Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka

Christopher James Hopkinson

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 304, budova DM
funkce:
obor činnosti:translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1893
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Hopkinson, C. J. Oppositional stance and footing shifts in responses to customer complaints on TripAdvisor. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2018, 135(1), s. 15-27. ISSN 1897-1059.
Hopkinson, C. J. Saving face online: Institutional responses to negative customer reviews on TripAdvisor. In: Persuasion in Public Discourse: Cognitive and functional perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2018. s. 181-206. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, 79. ISBN 9789027201386.
Hopkinson, C. J. Apologies in L1 and lingua franca English: A contrastive pragmatic study of TripAdvisor responses. Discourse and Interaction. 2017, č. 10, s. 49-70. ISSN 1802-9930.

Všechny publikace

Hopkinson, C. J. Oppositional stance and footing shifts in responses to customer complaints on TripAdvisor. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2018, 135(1), s. 15-27. ISSN 1897-1059.
Hopkinson, C. J. Saving face online: Institutional responses to negative customer reviews on TripAdvisor. In: Persuasion in Public Discourse: Cognitive and functional perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2018. s. 181-206. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, 79. ISBN 9789027201386.
Hopkinson, C. J. Speech acts in L1 English vs. ELF: a contrastive pragmatic study of the expression of oppositional stance in a web genre. In: 14th ESSE Conference. Brno: Masarykova univerzita. 2018.
Hopkinson, C. J. Apologies in L1 and lingua franca English: A contrastive pragmatic study of TripAdvisor responses. Discourse and Interaction. 2017, č. 10, s. 49-70. ISSN 1802-9930.
Hopkinson, C. J. Opoziční stanovisko a footing ve veřejných odpovědích na zákaznické stížnosti. In: Workshop: Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2017.
Hopkinson, C. J. Oppositional stance and footing shifts in responses to customer complaints on TripAdvisor. In: New Perspectives in English and American Studies: April Conference Fourteen. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 2017.
Hopkinson, C. J. Facework and relational work in English as a lingua franca - A contrastive study of TripAdvisor responses. In: English Discourse Studies in the Times of Change. 7th Brno Conference on Linguistics Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2016.
Hopkinson, C. J. Facework and relational work in English as a lingua franca - a preliminary constrastive study of TripAdvisor responses. In: Languages in V4 countries of contemporary Europe. Language as a means of expression and identity formation 2016-09-13 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belanium, 2016. s. 41-52. ISBN 978-80-557-1130-0.
Hopkinson, C. J. Facework v angličtině jako lingua franca - kontrastivní studie webu TripAdvisor. In: Languages in the V4 Countries of Contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta. 2016.
Hopkinson, C. Lingua franca a překlad. In: Den s překladem 2016. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2016.
Hopkinson, C. The Customer Isn't Always Right... Aggressive and Defensive Responses to Negative Customer Reviews on TripAdvisor. In: Professional Genres from an Interpersonal Perspective. Newcastle upon Type: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 158-197. ISBN 1-4438-8697-1.
Hopkinson, C. J. The customer isn't always right... Antagonistic and aggressive responses to negative customer reviews on TripAdvisor. In: 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Budapest: Eötvös Loránd University. 2016.
Hopkinson, C. Building an online community: ingroup face and relational work in online discussions. In: 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: KAA FF MU v Brně. 2015.
Hopkinson, C. Between Lipany and White Mountain: Essays in late medieval and early modern Bohemian history in modern Czech scholarship. 2014.
Hopkinson, C. Building an online community: ingroup face and relational work in online discussions. Discourse and Interaction. 2014, č. 7, s. 49-65. ISSN 1802-9930.
Hopkinson, C. Face effects of verbal antagonism in online discussions. Brno Studies in English. 2014, č. 40, s. 65-87. ISSN 0524-6881.
Hopkinson, C. Impoliteness as a socially constructive behaviour: Face-attacking and community-building in online discussions. In: Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English 2014. Brno: PdF MU v Brně. 2014.
