Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka

Gabriela Zapletalová


„V životě hledat pevný bod, nežli se snažit o závod.“

Jindřich Štreit

Gabriela Zapletalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 319, budova DM
funkce:
obor činnosti:anglická mluvnice, překlad neliterárního textu
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1892
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008Ph.D., Anglický jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci
2000Mgr., učitelství anglického a českého jazyka pro SŠ, Ostravská univerzita
1995Bc., učitelství anglického jazyka pro ZŠ, Ostravská univerzita

Praxe

2001 – dosudodborná asistentka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU
2000 – 2001středoškolská učitelka anglického a českého jazyka a literatury, Biskupské gymnázium v Ostravě

Akademické funkce

7/2017 – 6/2018proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
2015 – 2017členka Akademického senátu Ostravské univerzity
2012 – 2015členka Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Odborné zaměření

žánrová analýza akademického diskurzu on/offline
angličtina jako lingua franca (ELF)

Vyučované předměty

Anglická gramatika v diskursu
Překlad odborného textu
Terminologie v kontextu
Čeština pro překladatele

Oponentní hodnocení doktorských disertačních prací na jiných univerzitách

2015Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Jaromíra Haupta, Generic and evaluative patterns in science news. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
2013Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Michaely Lašťovičkové, The language of prayer: On the material of intercessory prayers. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci

Členství v profesních organizacích

KMF (Kruh moderních filologů)
CZASE (Czech Association for the Study of English)
SLE (Societas Linguistica Europaea)


Vybrané publikace

Zapletalová, G. Exploring Formulaic Clusters in L2 English Expert Writing: Academic ELF Discourse. In: Haase, C., Orlova, N., Head, J. (eds.). The Foundations and Versatility of English Language Teaching (ELT). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. s. 15-32. ISBN 978-1-5275-0631-2.

Všechny publikace

Zapletalová, G. Through the lens of e-learning experience: Discourse and genre approaches to MOOCs as networks for interaction. In: English Language Teaching through the Lens of Experience. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. s. 101-128. ISBN 978-1-5275-3718-7.
Zapletalová, G. Exploring Formulaic Clusters in L2 English Expert Writing: Academic ELF Discourse. In: Haase, C., Orlova, N., Head, J. (eds.). The Foundations and Versatility of English Language Teaching (ELT). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. s. 15-32. ISBN 978-1-5275-0631-2.
Zapletalová, G. MOOCs as digital ecologies: participation frameworks and knowledge construction in e-learning discussion fora. In: Discourse Net Congress 2. Interdisciplinary Discourse Studies: Theory and Practice. Warwick: University of Warwick. 2017.
Zapletalová, G. Online diskusní fóra MOOCs: participační role a strategie účastníků.. In: Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskursu. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita. 2017.
Zapletalová, G. Universidad de Vigo: 03.04.-07.04. 2017.
Zapletalová, G. A genre analysis of acknowledgements in the SciELF corpus. In: International conference Challenges VII: ELT: Foundations/Versatility. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2016.
Zapletalová, G. Discourses in the times of multimodal change: MOOCs mean "massive open online courses". In: English Discourse Studies in the Times of Change. 7th Brno Conference on Linguistics Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2016.
Zapletalová, G. Genre analysis of acknowledgement in the SciELF corpus. In: Languages in V4 countries of contemporary Europe. Language as a means of expression and identity formation 2016-09-13 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belianum, 2016. s. 166-174. ISBN 978-80-557-1130-0.
Zapletalová, G. "I have to admit that my position will be more difficult ...": A genre analysis of introducing the conference paper move. In: Professional Genres from an Interpersonal Perspective. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 76-111. ISBN 1-4438-8697-1.
Zapletalová, G. Language and Humour in the Media. 2016.
Zapletalová, G. MOOCs means massive open online courses: Insights from sociolinguistics of multimodal education. In: 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Budapešť: Eötvös Loránd University. 2016.
Zapletalová, G. Stockholms universitet: 15.04-17.04. 2016.
Zapletalová, G. Univerzita Komenského v Bratislave: 25.04.-29.04. 2016.
Zapletalová, G. Žánrová analýza poděkování v korpusu SciELF. In: Languages in the V4 Countries of Contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta. 2016.
Zapletalová, G. "Before my discussion I had two hypotheses": Scholarly storytelling in conference presentations. In: Fachkommunikation im Wandel/The Changing Landscape of Professional Dicsourse: Fachkommunikation in Wandel/The Changing Landscape of Professional Discourse 2014-11-06 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 105-116. ISBN 978-80-7464-745-1.
Zapletalová, G. Co-constructing shared understanding in academic language: a multimodal analysis. In: Creating, shaping, signifying. 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Department of English and American Studies, Masaryk University in Brno. 2015.
Zapletalová, G. Generic and evaluative patterns in science news. 2015.
Zapletalová, G. Universidad de Jaén: 15.11.-21.11. 2015.
Zapletalová, G. Between the written and the spoken in conference talks: a multimodal corpus analysis. In: The Changing Landscape of Professional Discourse. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Zapletalová, G. Bridging the Gap between the Written and the Spoken: The Case of Conference Presentations. In: Humans, Humanity, and the Humanities. Cross-Cultural Challenges in British and American Studies. 4th Triennial Conference in British and American Studies.. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě. 2014.
Zapletalová, G. Helsingin Yliopisto: 15.08-24.08. 2014.
Vaňková, L., Zapletalová, G., Pišl, M. a Tomášková, R. Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Zapletalová, G. Multimodal production and consumption in conference presentations. In: 5th CADAAD: Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines. Budapešť: Eötvös Loránd University in Budapest. 2014.
Zapletalová, G. Multimodality in academic language: Aspects of the lexicogrammar of presentation slides. Discourse and Interaction. 2014, č. 7, s. 61-75. ISSN 1802-9930.
Zapletalová, G. Narratives in academic and professional genres. 2014.
Zapletalová, G. Text Summarization as a Type of Communication Strategy: The Results of Analyzing Lexical Cohesion. Hradec Králové Journal in Anglophone Studies. 2014, roč. 1, č. 1, s. 138-145. ISSN 2336-3347.
Zapletalová, G. A Multimodal Analysis of the Conference Presentation Genre. In: Workshop on the methodological issues of text and discourse analysis. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2013.
Zapletalová, G. An introduction to English syntax for Czech students. 2013.
Zapletalová, G. Interactive Discourse Markers in Spoken English. 2013.
Zapletalová, G. Reconstructing the story of science in conference presentations: "... so from this position I was first interested in public's reaction ...". In: Linguistics Beyond and Within. International Linguistics Conference in Lublin. Lublin: John Paul II Catholic University of Lublin. 2013.
Zapletalová, G. So what I tried to do is a long story: Argumentation and narration in academic talks. In: Contexts, References and Style: 5th Nitra Conference on Discourse Studies. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Filozofická fakulta UKF v Nitre. 2013.
Zapletalová, G. Telling the Story of Science in Conference Presentations: "... Before my Discussion I Had Two Hypotheses ...". In: From Theory to Practice: Fifth International Conference on Anglophone Studies. Zlín: FHS UTB ve Zlíně. 2013.
Zapletalová, G. The language of prayer: On the material of intercessory prayers. 2013.
Zapletalová, G. Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Institut Universitaire de Technologie de Roanne. 2013.
Zapletalová, G. Genre and grammar interfaces in conference presentations: A contrastive study. In: Grammar and Genre: Interfaces and Influences. Turku: Abo Akademi University. 2012.
Zapletalová, G. Grammatical Choices and Genre in Conference Presentations: A Contrastive Study. In: From Theory to Practice: Fourth International Conference on Anglophone Studies. FHS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2012.
Zapletalová, G. Interpersonal inplications of participant interaction in conference presentations.. In: 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities They Offer for English Studies.. Ljubljana: English Department, Faculty of Arts, University of Ljubljana. 2012.
Zapletalová, G. Narration in Argumentation: Interpersonal Involvement in Conference Presentations. In: The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 57-77. Spis OU 267/2012. ISBN 978-80-7464-179-4.
Zapletalová, G. Relationships and Identities in Conference Presentations: Czech Speakers Presenting in English. In: Theories and Practices: Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. s. 197-207. ISBN 978-80-7454-191-9.
Zapletalová, G. The functions of narrative as a means of interpersonal involvement in conference presentations. In: The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2012.
Zapletalová, G. The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse [Konference]. KAA FF OU v Ostravě, Česká republika. 2012.
Zapletalová, G. Interpersonal aspects of conference presentations as a distinct academic genre. In: Co-membership and co-operation: Interpersonal discourse strategies within communities of practice. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 13-39. spis OU 244/2011. ISBN 978-80-7368-847-9.
Zapletalová, G. Relationships and identities in conference presentations: Czech speakers presenting in English. In: Theories and Practices: Third International Conference on Anglophone Studies. FHS, UTB Zlín: FHS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2011.
Zapletalová, G. Social and cognitive contexts of prepared speeches: the impact of individual and collective aspects on the social dynamics of conference presentations and their discussions. In: Language, discourse and society: Collective and individual aspects of social dynamics - 42nd Poznań Linguistic Meeting. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2011.
Zapletalová, G. Speaker-audience interaction in conference presentations: the case of English and Czech speakers. In: Research project workshop: In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse. Ostrava: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF OU. 2011.
Zapletalová, G. Speaker-audience relationships in conference presentations: The case of Czech and Polish speakers presenting in English. In: Margins and Peripheries. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu: Instytut Neofilologii. 2011.
Zapletalová, G. Thematic organization of paragraphs and higher text units. 2011.
Zapletalová, G. And Where is the Author? Options of Personal Identity in Academic Texts. In: Diversification and Its Discontents: Dynamics of the Discipline. 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. Filosofická fakulta Masarykovy university Brno: Katedra anglistiky a amerikanistiky Filosofická fakulta Masarykovy university Brno. 2010.
Zapletalová, G. Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 2010.
Zapletalová, G. Effective Writing: Communication Strategies in Academic Texts. In: Theories in Practice: Proceedings of the First International Conference on English and American Studies. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s. 151-160. ISBN 978-80-7318-823-8.
Zapletalová, G. Lexikální koheze v odborném textu a tvorba funkčních shrnutí. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010. Nakladatelství Karolinum, 2010. s. 285-290. ISBN 978-80-246-1756-5.
Zapletalová, G. Academic Discourse and the Genre of Research Article. 1. vyd. FHV Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica: FHV UMB Banská Bystrica, 2009. 234 s. ISBN 978-80-8083-809-6.
Zapletalová, G. Communication Strategies in Academic Texts. In: Communication Strategies in Text and Talk. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 133-190. ISBN 978-80-7368-713-7.
Hopkinson, C., Sedlářová, L., Tomášková, R., Wilamová, S. a Zapletalová, G. Communication Strategies in Text and Talk. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 294 s. ISBN 978-80-7368-713-7.
Zapletalová, G. Lexical patterning in research articles: Towards a workable summary. Discourse and Interaction. 2009, roč. 2, č. 2, s. 63-75. ISSN 1802-9930.
Zapletalová, G. Personal pronouns and writer identity as a type of communication strategy in academic texts. Ostrava Journal of English Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 120-129. ISSN 1803-8174.
Zapletalová, G. The Changing English Language 2000-2010. Cizí jazyky. 2009, roč. 52, č. 3, s. 101-102. ISSN 1210-0811.
Zapletalová, G. Academic Discourse and the Genre of Research Article. 2008.
Zapletalová, G. Generic pronouns in research articles: a specific type of communication strategy. In: End and means in language: Communication and textual strategies in mass media, commercial and academic discourse. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 88-98. ISBN 978-80-7368-592-8.
Zapletalová, G. Interaction in academic prose: personal pronouns in texts from two disciplines. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná D. Ročník IV.. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví., 2008. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví., 2008. s. 108-118. ISBN 978-80-7248-518-5.
Zapletalová, G. The growth of academic English: globalising tendencies. In: Sborník příspěvků z konference konané na Fakultě humanitních studií 25. září 2008. s. 1-5. ISBN 978-80-7318-768-2.
Zapletalová, G. The use of generic pronominals as a specific type of communication strategy in academic texts.. In: International conference on philology, literature and linguistics. Athens, Greece: Athens Institute for Education and Research. 2008.
Zapletalová, G. Towards an Analysis of the Research Article: The Use of the Passive and Active Voice. In: Studia Anglica 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 36-51. ISBN 80-7368-165-X.
Zapletalová, G. Perspectives on Academic Discourse. In: Studia Anglica I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 111-120. ISBN 80-7368-045-9.
Zapletalová, G. Aspects of English for Business and Economics. In: Rozvoj podnikavosti: Rozvoj podnikavosti 2004-11-11 Ostrava. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2004. Vysoká škola podnikání, a.s., 2004. s. 47-49. ISBN 80-86764-15-X.
Zapletalová, G. English - the Language of Globalization. In: Globalizace a její geopolitické, kulturní, ekonomické a ekologické souvislosti.: Sborník referátů z mezinárodní konference Globalizace a její geopolitické, kulturní, ekonomické a ekologické souvislosti. 2003-10-08 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 256-260. ISBN 80-7368-022-X.
Zapletalová, G. Návštěva na anglistice. Listy. 2004, roč. 12, č. 1, s. 6-6. ISSN 0.
Zapletalová, G. ELT Signposts Brno 2003. Listy. 2003, roč. 11, s. 10-10.
Zapletalová, G. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF Nitra. 2002.


ZkratkaNázev předmětu
ABGR2Gramatika 2
BGRA2Gramatika angličtiny 2
BGRA3Gramatika angličtiny 3
BPOT1Práce s odborným textem 1
BPOT2Práce s odborným textem 2
BSZTSoub. zk. bloku Angl. pro cest. ruch
EMORFMorfologie
EPOT1Práce s odborným textem 1
EPOT3Práce s odborným textem 3
ESYNTSyntax
FMORFMorfologie
FPOT1Práce s odborným textem 1
FPOT3Práce s odborným textem 3
FSYNTSyntax
KGRA1Gramatika 1
KGRA2Gramatika 2
KGRA3Gramatika 3
KPOT1Práce s odborným textem 1
KPOT2Práce s odborným textem 2
MORS2Morfo-syntax 2
MOS3Morfo-syntax 3
MOS4Syntax 4
NCJ1Čeština pro překladatele (morf., syntax)
NDSE2Diplomový seminář 2
NNCJ1Čeština pro překladatele (morf., syntax)
NPOTPráce s odbornými texty
NTERMTerminologie a překlad odborného textu
SYNTXSyntax anglického jazyka
SZB1SZZ-část - Angličtina ve sféře podnikání
SZB1DSZZ - část - Anglický jazyk a literatura
SZB1JSZZ - část - Anglický jazyk a literatura
1GRA1Anglická gramatika v diskurzu 1
1GRA2Anglická gramatika v diskurzu 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SZ1SZZ - Test anglické jazykové kompetence
1SZ2SZZ - Kulturně-hist. a literární přehled
1SZ3SZZ - Komplexní lingv. analýza textu
1SZ4YSZZ - Angličtina v odborné komunikaci
1SZ5YSZZ - Překlad odborného textu
1TRA1Překladový seminář 1
1TRA2Překladový seminář 2
1TRA4Překladový seminář 4
11GR1English grammar in discourse 1
11GR2English grammar in discourse 2
11SP1Bachelor thesis seminar 1
11SP2Bachelor thesis seminar 2
11SZ1SZZ - Test of English lang. competence
11SZ2SZZ - Cultural-historical overview
11SZ3SZZ - Linguistic analysis of a text
11SZ4SZZ - British and American Literature
2KOJSKorpusově zaměřená jazyková studia
21KLSCorpus-based English language studies
3CJP1Čeština pro překladatele 1
3VALFVýuka angličtiny jako lingua franca
4TECOTerminology in Context
6AJLFAngličtina jako lingua franca
61ALFEnglish as lingua franca
7PTRAProfesní překlad
8GRA1Anglická gramatika v diskurzu 1
8GRA2Anglická gramatika v diskurzu 2
8KOJSKorpusově zaměřená jazyková studia
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8TRA1Překladový seminář 1
8TRA2Překladový seminář 2
8TRA4Překladový seminář 4


AutorNázev práceTypRok
Guziurová TerezaMetadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles in Applied Linguisticsdisertační 2014 
Huvarová VendulaThe Genre of Corporate Homepages: Reading Multimodallydiplomová 2018 
Javorková MonikaMedical research online: the genre of research article abstractdiplomová 2018 
Petrášová LenkaScientists and laymen: specialized and popular articles on one discovery in medicinediplomová 2018 
Poláchová KateřinaThe Translation of Website Related to Business and Its Specific Propertiesdiplomová 2018 
Unarová KristýnaA complex translation analysis of a professional musical textdiplomová 2018 
Horáková KláraHow audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parentsdiplomová 2017 
Samcová ZuzanaTranslating Kathy Reichs: A Contrastive Analysisdiplomová 2017 
Šimeček VítLost in translation: translation equivalents of modal particles and sentence adverbials in the parallel translation corpus InterCorp.diplomová 2017 
Hrušková BarboraAcademic book reviews in English and Czech: a contrastive genre analysisdiplomová 2016 
Maňáková MonikaBook reviews as a genrediplomová 2016 
Škárová IvanaTV adaptation of Kathy Reichs' Bones - Sběratelé kostí: pragmatic and cultural aspects of translationdiplomová 2016 
Zajíčková PavlaThe parallel translation corpus InterCorp: Relative clauses in Czech and English textsdiplomová 2016 
Zlá BarbaraTranslating Zadie Smith: culture environment, intertextuality and ethnicity in a contemporary British noveldiplomová 2016 
Hrňová LenkaConversation in the TV series Bones: A Corpus Analysisdiplomová 2015 
Kučeriková JanaThe analysis of anglicisms, loanwords and borrowings in Czech in the field of cynologydiplomová 2015 
Tesarčíková SimonaWeblogs as a new genre: users, purposes, contents and languagediplomová 2015 
Orlíková JanaCohesion and coherence in popular scientific discoursediplomová 2013 
Pecháček TomášLexical cohesion in written discoursediplomová 2013 
Pýchová IvaGenre analysis of religious discoursediplomová 2013 
Zimáčková JiřinaA comparison between the Friends TV show conversation and natural conversation: humour created through pragmatic failurediplomová 2012 
Křížková MartinaThe identity of male and female in mass media textsdiplomová 2011 
Havránková GabrielaFunctional characteristics of the passive in English Mass Media Textsdiplomová 2007 
Juráková MartinaNew communication technologies: the poetics of language and the Internet technologydiplomová 2005 
Kapinos DanielAnalyzing direct mail letters as a genre: their functions & structuresbakalářská 2018 
Čmelík PeterGeneric patterns in online science newsbakalářská 2016 
Javorková MonikaEnglish Popular-Scientific and Scientific Texts with Medical Focusbakalářská 2016 
Kořená JaroslavaGenre Analysis of Selected Direct E-mail Newslettersbakalářská 2016 
Lindovská HanaThe translation analysis of literary textbakalářská 2016 
Šamánková MichaelaScience news in online mediabakalářská 2016 
Trpálková ZuzanaCurrent problems of translating movies - a study in functional sentence perspectivebakalářská 2016 
Bechná MichaelaLanguage and (visual) image in organizations' literature: the genre of annual reportbakalářská 2015 
Huvarová VendulaGenre analysis of bank homepagesbakalářská 2015 
Kubitová KateřinaTranslation with commentary: a literary textbakalářská 2015 
Hrušková BarboraPublishers webpage and the journal description: how to persuade and attract readers by constructing journal´s character (aim, scope, readership) and contribution.bakalářská 2014 
Dubina JakubPrint advertisements and visual communication - what we see in ads, and how we see what we seebakalářská 2013 
Hanusková MagdalenaChanges in the grammar of present-day English: the passive voice and its form and functionbakalářská 2013 
Místecký MichalThe Syntactic Analysis of Virginia Woolf´s novel "The Years"bakalářská 2012 
Drvotová LucieA Sightseeing Tour Around places Associated with Scottish History and Traditional Culturebakalářská 2011 
Orlíková JanaKhaled Hosseini: the linguistic analysis of the novelbakalářská 2011 
Pecháček TomášEconomics texts: What are the words good for: Lexis, words and text type of scientific/economic texts.bakalářská 2011 
Smutná EvaEnglish expressions in Czech magazines for professionals in travel and tourismbakalářská 2008 
Stöckelmayerová PetraEnglish in advertising: the linguistic analysis with regard to wordplay and punning.bakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub