OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka > Personální složení

Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D.
činnost: metodika výuky anglického jazyka, lexikologie, edutainment, drama
e-mail:
telefon: 553 46 1901
Bizoň Daniel, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1905
Cigánková Tereza, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1905
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: morfologie, syntax
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 2707
Halfarová Libuše, Mgr. e-mail:
telefon:
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D.
činnost: translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
e-mail:
telefon: 553 46 1893
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, funkční větná perspektiva, neverbální komunikace, interkulturní komunikace, pragmalingvistika
e-mail:
telefon: 553 46 1897
Pelikánová Edita, Mgr. e-mail:
telefon:
Rusňáková Veronika, Mgr. e-mail:
telefon:
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
Zástupkyně ředitelky CVOJ
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1007
Trčková Dita, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
ředitelka CVOJ
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: anglická mluvnice, překlad neliterárního textu
e-mail:
telefon: 553 46 1892
facebook
rss
social hub