Hopkinson, C. Saving face online: institutional responses to negative customer reviews on the TripAdvisor website. In: Mezinárodní projektová konference Centra výzkumu odborného jazyka: The Changing Landscape of Professional Discourse. Ostrava: Centrum výzkumu odborného jazyka FF OU v Ostravě. 2014.
Hopkinson, C. Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art. 2013.
Hopkinson, C. Cultural Monuments of the Rosice-Oslavany Industrial Area. 2013.
Hopkinson, C. Expertise and facework: Contact and conflict in interaction among experts and non-experts. In: 8. vědecké kolokvium Centra výzkumu odborného jazyka. Ostrava: Centrum výzkumu odborného jazyka, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
Hopkinson, C. Facework in Online Discussions: Contact and Conflict between Experts and Non-experts. In: From Theory to Practice: Fifth International Conference on Anglophone Studies. Zlín: FHS UTB ve Zlíně. 2013.
Hopkinson, C. Keyboard warriors: Antagonistic facework in online discussions. In: 5th Nitra Conference on Discourse Studies - Contexts, References and Style. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2013.
Hopkinson, C. Krnov Architecture Guide. 2013.
Hopkinson, C. The Cultural Heritage of the Frýdek-Místek Textile Industry. 2013.
Hopkinson, C. The Cultural Heritage of the Kaiser Ferdinands-Nordbahn. 2013.
Hopkinson, C. Trolling in online discussions: from provocation to community-building. Brno Studies in English. 2013, č. 39, s. 5-25. ISSN 0524-6881.
Hopkinson, C. Antagonistic Facework in Online Discussion Fora. In: The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 113-152. Spis OU 267/2012. ISBN 978-80-7464-179-4.
Hopkinson, C. Antagonistic Facework in Online Discussion Fora. In: The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2012.
Hopkinson, C. Discourse of Medicine Revisited: On conveying empathy and trust in English medical consulting. 2012.
Hopkinson, C. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Hopkinson, C. Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters. 2012.
Hopkinson, C. The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse [Konference]. KAA FF Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika. 2012.
Hopkinson, C. The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains. 2012.
Hopkinson, C. Central vs. peripheral tendencies in constructing discourse identities: a contrastive study of promotional discourse. In: Conference 'Margins and Peripheries'. Racibórz: Panstwowa Wyzsza Skola Zawodowa w Raciborzu. 2011.
Hopkinson, C. Constructing identities and relationships in British and Czech advertising discourse: a contrastive study. In: Poznań Linguistic Meeting 2011. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2011.
Hopkinson, C. Opava Architecture Guide / Průvodce architekturou Opavy. 2011.
Hopkinson, C. The Interpersonal Function in the Discourse of Commercial Websites. In: Power and Persuasion: Interpersonal discourse strategies in the public domain. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 11-43. spis OU 245/2011. ISBN 978-80-7368-643-7.
Hopkinson, C. The interpersonal function in web advertising discourse. In: Research project workshop: In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse. Ostrava: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF OU. 2011.
Hopkinson, C. Airfields and Airports of Ostrava: Their History and Development / Ostravská letiště se zaměřením na stavební vývoj. 2010.
Nangonová, S., Hopkinson, C. a Peprník, J. Angličtina pro jazykové školy III (upravené vydání s klíčem). 2010.
Hopkinson, C. Building identities and relationships in commercial websites: a contrastive view of communication strategies. Discourse and Interaction. 2010, č. 3, s. 19-34. ISSN 1802-9930.
Hopkinson, C. Building identities in commercial websites: a contrastive view of communication strategies. In: 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 2010.
Hopkinson, C. The First Deportation of the European Jews: The Transports to Nisko nad Sanem 1939-1940. 2010.
Hopkinson, C. 'You love the open road...': Building identities and relationships in car advertising discourse. Ostrava Journal of English Philology. 2010, roč. 2, č. 2, s. 31-53. ISSN 1803-8174.
Hopkinson, C. Academic Discourse and the Genre of Research Article. 2009.
Hopkinson, C. Communication Strategies in Commercial Media Texts. In: Communication Strategies in Text and Talk. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 15-76. ISBN 978-80-7368-713-7.
Hopkinson, C. Communication Strategies in Text and Talk. 2009.
Hopkinson, C., Sedlářová, L., Tomášková, R., Wilamová, S. a Zapletalová, G. Communication Strategies in Text and Talk. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 294 s. ISBN 978-80-7368-713-7.
Hopkinson, C. Explicitation as a Communication Strategy in Translation. Ostrava Journal of English Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 19-37. ISSN 1803-8174.
Hopkinson, C. Firbasian Non-thematic Layers in Paragraphs and Beyond. 2009.
Hopkinson, C. Lives for Ransom: Exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938-1942. 2009.
Hopkinson, C. Nonverbal Features Accompanying Communicative Units in an American Feature Film. 2009.
Hopkinson, C. Ostrava Architecture Guide / Průvodce architekturou Ostravy. 2009.
Hopkinson, C. Ostrava Journal of English Philology vol. 1. 2009.
Nangonová, S., Hopkinson, C. a Peprník, J. Angličtina pro jazykové školy II (upravené vydání s klíčem). 2008.
Tomášková, R., Wilamová, S. a Hopkinson, C. Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi: Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a adademickém diskurzu. 2008.
Hopkinson, C. Communication strategies in commercial media texts. In: Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 24-36. ISBN 978-80-7368-592-8.
Hopkinson, C. Cultural Monuments of the Ostrava-Karviná Coalfield. 2008.
Hopkinson, C. Memories Returned: Jewish Property at the Museum of Decorative Arts, Prague. 2008.
Hopkinson, C. Restitution of Confiscated Art Works - Wish or Reality?. 2008.
Hopkinson, C. Shifts of Explicitness in Translation: A Czech-English Study. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 234 s. ISBN 978-80-7368-530-0.
Nangonová, S., Hopkinson, C. a Peprník, J. Angličtina pro jazykové školy (upravené vydání s klíčem). 2007.
Hopkinson, C. Explicitation and Implicitation of Binary Coherence Relations in Translation. In: Translatologica Ostraviensia II. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 53-59. ISBN 978-80-7368-378-8.
Hopkinson, C. Factors in Linguistic Interference: A Case Study in Translation. SKASE Journal of Translation and Interpretation. 2007, č. 2, s. 13-23. ISSN 1336-7811.
Hopkinson, C. Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu. 2007.
Hopkinson, C. Persuasion Through Words and Images. 2007.
Vavrečka, M., Lednický, V. a Hopkinson, C. Česko-anglický slovník managementu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. Jazyky. 363 s. ISBN 80-251-0519-9.
Hopkinson, C. On Determining Conditions for Cohesion Shifts in Translation. In: Studia Anglica 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 52-65. ISBN 80-7368-165-X.
Hopkinson, C. Shifts in Explicitness Between Source Texts and Target Texts: A study of Czech-English and English-Czech translations. In: Silesian Studies in English 2006 - International Conference of English and American Studies (Proceedings). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. Slezská univerzita v Opavě, 2006. s. 68-73. ISBN 80-7248-400-1.
Hopkinson, C. Studia Anglica 2. 2006.
Hopkinson, C. The Future of the Lost Cultural Heritage. 2006.
Hopkinson, C. Ztracené dědictví. 2006.
Hopkinson, C. Explicitnost v překladu do cizího jazyka. In: Český překlad II (1945-2004). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005. s. 343-350. ISBN 80-7308-101-6.
Hopkinson, C. Slovo úvodem. In: Vrabec v hrsti. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2005. s. 7-10. ISBN 80-7363-021-4.
Hopkinson, C. Studia Anglica 1. 2005.
Hopkinson, C. Testing the Explicitation Hypothesis on L2 Translated Texts: A Preliminary Survey. In: Studia Anglica 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 15-26. ISBN 80-7368-045-9.
Hopkinson, C. The English Language in the Light and Shadow of Globalisation. In: Lingua et communicatio in sphaera culturae Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 63-69. ISBN 80-7368-120-X.
Hopkinson, C. The Lost Heritage of Cultural Assets. 2005.
Hopkinson, C. Anglicky se sebedůvěrou. 2004.
Hopkinson, C. Communication Barriers to the Use of English in the Czech Environment. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004. s. 47-52. ISBN 80-7368-026-2.
Hopkinson, C. Faktory působící při lingvistické inferferenci v cizojazyčné komunikaci. In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004. s. 127-135. ISBN 80-7042-676-4.
Vavrečka, M., Rudincová, B. a Hopkinson, C. Komunikační bariéry. In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004. s. 137-173. ISBN 80-7042-676-4.
Hopkinson, C. Seven Responses to the Holocaust in American Fiction. 2004.
Hopkinson, C. Media Fail to Inform of Belfast Boom. Media Tenor. 2003, č. 1, s. 43-44. ISSN 0.
Hopkinson, C. Nadechnout se (doslov). 2003.
Hopkinson, C. Těšínsko. 2003.
Hopkinson, C. The Third Language: Interference in Translations from Czech to English. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia 2003-09-18 Luhačovice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2003. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2003. s. 57-68. ISBN 80-7042-647-0.
Hopkinson, C. Vítkovice in Documents 1828-2003. 2003.
Hopkinson, C. Zpravodajství o Severním Irsku selhává. Media Monitor. 2003, č. 1, s. 8-8. ISSN 1213-1393.
Hopkinson, C. Městská nemocnice Ostrava v proměnách času. 2002.
Hopkinson, C. Morava, krásná zem .... 2002.
Hopkinson, C. Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. 2001.
Hopkinson, C. Jak komunikovat anglicky: Česko-anglický konverzační slovník. 2001.
Hopkinson, C. Lekce z Anglie (předmluva). 2001.
Hopkinson, C. Mediakontakt. Analýza zpracování britských témat a česko-britských vztahů v českých sdělovacích prostředcích [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2001.
Hopkinson, C. Románové tápání současným Irskem. Host. 2001, s. 6-8. ISSN 1211-9938.
Hopkinson, C. 10+1 Baťovských vil. 2001.
Hopkinson, C. Česko, země sportu a hudby. Media Monitor. 2000, č. 1, s. 8-8. ISSN 1213-1393.
Vavrečka, M., Lednický, V. a Hopkinson, C. Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 1999. 202 s. ISBN 80-7042-555-5.


ZkratkaNázev předmětu
BAJIJazyková interference
BJIJazykové interference
BUPT1Úvod do překladu odbor. textů do angl. 1
BUPT2Úvod do překladu odbor. textů do angl. 2
BWJIJazyková interference
CJIJazyková interference
CJINJazyková interference
EJIJazyková interference
EUPT1Překlad odborných textů do angličtiny 1
EUPT2Překlad odborných textů do angličtiny 2
FJIJazyková interference
FUPT1Překlad odborných textů do angličtiny 1
FUPT2Překlad odborných textů do angličtiny 2
KPOT2Práce s odborným textem 2
KUPT1Úvod do překladu odb. textů do angl. 1
KUPT2Úvod do překladu odb. textů do angl. 2
LINGLingvistický seminář
NACJAngličtina jako cílový jazyk
NANCJAngličtina jako cílový jazyk
NCATPočítačem podporovaný překlad
NCIZ1Překlad do cizího jazyka 1
NCIZ2Překlad do cizího jazyka 2
NIRLIrská literatura
NJAZIJazyková interference
NJINTJazyková interference
NKANKontrastivní analýza
NKOAKontrastivní analýza
NKOMPřeklad komerčně-propagačních textů
NKONAKontrastivní analýza
NNCATPočítačem podporovaný překlad
NNJAIJazyková interference
NPRAGPragmatika
NPRGMPragmalingvistika
NPSAPPragma. a socioling. aspekty překladu
PCVPřekladová cvičení
PSAN1Výuka písemných projevů 1
PSAN2Výuka písemných projevů 2
SAP1Výuka písemných projevů 1
SAP2Výuka písemných projevů 2
SPRLIPragmalingvistika
2AKP1Akademické dovednosti/psaní 1
2AKP2Akademické dovednosti/psaní 2
21AP1Academic skills/writing 1
21AP2Academic skills/writing 2
3KONAKontrastivní analýza
3PRC1Překlad do cizího jazyka 1
3PRC2Překlad do cizího jazyka 2
3PRGMPragmalingvistika
31KOAContrastive analysis
31PRMLinguistic pragmatics
4JAZIJazyková interference
41JAILinguistic interference
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
51DS1Doctoral seminar 1
51DS2Doctoral seminar 2
51DS3Doctoral seminar 3
7CATRPočítačem podporovaný překlad
7TRANPřekladový seminář
7ZAMOZahraniční mobilita
7ZTP1Základy tlumočnické praxe 1
7ZTP2Základy tlumočnické praxe 2
8ZAMOZahraniční mobilita
9DAJOAnglický jazyk


AutorNázev práceTypRok
Hampl Marek"Freedom and Fear are at War" The Application of Systemic-Functional Linguistics (SFL) and Critical Linguistics (CL) in the Analysis of the Representation of "Us" and "Them" in George Bush´s Discourse after Sept. 11, 2001disertační 2014 
Čmelík PeterComparison of two Czech translations of an English text with a focus on translation strategiesdiplomová 2019 
Hazuková AdélaCzech-English comparative analysis of evaluative discourse: tourism websitesdiplomová 2019 
Postupová PetraQualitative analysis of audiovisual subtitlesdiplomová 2019 
Srncová HelenaSrovnávací analýza prezentací politických stran v České republice a v anglofonních zemíchdiplomová 2019 
Doová Anh QuynhVietglish: Linguistic interference from Vietnamese to Englishdiplomová 2018 
Górecki VojtěchComparative analysis of Czech translations of an English source textdiplomová 2018 
Krejčí OndřejCzech-English contrastive analysis of promotional discoursediplomová 2018 
Štusková MonikaComparative discourse analysis of English and Czech tourist guidebooksdiplomová 2018 
Uherková SylvieChallenges of translation in the subtitles of television programmes featuring Gordon Ramsaydiplomová 2018 
Zemánek PatrikAnalysis of colloquial language in film dubbingdiplomová 2018 
Červinková EliškaContrastive analysis of communication strategies in English/Czech discourse: popular scientific texts on health-related topicsdiplomová 2017 
Gaurová AnnaContrastive analysis of communication strategies in English/Czech promotional discourse: tourism servicesdiplomová 2017 
Hýblová LenkaProverbs in original and translated texts: functional analysisdiplomová 2017 
Kocourková ZdeňkaProfessional Subtitles vs. Fan Subtitles: Comparison and Quality Assessmentdiplomová 2017 
Matula DavidTranslator strategies: two translations of the same source textdiplomová 2017 
Haltofová NatalieComparative analysis of promotional discourse on Czech and British city websitesdiplomová 2016 
Malinová LucieIntersubjective positioning in political interviewsdiplomová 2016 
Steinbauerová MartinaExpressivity of "Joy" in English and Spanishdiplomová 2016 
Bednář MichalMetaphor in the news media: English / Czech contrastive analysisdiplomová 2015 
Drozdová ZuzanaCommunication strategies in promotional texts for charities and non-profit organizationsdiplomová 2015 
Jurásek IvoThe translation of situational humour in the series Red Dwarf for Czech viewersdiplomová 2014 
Pifková PatricieCommunication strategies in promotional and advertising discourse: contrastive analysisdiplomová 2014 
Kapošváryová AlenaCommunication strategies in tabloid newspapers: contrastive analysisdiplomová 2013 
Siudová LenkaUs vs. Them: the construction of group identities in newspaper discoursediplomová 2013 
Pavelková LucieContrastive study of promotional texts with women as the target groupdiplomová 2010 
Cichá KateřinaKoheze v překladech anglických a českých textů: kontrastivní studiediplomová 2009 
Štýbrová AnetaSignificance of Trivial Symbolism in James Joyce's Ulyssesdiplomová 2009 
Vavrošová LucieA linguistic analysis of pop-music texts: Annie Lennoxdiplomová 2009 
Gayer LukášČesko-anglická kontrastivní studie vybraných prvků internetového dialogudiplomová 2008 
Stryková MonikaAnalysis of errors in translations between Czech and Englishdiplomová 2008 
Vann LenkaKey issues involved in the Czech-language subtitling of English-language cinema and television productionsdiplomová 2008 
Kýr JakubComparative analysis of English translations of Czech literature for childrendiplomová 2007 
Bednářová LucieLinguistic analysis of the Czech translation of Helen Fielding's novel Bridget Jones's Diarydiplomová 2006 
Janasová PetraIslam and Great Britaindiplomová 2006 
Krejčí LucieLinguistic Analysis of Interference Phenomena in the English Language Production of Czech Learnersdiplomová 2006 
Kubátková DagmarBritish popular music in the 1990sdiplomová 2006 
Stoklasová JanaProphecies of the Future in The Anti-Utopian Novel: A View from the New Millenniumdiplomová 2006 
Böhmová PetraIssues involved in the sound production of Czech-language dubbed versions of English-language filmsdiplomová 2005 
Fischerová LucieIssues involved in the production of Czech-language subtitles of English-language filmsdiplomová 2005 
Lachnitová LucieDub poetry: A comparative analysisdiplomová 2005 
Šrubař MartinIrish emigration in modern times - diversity and similarity in the diasporadiplomová 2005 
Burianová KarolínaProblems and solutions in translation: tourism promotional textsbakalářská  
Delong JanTranslation with commentary: journalistic textbakalářská  
Majtanová BeátaTranslation: analysis and commentary (music journalism/blogs)bakalářská 2019 
Prudký JanTranslation: analysis and commentary (promotional texts)bakalářská 2019 
Beneš SebastianTextová analýza a komentář k překladu: propagační textybakalářská 2017 
Fluksová PetraText analysis and translation commentary: promotional/advertising textsbakalářská 2017 
Lašeková RomanaText analysis and translation commentary: literary textsbakalářská 2017 
Balada RadomírText analysis, translation and commentary: promotional textbakalářská 2016 
Domonkosová KateřinaText analysis and translation commentary: translation of a literary text into Englishbakalářská 2016 
Dziková DanielaText analysis, translation and commentary: literary textbakalářská 2016 
Harník MartinText analysis and translation commentary: promotional texts for servicesbakalářská 2016 
Janková JanaAnalysis of communication strategies in promotional discourse: hotel industrybakalářská 2016 
Křístek JanText analysis, translation and commentary: tourist guidebakalářská 2016 
Kuběna AlešText analysis, translation and commentary: promotional textbakalářská 2016 
Ludka JakubText analysis, translation and commentary: tourist guidebakalářská 2016 
Mrázek MartinText analysis and translation commentary: literary textbakalářská 2016 
Solařová KláraThe structure of noun phrases in English and Spanishbakalářská 2016 
Zákopčaníková MartaAnalysis of commercial/promotional discourse: city tourismbakalářská 2016 
Zemánek PatrikComparison of professional and amateur subtitles of the Sherlock Holmes movie duologybakalářská 2016 
Brňovjáková ZuzanaSocial deixis in translations of moviesbakalářská 2015 
Holubová HanaLinguistic interference: English-Chinesebakalářská 2015 
Horáková KláraText analysis and translation commentary: guidebook textsbakalářská 2015 
Plohák MartinText analysis and translation commentary: literary textsbakalářská 2015 
Rabinská NikolaText analysis and translation commentary: literary texts (fantasy literature)bakalářská 2015 
Sedlář OndřejTranslation and commentary: professional textbakalářská 2014 
Tománková DanielaTranslation and commentary: popular scientific textsbakalářská 2014 
Crha TomášTranslation with commentary: literary textbakalářská 2013 
Haltofová NatalieTranslation and commentary: promotional textbakalářská 2013 
Reziová MartinaTranslation and commentary: literary textbakalářská 2013 
Sýkora AntonínTranslation with commentary: promotional textbakalářská 2013 
Veličková PetraSightseeing tour of places connected with British popular musicbakalářská 2013 
Bednář MichalTranslating mass media texts (translation and commentary)bakalářská 2012 
Kováčová VeronikaSightseeing tour of places connected with British sportbakalářská 2012 
Liščáková DagmarScotch whisky and its historical, cultural and economic significancebakalářská 2012 
Petráš JiříA sociolinguistic view of the Welsh language: its history, current status and sociocultural significancebakalářská 2012 
Čechová KateřinaTranslating promotional texts (translation and commentary)bakalářská 2011 
Drápala IgorCommunicative Strategies in Home Shopping Presentationsbakalářská 2011 
Kafková MichaelaInternational aid a former British colony: the example of Kenyabakalářská 2011 
Pavlíková MichaelaSightseeing tour of places connected with British food and drinkbakalářská 2011 
Pavlisková DarinaTranslating non-literary texts (translation and commentary)bakalářská 2011 
Siudová LenkaTranslating literary texts (translation and commentary)bakalářská 2011 
Soukupová IvaTranslation with commentary: popular scientific textbakalářská 2011 
Tekielová MonikaSightseeing tour of British seaside resortsbakalářská 2011 
Zavacká MichaelaSightseeing tour: North Wales past and presentbakalářská 2011 
Bauerová PavlaSightseeing tour of Yorkshirebakalářská 2010 
Břeňová LenkaSightseeing tour of Nottinghamshirebakalářská 2010 
Godulová AlexandraWomen's Access to Higher Education: The Case of the University of Oxfordbakalářská 2010 
Hacklová MarieA practical guide to interpretingbakalářská 2010 
Hetmerová VendulaTranslating non-literary texts (translation and commentary)bakalářská 2010 
Kotalová VeronikaSightseeing tour of the West Midlandsbakalářská 2010 
Medvedík TomášTranslating tourism promotional texts (translation and commentary)bakalářská 2010 
Štěpaníková KatarínaTranslating church texts (translation and commentary)bakalářská 2010 
Zubčáková LeaTranslating promotional texts (translation and commentary)bakalářská 2010 
Hamšíková JanaSightseeing tour: The heritage of the industrial revolution in northern Englandbakalářská 2009 
Křístková VeronikaSightseeing tour: The Northern Ireland Troublesbakalářská 2009 
Lippa KatrinEvaluation of non-equivalence in Czech translations of English-language filmsbakalářská 2009 
Onderková ZuzanaFrequent errors in the use of English articles: analysis of student essaysbakalářská 2009 
Poláková MartinaTranslation of expressive and non-standard elements in two English translations of Hašek's Švejkbakalářská 2009 
Vinklárek PetrIssues of translating life and instituitions of Czech and English speaking countries - proper namesbakalářská 2008 
Dědek ViktorAnalysis of common errors made by Czech students learning Englishbakalářská 2007 
Priečková AlenaNational identities within the United Kingdombakalářská 2007 
Gayer LukášSelective lexicon of English used in information technologybakalářská 2006 
Polášková LenkaThe present positioning of the Lešna ZOO and its significance for turism industrybakalářská 2005 


Komunikativní a textové strategie v rozhlasové, časopisecké a akademické publicistice (kontrastivní analýza anglického a českého diskurzu)
Hlavní řešitelMgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub