (mit oder ohne Sprechpause). Zu fremdsprachigen Textelementen in deutschen und tschechischen Fachtexten. In: Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse. Ostrava: KAA a KGE FF OU, Ostrava. 2014.
Bajerová, E., Zajícová, P. a Schwärzler, M. Textaufgaben im Staatlichen Abitur 2012 - Deutsch - Charakteristiken für NEFLT. 2014.
Bajerová, E. Zu den englischen Textelementen in deutschen Fachtexten. In: Němčina bez hranic. České Budějovice: PdF a FF Jihočeské univerzity, České Budějovice. 2014.
Bajerová, E. Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2014, roč. 28, s. 37-58. ISSN 1803-7380.
Bajerová, E. Den s překladem (8. ročník) - oprava soutěžních příspěvků. 2013.
Zajícová, P., Bajerová, E. a Schwärzler, M. Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache. 2013.
Bajerová, E. Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. 2013.
Bajerová, E. Zu ausgewählten Aspekten der Rezeption von deutschen Fachtexten durch FremdsprachenlernerInnen. In: Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften: Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik - Deutsch als Fremdsprache 2012-05-17 Olomouc. Brno: Tribun EU, Germanistenverband der Tschechischen Republik, FF UP Olomouc, PdF MU Brno, 2013. s. 23-36. ISBN 978-80-263-0377-0.
Bajerová, E. Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten. In: Interkulturní a transkulturní dimense v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu. Pardubice: Katedra cizích jazyků, FF, Univerzita Pardubice. 2013.
Bajerová, E. Zur Problematik der Konnektoren im Satz und im Text aus der Perspektive der Textverständlichkeit. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. 2013, č. 12, s. 85-101. ISSN 1803-408X.
Bajerová, E. Den s překladem (7. ročník) - oprava soutěžních příspěvků. 2012.
Bajerová, E. Text und Verstehen. Zur Systematisierung der Begriffe der Textverständlichkeitsforschung. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2012, roč. 2012, č. 10, s. 115-127. ISSN 1803-408X.
Bajerová, E. Zu ausgewählten Aspekten der Rezeption von deutschen Fachtexten durch Fremdsprachenlerner. In: Konference Svazu germanistů ČR - Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Olomouc: Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
Bajerová, E. Zur Problematik der Konnektoren im Satz und im Text aus der Perspektive der Textverständlichkeit. In: Siločiary súčasného lingvistického myslenia. Banská Bystrica: Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2012.
Bajerová, E. Logische Textstrukturen und Textverständlichkeit. 2011.
Bajerová, E. Zur Problematik der Textverständlichkeit und der Textoptimierung. In: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 118-129. ISBN 978-80-263-0079-3.
Zajícová, P., Bajerová, E., Balušková, S., Drevňaková, D. a Rucki, T. Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Bajerová, E. a Zajícová, P. Svět je text a text je svět. Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text. 2010.
Bajerová, E. "Všechno je možné" aneb "Je pravda vůbec žádoucí?" K filozofickému odkazu Richarda Rortyho. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 185-208. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Bajerová, E. Zur Problematik der Textverständlichkeit und der Textoptimierung. In: Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform. Praha: Svaz germanistů České republiky, Ústav germánských studií Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. 2010.
BAJEROVÁ, E. Zur Problematik des Textes und der Textverstehensübungen und -aufgaben im Lehrwerk DaF. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2010, roč. 15, s. 101-114. ISSN 1803-7380.
Bajerová, E. Textlinguistik fürs Examen. Buchbesprechung. 2009.
Polášková, E. Eötvös Loránd University (ELTE) Budapest: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus+. 04.12.2018-06.12.2018.
Polášková, E. Friedrich-Schiller-Universität Jena: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 23.06.2014-28.06.2014.
Polášková, E. Karl-Franzens-Universität Graz: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus+. 04.06.2018-08.06.2018..
Polášková, E. Leopold-Franzens-Universität Innsbruck: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 06.06.2017-09.06.2017.
Polášková, E. ÖDaF-Tagung: "ANDERS" lehren - lernen - werten. 08.12.2012-09.12.2012.
Polášková, E. ÖDaF-Tagung: Heute schon gehört? 02.12.2011-03.12.2011.
Polášková, E. Technische Universität Dresden: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 04.06.2012-08.06.2012.
Polášková, E. Technische Universität Dresden. Pobyt v rámci projektu Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT. 02.06.2013-11.06.2013.
Bajerová, E. Universität der Künste Berlin. Pobyt v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 22.03.2015-31.03.2015.
Polášková, E. Universität Leipzig: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus+. 17.06.2019-21.06.2019..
Bajerová, E. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. Stylistika. Lexikální cvičení. Didaktika. 25.04.2016-29.04.2016.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
0PATRPatronus - vizitační praxe
AINKKInterkulturní komunikace
AKIKInterkulturní komunikace
AKIK1Interkulturní komunikace 1
AKIK2Interkulturní komunikace 2
AKMC1Morfologická cvičení 1
AKMC2Morfologie CV 2
AKMO1Morfologie 1
AKMO2Morfologie 2
AKOBKObchodní korespondence
AKPAPráce s texty
AKSB3Seminář k bakalářské práci 3
AKSE1Seminář k bakalářské práci 1
AKSE2Seminář k bakalářské práci 2
AKSTYStylistika a lexikologie
AMC2Morfologie CV 2
AOBKOObchodní korespondence
ASTYLStylistika a lexikologie
BIKKInterkulturní komunikace
BLESTLexikologie a stylistika
DIDS1Didaktika němčiny
DIDS2Didaktika němčiny 2
KMC1Vybrané kapitoly z morfologie 1
KNEM1Němčina 1 (A1)
KNEM2Němčina 2 (A1/A2)
KNEM3Němčina 3 (A2)
KNEM4Němčina 4 (B1)
KVKLEVybrané kapitoly z lexikologie
KVKS1Vybrané kapitoly ze stylistiky 1
KVKS2Vybrané kapitoly ze stylistiky 2
KVKZLVybrané kapitoly z lexikologie
LC1Lexikální cvičení 1
LC2Lexikální cvičení 2
LSCPLexikálně-stylis. cv. pro překladatele
LSCTLexikálně-stylis. cvičení pro tlumočníky
MC2Morfologie CV 2
NEB1Němčina pro historiky I
NEB2Němčina pro historiky II
NEB3Němčina pro historiky III
NEDU2Němčina pro historiky umění 2
NEM1XNěmčina 1 (A1)
NEM2XNěmčina 2 (A1/A2)
NEM3BNěmčina 3B
NEM3XNěmčina 3 (A2)
NEM4XNěmčina 4 (B1)
NEM5XNěmčina 5 (B1)
NVKZLVybrané kapitoly z lexikologie
OBKOObchodní korespondence
PPSS1Průběžná praxe SŠ 1
PPSS2Průběžná praxe SŠ 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe SŠ
SZPR2Seminář k bakalářské práci 2
SZPR3Seminář k bakalářské práci 3
TPP1Textová produkce pro pokročilé 1
TPP2Textová produkce pro pokročilé 2
TP1Textová produkce 1
TP2Textová produkce 2
VKLEVybrané kapitoly z lexikologie
VKLE1Vybrané kapitoly z lexikologie 1
0NE1XNěmčina 1 (A1)
0NE2XNěmčina 2 (A1/A2)
1LESTLexikologie a stylistika
1PSPRPsaný projev
2INKKInterkulturní komunikace
2NE1HNěmčina pro historiky 1
2NE2HNěmčina pro historiky 2
2OBKOObchodní korespondence
2PRGRPraktická gramatika
2PSOTPráce s odborným textem
2VKSTVybrané kapitoly ze stylistiky
3DID1Didaktika němčiny 1
3DID2Didaktika němčiny 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
7NE3XNěmčina 3 (A2)
7NE4XNěmčina 4 (A2/B1)
7NE5XNěmčina 5 (B1)
7NE6XNěmčina 6 (B1/B2)
7TEFOTextproduktion für Fortgeschrittene
8INKKInterkulturní komunikace
8LESTLexikologie a stylistika
8NE3XNěmčina 3 (A2)
8NE4XNěmčina 4 (A2/B1)
8OBKOObchodní korespondence
8PSOTPráce s odborným textem
8VKSTVybrané kapitoly ze stylistiky


AutorNázev práceTypRok
Buchta MatějText im Lehrwerk DaF. Vergleichende Lehrwerkanalysediplomová 2018 
Honyszová NikolaPräsentation von Fachinformationen in Lehrwerken am Beispielfach "Geschichte". Eine vergleichende Analyse aus deutsch-tschechischer Perspektivediplomová 2018 
Mléčková MonikaPräsentation von Fachinformationen in der Belletristik und deren Übersetzung am Beispiel des Romans Krakatitdiplomová 2018 
Münsterová IvetaZwischen Fachlichkeit und Werbestrategien: Analyse populärwissenschaftlicher Gesundheitsmagazinediplomová 2018 
Karafiátová BlankaÜbersetzungsstrategien als Marketinginstrument am Beispiel des Magazins "active beauty magazin" der Handelskette DMdiplomová 2016 
Münster JanBürger im Labyrinth des Rechts und der Verwaltung. Verständlichkeit von ausgewählten deutschsprachigen Rechts- und Verwaltungstextenbakalářská 2019 
Spurná MartinaWortbildungsvarianten des Schweizer Standarddeutsch: eine korpuslinguistische Analysebakalářská 2019 
Andrýsková VeronikaSchwierigkeiten beim Erlangen einer Staatsbürgerschaft für Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik im Vergleichbakalářská 2018 
Eidingerová EvaDeutschunterricht an Sprachschulen in Zlín und Umgebung. Ausgewählte Aspektebakalářská 2018 
Lovecká HanaDie Rassengesetze im Nationalsozialismus und ihre Rezeption im heutigen Deutschlandbakalářská 2018 
Lukšíková LenkaDeutschunterricht an den Grundschulen im Bezirk Hodonínbakalářská 2018 
Mičková HanaGemeinnützige Organisationen, die sich auf Hilfe für Kinder konzentrieren, in Deutschland und in der Tschechischen Republik im Vergleichbakalářská 2018 
Procházková Kaločová MarieAgrotouristik und ökologische Bauernhöfe in Deutschland und der Tschechischen Republik im Vergleichbakalářská 2018 
Záborská MartinaGesunde Lebensstile in Deutschland und der Slowakei im Vergleichbakalářská 2018 
Adamovičová PetraDie Syrienkrise und deren Widerspiegelung in den deutschsprachigen Ländern und in der Tschechischen Republik im Vergleich. Ausgewählte Aspektebakalářská 2017 
Biskup MarekGastronomie in Wien am Beispiel der Restaurants Ferdinandt und Servitenwirt. Ausgewählte Aspektebakalářská 2017 
Dluhošová AndreaDie EU-Osterweiterung und der Arbeitsmarkt in Österreich. Ausgewählte Aspektebakalářská 2017 
Holeňa JanBedeutung der Kooperation mit dem deutschsprachigen Markt für Vsetín und dessen Umgebungbakalářská 2017 
Juřica DavidDie Konversationsmethode im Deutschunterricht - Direktes Deutschbakalářská 2017 
Obrusníková ŽanetaMode und Lebensstil der Frauen in Deutschland und der Tschechischen Republik am Beispiel der Modezeitschrift ELLE. Ausgewählte Aspektebakalářská 2017 
Štosová SylvieTextverständlichkeit in Abhängigkeit von Eigenschaften des Rezipienten. Ausgewählte Aspektebakalářská 2017 
Zajoncová KateřinaSchulsystem in Bayern und der Tschechischen Republik im Vergleich unter Berücksichtigung der Primar- und Sekundarstufebakalářská 2017 
Čerbáková PavlaMit dem Rad durch die deutschsprachigen Nachbarländer Tschechiens. Fahrradtourismus und Radfahrwege im Vergleichbakalářská 2016 
Debaldová DominikaIm neuen Land. Situation von tschechischen Immigranten in Deutschland gestern und heute: ausgewählte Aspekte im Vergleichbakalářská 2016 
Jagelská MartinaMenschenbilder aus der gemeinsamen Gegenwartbakalářská 2016 
Lancová AndreaDaF und andere Fremdsprachen im Kindergarten. Ausgewählte Aspektebakalářská 2016 
Lyčková MonikaDeutschlands Rolle bei internationalen Konflikten im 21. Jahrhundertbakalářská 2016 
Mléčková MonikaPersonalmanagement in deutschen und tschechischen Firmen. Ausgewählte Aspekte im Vergleichbakalářská 2016 
Molnárová-Sujáková MarkétaMenschenbilder aus der gemeinsamen Vergangenheit im Bereich der Musikbakalářská 2016 
Münsterová IvetaDie Einstellung der Gesellschaft zum Alkohol in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich mit der Tschechischen Republikbakalářská 2016 
Peterková KateřinaArbeitsfreie Feiertage in Deutschland und in der Tschechischen Republik. Ausgewählte Aspekte im Vergleichbakalářská 2016 
Stočková RenátaArbeitserfahrungen der tschechischen Studierenden in den deutschsprachigen Ländernbakalářská 2016 
Zingopisová AdrianaEntwicklung des Modells VW-Golf und dessen Antriebs von den Anfängen bis zur Gegenwart in Deutschland und der Tschechischen Republikbakalářská 2016 
Buchta MatějGliederung-Ordnung von Fachtexten und Textverständlichkeitbakalářská 2015 
Čujková NaděždaVerbale und nonverbale Kommunikation der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ausgewählte Aspektebakalářská 2015 
Davidová TerezaErziehung und Bildung von Kindern in vorschulischen Einrichtungen in Deutschland und der Tschechischen Republikbakalářská 2015 
Stašová TerezaSenioren in Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik: Position in der Gesellschaft, Versorgung und Rechtslage im Vergleichbakalářská 2015 
Turková NikolaPferde-Ranchs und deren Rolle für den Tourismus in Deutschland und in der Tschechischen Republik. Ausgewählte Aspekte im Vergleichbakalářská 2015 
Buchtová JanaText-Bild-Zusammenhang und Textverständlichkeit am Beispiel von Lehrwerkenbakalářská 2014 
Syptáková LudmilaDie Geschichte der Brünner Deutschen bis zum Jahr 1950bakalářská 2014 
Tížková LucieVerständlichkeit von Zeitungsartikeln aus dem Ressort "Wirtschaft"bakalářská 2014 
Gilarová Ostárková KristaWellness-Tourismus als neuer Trend in der Tschechischen Republikbakalářská 2012 
Hořavová MonikaBausparen und seine Tradition auf dem deutschen und tschechischen Markt am Beispiel der Bausparkasse Wüstenrotbakalářská 2012 
Hromádková MonikaDas Bankwesen in der Tschechischen Republik und in Österreich im Vergleichbakalářská 2012 
Krajslová SilvieDeutsche Grammatiken und ihre Verständlichkeit für Germanistikstudentenbakalářská 2012 
Mihulková JanaDie Tätigkeit der Raiffeisen Bausparkasse auf dem tschechischen Markt (mit einem Vergleich zu Österreich)bakalářská 2012 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub