Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka

Renáta Tomášková


„Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly.“

Langston Hughes

Renáta Tomášková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
místnost, podlaží, budova: DM 306, budova DM
funkce:prorektorka pro mezinárodní vztahy
Zástupkyně ředitelky CVOJ
obor činnosti:textová lingvistika, translatologie, stylistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1900
553 46 1049
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1992–1997doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor Anglický jazyk.
1986–1991magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, učitelský studijní obor Anglický jazyk – český jazyk.

Praxe

1992–dosudodborná asistentka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU
1991–1992středoškolská učitelka anglického a českého jazyka a literatury, Gymnázium E. Thälmanna 669 v Ostravě – Porubě (dnes Wichterlovo)

Akademické funkce

1. 11. 2016 – dosudprorektorka pro mezinárodní vztahy OU
listopad 2015 – 31. 10. 2016místopředsedkyně akademického senátu FF OU
2010 – 2014vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU
1997 – 1999
a 2003 – 2005
tajemnice Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU

Odborné zaměření

lingvistika textu, žánrová analýza a analýza diskursu
stylistika současného anglického jazyka
translatologie

Přednášené předměty

Textová lingvistika
Stylistika
Teorie překladu

Členství v redakčních a recenzních radách databázových časopisů

Ostrava Journal of English Philology, FF OU v Ostravě - zástupkyně šéfredaktora
Brno Studies in English, FF MU, Brno - členka recenzní rady
Discourse and Interaction, PdF MU, Brno - členka recenzní rady
Časopis pro moderní filologii, FF UK, Praha - členka recenzní rady
Topics in Linguistics, De Gruyter Open, FF UKF, Nitra - členka recenzní rady

Oponentní hodnocení doktorských disertačních prací na jiných univerzitách

Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Danicy Malekové, The Genre of Institutional Press Release. A Critical Discourse Analysis. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2010.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Renaty Jančaříkové, On Expressing the Participants' Status in Crime Reports in the British Press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2011.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Jany Adámkové, The Multifaceted Nature of British Political Discourse. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2011.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Dity Trčkové, Representation of natural catastrophes in newspaper discourse: portrayal of human-nature relationship. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Kristíny Urbančíkové, Differences in the Political Discourse of Female and Male Politicians. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Jolany Kaštovské, Structural parallelism in contemporary British novels - a text-level approach. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2012.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Petry Peldové, Evaluation in English News Discourse / Vyjadřování hodnotících postojů v anglickém novinovém diskurzu. Ústav anglického jazyka s didaktikou, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017.


Vybrané publikace

Tomášková, R. "And this is the view from outside my window": On text and image interplay in university website blogs. Topics in Linguistics. 2017, roč. 2017, č. 18, s. 81-93. ISSN 1337-7590.
Tomášková, R. Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Tomášková, R. University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.. In: Discourse Net Congress 2. Interdisciplinary Discourse Studies: Theory and Practice. Warwick: University of Warwick. 2017.
Tomášková, R. Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites. 2016.
Tomášková, R. University of Stockholm. 2016.
Tomášková, R. University of Helsinki. 2015.
Tomášková, R. University of Pécs. 2015.

Všechny publikace

Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Polášková, E., Muryc, J. a Jelínek, I. Den s překladem XIV [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Muryc, J., Polášková, E. a Jelínek, I. Den s překladem XIII [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Kolář, S. a Tomášková, R. Ostrava Journal of English Philology, vol. 10, no. 1 (2018). 2018.
Kolář, S., Tomášková, R. a Tomášková, R. Ostrava Journal of English Philology, vol. 10, no. 2 (2018). 2018.
Tomášková, R. University website blogs: tailoring the posts for translocal audiences. In: 14th ESSE Conference. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 2018.
Tomášková, R. "And this is the view from outside my window": On text and image interplay in university website blogs. Topics in Linguistics. 2017, roč. 2017, č. 18, s. 81-93. ISSN 1337-7590.
Tomášková, R., Muryc, J., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I., Vilímek, V. a Mostýn, M. Den s překladem XII [Konference]. FF OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Tomášková, R. Experiencing British and American Universities through Student Blogs. In: International Week. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. 2017.
Tomášková, R. Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Tomášková, R. University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.. In: Discourse Net Congress 2. Interdisciplinary Discourse Studies: Theory and Practice. Warwick: University of Warwick. 2017.
Tomášková, R. ?And this is the view from outside my window?: on text and image interplay in university website blogs. In: 1st International Conference on Sociolinguistics, Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Budapešť: Eötvös Loránd University. 2016.
Tomášková, R. Angličtina jako lingua franca versus angličtina rodilých mluvčích v odborných textech. In: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe 2016-09-13 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, 2016. s. 240-249. ISBN 978-80-557-1165-2.
Tomášková, R. ANGLIČTINA JAKO LINGUA FRANCA VERSUS ANGLIČTINA RODILÝCH MLUVČÍCH V ODBORNÝCH TEXTECH. In: Languages in the V4 Countries of Contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation. Banská Bystrica: Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela. 2016.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Tomášková, R. Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites. 2016.
Tomášková, R. The Gap between Proficient and "Sub-Proficient" Scientific English. In: International week 2016. Olomouc, Pedagogická fakulta UP: Ústav moderních jazyků, Pedagogická fakulta UP. 2016.
Tomášková, R. The Polyphony of a Super-Genre: Blog as a Heteroglossic Element in University Websites. In: Professional Genres from an Interpersonal Perspective. první. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 198-225. ISBN 1-4438-8697-1.
Tomášková, R. University Affiliated Blogs as Tools for Unlocking Research and Revealing the Impact. In: English Discourse Studies in the Times of Change. 7th Brno Conference on Linguistics Studies in English. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2016.
Tomášková, R. University of Stockholm. 2016.
Tomášková, R. A Walk Through the Multimodal Landscape of University Websites. Brno Studies in English. 2015, roč. 2015, č. 41, s. 77-100. ISSN 0524-6881.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem X [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Tomášková, R. ELF versus ENL: Exploring the Gap between Proficient and ?Sub-Proficient? Scientific English. In: zvaná přednáška. Zlín: Fakulta humanitních studií, Univerzita T. Bati. 2015.
Tomášková, R. ELF versus ENL: Exploring the Gap between Proficient and ?Sub-proficient? Scientific English in Czech Users. In: CHALLENGES VI: Rethinking Strategies in ELT. Ústí nad Labem: PdF UJEP. 2015.
Tomášková, R. The genre of university website presentations: Constructing a picture through voices. In: Fachkommunikation im Wandel/The Changing Landscape of Professional Discourse: Fachkommunikation im Wandell/The Changing Landscape of Professional Discourse 2014-11-06 FF OU Ostrava. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 91-104. ISBN 978-80-7464-745-1.
Tomášková, R. The Polyphony of a Super-genre: Blogs as a Heteroglossic Element in University Websites. In: Creating, Shaping, Signifying 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: FF MU. 2015.
Tomášková, R. Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites. In: Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites. 1. vyd. Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 163-188. ISBN 978-1-4438-7792-3.
Tomášek, M. a Tomášková, R. Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace: setkání diskusního učitelského klubu [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Tomášková, R. University of Helsinki. 2015.
Tomášková, R. University of Pécs. 2015.
Vaňková, L., Zapletalová, G., Pišl, M. a Tomášková, R. Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Tomášková, R. Orchestrating a multimodal ensemble: On the layout of institutional websites): Communication across Genres and Discourses. In: 6th Brno Conference on Linguistics Studies in English (BCLSE 2014): Communication across Genres and Discourses. Brno: PdF MU. 2014.
Tomášková, R. University Experience in Words and Pictures: the Professional and Institutional Discourse Interface.. In: CADAAD, Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines. Budapešť: Eötvös Loránd University. 2014.
Tomášková, R. University Website Presentations: Constructing a Picture through Voices. In: The Changing Landscape of Professional Discourse. Ostrava: FF OU. 2014.
Tomášková, R. A Brief Walk through the Multimodal Landscape of University Web Presentations. In: From Theory to Practice: Fifth International Conference on Anglophone Studies. Zlín: FHS UTB. 2013.
Tomášková, R. Multimodality in Advertising University Education. In: Challenges V: Harmony and Diversity. UJEP Ústí nad Labem: UJEP. 2013.
Tomášková, R. "Writing the Prospective Student in the Text": On the Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Websites. In: Contexts, References and Style: 5th Nitra conference on Discourse Studies. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. 2013.
Tomášková, R. A Dialogue with Prospective Students? An Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Website Presentations. In: The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Tomášková, R. "A springboard from which to dive into an ocean of opportunities": on the lexico-grammatical features of the discourse of university offers. In: SILSE 2012, Silesian Studies in English. Opava: Slezská univerzita. 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Tomášková, R. "Frequently Asked Questions": A Genre between Centre and Periphery. Ostrava Journal of English Philology. 2012, roč. 4, s. 117-132. ISSN 1803-8174.
Tomášková, R. Representation of natural catastrophes in newspaper discourse: portrayal of human-nature relationship. 2012.
Tomášková, R. Structural and Cognitive Stereotyping in Lifestyle Magazines for Women. In: Discourse Interpretation. Approaches and Applications. Newcastle upon Tyne, Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2012. s. 209-222. ISBN 978-1-4438-3632-6.
Tomášková, R. Structural parallelism in contemporary British novels - a text-level approach. 2012.
Tomášková, R. Study with the best: building credentials in the genre of the Internet university presentations. In: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities they Offer for English Studies. Ljubljana: University of Ljubljana. 2012.
Tomášková, R. The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse [Konference]. KAA FF Ostravské univerzity, Česká republika. 2012.
Tomášková, R. The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains. 2012.
Tomášková, R. University of Jaén. 2012.
Tomášková, R. "We can help influence your future": On the textualization of shouldness and enablement in university website presentations. In: Grammar and Genre. Turku: Abo Academy. 2012.
Tomášková, R. "Writing the prospective student in the text":On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites. In: "Writing the prospective student in the text":On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites. první. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 154-173. ISBN 978-80-7464-179-4.
Tomášková, R. "You may be wondering what you need to do next": realizations of the institutional features of shouldness and enablement in university prospectuses. In: BCLSE, English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia. Brno: Masarykova univerzita. 2012.
Tomášková, R. Advertising Education: Interpersonal Aspects in the Genre of the Internet University Presentations. In: Language, Discourse and Society: Collective and Individual Aspects of Social Dynamics - 42nd Poznań Linguistic Meeting. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2011.
Tomášková, R. Advertising Education: Interpersonal Aspects in the Genre of University Websites. In: Power and Persuasion: Interpersonal discourse strategies in the public domain. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 44-73. spis OU 245/2011. ISBN 978-80-7368-643-7.
Rucki, T. a Tomášková, R. Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem. 2011.
Tomášková, R. Frequently Asked Questions: On the Margin of Genres between Centre and Periphery. In: Margins and Peripheries. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu: Instytut Neofilologii. 2011.
Tomášková, R. In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse [Workshop]. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU, Česká republika. 2011.
Tomášková, R. Interpersonal aspects of FAQ as a specific web sub-genre. In: Research project workshop: In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse. Ostravská univerzita v Ostravě: Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty OU. 2011.
Tomášková, R. On Defining and Identifying the Interpersonal Semantic Component: Methodological Issues and Practical Analysis [Workshop]. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU, Česká republika. 2011.
Tomášková, R. On expressing the participants´ status in crime reports in the british press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers. 2011.
Tomášková, R. Text Colonies or Hypertexts: On the Unified Discontinuity in Lifestyle Magazine Discourse. Ostrava Journal of English Philology. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 129-142. ISSN 1803-8174.
Tomášková, R. The multifaceted nature of british political discourse. 2011.
Tomášková, R. The Genre of Institutional Press Release. A Critical Discourse Analysis.. 2010.
Tomášková, R. Tvary a lektvary reklamy: ke komunikačním strategiím v časopisech pro ženy. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010. Karolinum, 2010. s. 367-371. ISBN 978-80-246-1756-5.
Tomášková, R. Unified discontinuity as a productive feature of contemporary mass media discourse. In: Diversification and its discontents: dynamics of the discipline. 9th Brno international conference of English, American and Canadian studies. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2010.
Tomášková, R. Between Writing and Orality: On Coherence and Cohesion in Women Lifestyle Magazines. In: Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. s. 138-151. ISBN 1-4438-1308-7.
Hopkinson, C., Sedlářová, L., Tomášková, R., Wilamová, S. a Zapletalová, G. Communication Strategies in Text and Talk. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 294 s. ISBN 978-80-7368-713-7.
Tomášková, R. Communication Strategies in Women´s and Men´s Magazines. In: Communication Strategies in Text and Talk. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 77-132. ISBN 978-80-7368-713-7.
Tomášková, R. Diversity in Unity: Communication Strategies and Target Reader in Three Women´s Magazines. Ostrava Journal of English Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 100-114. ISSN 1803-8174.
Tomášková, R. Gender and Text: On Language and Style of Men´s and Women´s Magazines in English. In: Studia Translatologica Bratislavensia. Proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilikovský on the occasion of his 70th birthday. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, 2009. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, 2009. s. 138-146. ISBN 978-80-89137-56-5.
Tomášková, R., Wilamová, S. a Hopkinson, C. Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi: Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a adademickém diskurzu. 2008.
Svoboda, A., Wilamová, S. a Tomášková, R. Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Tomášková, R. Textové kolonie jako organizační princip a komunikační strategie v časopisech pro ženy a pro muže. In: Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 68-76. ISBN 978-80-7368-592-8.
Tomášková, R. Translatologica Ostraviensia III. Sborník z konference ´Den s překladem´.. 2008.
Tomášková, R. Dobrodružné cesty úskalími překladu a tlumočení. TOP. 2007, roč. 18, č. 9, s. 26-26. ISSN 1210-4159.
Tomášková, R. Gender a text: k jazyku a stylu anglicky psaných časopisů pro ženy a pro muže. In: II. trienální konference katedry anglistiky a amerikanistiky FF UK v Bratislavě. Budmerice. 2007.
Tomášková, R. Translatologica Ostraviensia II: sborník z konference Den s překladem. 2007.
Tomášková, R. Exotizace a naturalizace v českém překladu 'Harryho Pottera'. In: Preklad a tlmočenie 7. Sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2006. Filologická fakulta UMB, 2006. s. 293-304. ISBN 80-8083-342-7.
Tomášková, R. Meeting a Challenge: On the Translation of Sexing the Cherry. In: Studia Anglica 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 89-99. ISBN 80-7368-165-X.
Tomášková, R. Exploring readability in one Czech translation. In: Studia Anglica I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 81-95. ISBN 80-7368-045-9.
Tomášková, R. mezi námi ženami... Francine Proseová: Lovci a sběračky plodů. Host. 2005, roč. 21, č. 5, s. 58-58. ISSN 1211-9938.
Tomášková, R. On Language and Grafting in Jeanette Winterson's Fiction. In: Patterns: A Festschrift for Libuše Dušková. Praha: FF UK v Praze, 2005. FF UK v Praze, 2005. s. 261-269. ISBN 80-7308-108-3.
Tomášková, R. Překlad jako elixír života (nad převodem povídky S. Leacocka). In: Český překlad II (1945-2004). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005. s. 125-131. ISBN 80-7308-101-6.
Tomášková, R. Metropolitan Leeds University. 2003.
Tomášková, R. Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Spisy FF OU v Ostravě. 131 s. ISBN 80-7042-530-X.
Tomášková, R. Koheze a koherence v dialogu. 1997.
Tomášková, R. Vražedný instinkt. 1994.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
0CP1XČínština pro praxi 1
0CP2XČínština pro praxi 2
ABGR3Gramatika 3
BAPCVPřekladová cvičení
BJAOJazyk administrativy a obchodu
BPCVPřekladová cvičení
BSTYLStylistika
BSZASoub. zk. bloku Angl. pro admin. a obch.
BUDDYInterkult. komun. v praxi: buddy program
BZPZáklady překladu
CGLCGramatická a lexikální cvičení
CMORMorfologie
CMORFMorfologie
CPVAPřekladová cvičení ve výuce angličtiny
CSTYLStylistika
CULSÚvod do lexikologie a stylistiky
CZLEXZáklady lexikologie
CZSTZáklady stylistiky
ELESLexikologie a stylistika
EZPZáklady překladu
FLESLexikologie a stylistika
FZPZáklady překladu
KZPZáklady překladu
LINGLingvistický seminář
LIN16Lingvistický seminář
NCJ2Čeština pro překladatele (lex., styl.)
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS3Diplomový seminář 3
NDI1Diplomový seminář 1
NDI3Diplomový seminář 3
NDSE3Diplomový seminář 3
NNCJ2Čeština pro překladatele (lex., styl.)
NNTELTextová lingvistika
NOPPOdborná překladatelská praxe
NPRANPřekladatelská analýza textu
NPROProseminář k práci s textem
NPROPPřekladatelská propedeutika
NPRO1Překladatelská propedeutika 1
NPRO2Překladatelská propedeutika 2
NTELITextová lingvistika
NTPR1Teorie překladu 1
NTPR2Teorie překladu 2
NZTP1Základy tlumočnické praxe 1
NZTP2Základy tlumočnické praxe 2
ODAJ1Práce s odborným textem v angličtině I
ODAJ2Práce s odborným textem v angličtině II
PCVPřekladová cvičení
STELITextová lingvistika
STYLStylistika
0BUD1Interkult. komun. v praxi: buddy prog. 1
0BUD2Interkult. komun. v praxi: buddy prog. 2
1LEXSLexikologie a stylistika
1NKOMNová média a komunikace
11LEXLexicology and stylistics
2ANDIAnalýza diskurzu
2NKOMNová média a komunikace
21DADiscourse analysis
21NMCNew media and communication
3CJP2Čeština pro překladatele 2
3DIANAnalýza diskursu pro učitele
3INTRÚvod do překladu
3PRAXPřekladatelská praxe
3PRESPřekladový seminář
3TEXTTextová lingvistika
31TEXText linguistics
5MEADMetody analýzy diskursu
51MADMethods of discourse analysis
7LINSLingvistický seminář
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7SOUDÚvod do soudního překladu
71LISLinguistic seminar
8LEXSLexikologie a stylistika
8NKOMNová média a komunikace
8OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
AIDMake a Difference


AutorNázev práceTypRok
Bizoň DanielOn Communicative Behaviour of Protagonist Character in Computer Role-Playing Games. How to Do Things with Words in Videogamesdisertační  
Blažková Barbora"Tell me what you read, and I will tell you who you are" (A Critical Discourse Analysis of British Web-news Headlines)disertační 2014 
Bielewicz-Kunc Joanna DariaCompliments and compliment responses in Czech, Polish, and English. Pragmalinguistic and sociopragmatic perspective.disertační 2011 
Kolouchová MartaTranslating of European Union Textsdiplomová  
Břenková TerezaEmily Brontë´s Wuthering Heights in Three Czech Translationsdiplomová 2019 
Buráňová SilvieTED Talks: Communicating Science to Broad Audiencesdiplomová 2019 
Matula MarekTrump and others tweeting: on the genre and personal communicationdiplomová 2019 
Recman TomášRick and Morty in Czech Subtitles: Translation and Commentarydiplomová 2019 
Gromnicová SylvaScience for All: Exploring Popular Scientific Websites. A Multimodal Discourse Analysisdiplomová 2018 
Horáková RomanaTranslation as a Reflection of Language and Intercultural Competencesdiplomová 2018 
Petráš JiříEuropean Airports On the Web: An Analysis of Corporate Websitesdiplomová 2018 
Plohák MartinNames in Fantasy and Sci-fi Literature: Meaning and Translationdiplomová 2018 
Šestáková JanaLinguistic landscape in the Czech Republicdiplomová 2018 
Kolář MartinDifferences in Web Presentations of the Czech and the British political partiesdiplomová 2017 
Masopustová PavlínaMediating Ostrava region and Ostrava University to international audiencesdiplomová 2017 
Czarnota EwaScience for All: Exploring Popular Scientific Websites. A Multimodal Discourse Analysis.diplomová 2016 
Havrlantová TerezaWe Are Unilever: Researching Corporate Communication Strategies Onlinediplomová 2016 
Hudáková LuciaFind us on Facebook! An Attempt of a Discourse Analysis of Placement in Portugaldiplomová 2016 
Maleňáková MonikaLost in Translation: Translating for Subtitlesdiplomová 2016 
Matušincová RenataTranslating TED Talksdiplomová 2016 
Motyčka DominikIntersubjective positioning in British and Czech political interviewsdiplomová 2016 
Onderková KláraThe Big Bang Theory in dubbing and subtitlesdiplomová 2016 
Procházka OndřejSubversiveness of Nonsense in Selected Children's Fantasy Novelsdiplomová 2016 
Siwiec JanGrammatical, lexical and functional analysis of verbs in advertisementsdiplomová 2016 
Kadlecová BarboraGenres on the Web: Interpersonal Aspects of Institutional Websitesdiplomová 2015 
Kučerová EvaDialect in Translation: Black English of Toni Morrisondiplomová 2015 
Rozsypalová IrenaIntertextuality in animated filmsdiplomová 2015 
Šebestová BarboraAdvertising in Lingua Franca: English Versions of Czech University Web Sitesdiplomová 2015 
Toma MichaelaTranslators´ Adventures in Wonderland: Creativity in L. Carroll´s work translationsdiplomová 2015 
Faiglová SilvieIntercultural Aspects of Institutional Web Presentation: How does Hyundai present itself to the public?diplomová 2014 
Hrbáčková MonikaPersuasive Features in the Genre of Green Tourism Advertisementsdiplomová 2014 
Rusňáková VeronikaThe Art of Promoting - Promoting the Art (A Genre Analysis of Czech Theatres' Websites)diplomová 2014 
Cigánková TerezaSearching for Something New: Textual Analysis of British University Prospectusesdiplomová 2013 
Hajžmanová KarinAuthor´s Style and Translation: Czech Translations of Toni Morrison´s Novelsdiplomová 2013 
Holečková EvaDeformed Language in British and American Prose: the problem of translationdiplomová 2013 
Šarina JiříOn Specific Features of Fantasy Genre Translation: A Contrastive Analysis of the English Original of the Novel Vampireslayer and Its Czech Translationdiplomová 2013 
Tomášková IvanaFAQ (frequently asked questions): an attempt at a genre analysisdiplomová 2013 
Golejová SoňaThe Culture- specific Aspects of The Simpsons and Their Rendering in the Czech Version.diplomová 2012 
Kulichová LenkaThe Persuasive Aspects of University Presentationsdiplomová 2012 
Lankočí HelenaSentence Adverbs in English and in Czech: a contrastive study of an English original and Czech translationdiplomová 2012 
Choronží SandraA Life with Buckbeaks, Kreachers and Extendable Ears: On the Translation of Names and Neologisms in Harry Potter Seriesdiplomová 2011 
Kočurová VeronikaTwain´s Tom Sawyer in Czech translationsdiplomová 2011 
Mojžíšková ŽanetaOn Coherence and Cohesion in English Medical Articles and Their Czech Translationsdiplomová 2011 
Fuchsová VeronikaLanguage and Style in British and American Quality Press (A Contrastive Study)diplomová 2010 
Kopecká PetraHarry Potter: Authenticity in Novel and Film Dialoguediplomová 2010 
Musialová HanaCurrent Trends in ELT Methodology and Teaching Practicediplomová 2010 
Ramíková NatáliePassive Voice and Its Presentation in English Language Textbooks for Secondary Schoolsdiplomová 2010 
Šípek MilanCritical Discourse Analysis of Political Textsdiplomová 2010 
Barnášová DanielaContent and Style in British Women's and Men's Magazinesdiplomová 2009 
Bizoň DanielComputer Game as a Specific Discoursediplomová 2009 
Blažková BarboraAdvertising Coca-Cola: Development of Language and Style in Advertising Texts of the Coca-Cola Companydiplomová 2009 
Dvorská MonikaPragmatic Aspects of (Non)Cooperation in Media Discoursediplomová 2009 
Gibson KateřinaWhat Do Teenagers Read during Lessons? A Contrastive Study of British and American Magazines for Teenagers.diplomová 2009 
Guziurová TerezaOn the stylistically significant features of academic discourse in social sciences: Research article abstractdiplomová 2009 
Obračajová AdélaA Child´s Play? On the Translation of Books for Childrendiplomová 2009 
Potěšilová PetraSome aspects of the methodology of teaching English to children with dyslexiadiplomová 2009 
Rákociová RadoslavaK jazyku a stylu britských a amerických ekonomických časopisůdiplomová 2008 
Schwenková MarieOn the linguistic features of advertising in British and Czech magazines and newspapersdiplomová 2008 
Štěpničková IvaAnalysis of Educational Mathematical Discoursediplomová 2007 
Vaculík PetrBulvární a seriózní tisk - srovnávací stylistická analýzadiplomová 2007 
Valová AlenaA Contrastive Analysis of English and Czech Medical Textsdiplomová 2007 
English HanaOn the Style of Terry Pratchett's Discworld Seriesdiplomová 2006 
Horák PetrDouglas Adams - The Hitchhiker's Guide to the Galaxydiplomová 2006 
Kaštovská JolanaHow to Translate Kurt Vonnegutdiplomová 2006 
Bártová TerezaRevealing the linguistic principles of advertisingdiplomová 2005 
Černotová EvaToni Morrison's books in Czech translationsdiplomová 2005 
Fiustová MartinaNon-equivalent lexical units and their rendering in Czech translations focusing on mass media and popular scientific textsdiplomová 2005 
Kiková JanaProblems of the Translation of Guide Books from English and Russian into Czech with Respect to Non-Equivalent Lexical Unitsdiplomová 2005 
Mecová LucieKerouac's novels and short stories in Czech translations - Analysing the author's style and the possibilities of the translators' methodsdiplomová 2005 
Królová KristýnaGoing vegan: blogging to promote vegan foodbakalářská 2019 
Tomáš JakubFitness blogs: Ways to Raising Public Awarenessbakalářská 2019 
Daskalov AdriánSCUBA diving related text: Translation and Commentarybakalářská 2018 
Jaška Radek"I think therefore I play": translating Andrea Pirlo's biographybakalářská 2018 
Boháčová KristýnaTranslation with Commentary : Popular scientific texts in medicinebakalářská 2017 
Buráňová SilvieA View of a Review: Exploring the Structure and Function of Reviewing in Magazinesbakalářská 2017 
Eliáš AdamCzech translation of Lama Ole Nydahe´s Entering the Diamond waybakalářská 2017 
Honegrová AnnaIKEA Across Cultures and Continents: On Localization and Custom-built Advertising Strategies on IKEA Websitesbakalářská 2017 
Kučerová AdélaStarbucks Across Cultures and Continents: Starbucks Website Strategies in the Czech Republic and in the USAbakalářská 2017 
Matula MarekLinguistic means in the presentation of immigrants in the English-speaking mediabakalářská 2017 
Tomi JaroslavTed talks: translation and commentarybakalářská 2017 
Válek MartinExploring a videogame website as a student of linguistics: an analysis of English and Czech website localizationsbakalářská 2017 
Harazinová BeátaHealthy Teeth and Happy Feet: Analysing the Communication Strategies of Healthcare Promotion Websitesbakalářská 2016 
Kocmánková AdélaGender Specific Features in Political Spoken Discoursebakalářská 2016 
Postupová PetraAnalysing Amateur Subtitles: The Case of Sleepy Hollowbakalářská 2016 
Protivanský HynekLetting people in: Homepage as a gateway into the companies of Apple and Microsoftbakalářská 2016 
Řehová TerezaStrategies for Translating Book Titlesbakalářská 2016 
Baborová PetraHow can you get people interested: Persuasive strategies in institutional web sitesbakalářská 2015 
Bělíčková RadkaOstrava!!! ? On the language and advertising strategies in Ostrava-promoting discoursebakalářská 2015 
Čečotková LenkaPresenting Czech and Slovak Cities to the World: a genre analysis of city websitesbakalářská 2015 
Figurová SilvieHow can you get people interested: Persuasive strategies in websites of world´s galleries and museums.bakalářská 2015 
Krejčí OndřejOstrava!!!? Advertising Ostrava in English and in Czechbakalářská 2015 
Masopustová PavlínaTricks and traps of translating travel guidesbakalářská 2015 
Richtrová KristýnaPragmatic aspects of translation in the subtitles of the series Modern Familybakalářská 2015 
Šestáková JanaLinguistic characteristics of public noticesbakalářská 2015 
Červinková EliškaPsychology research article: Translation and Commentarybakalářská 2014 
Lukešová Kamila"Changing Greenland": on translating a popular-scientificbakalářská 2014 
Pešátová LauraSpecificities of translating a grafic novelbakalářská 2014 
Slováček TomášBritish and Czech Distilleries and Wineries on the Web: Intercultural Aspects of Institutional Web Presentations.bakalářská 2014 
Valenta Radim''To refresh the world''; Characterizing the genre of company's mission statementsbakalářská 2014 
Kolouchová MartaSpecific features of medical text translation: translation with commentarybakalářská 2013 
Kucharczyk LukášOn translation of Brian Greene's The Hidden Realitybakalářská 2013 
Říhová KateřinaTranslating economic texts: translation and commentarybakalářská 2013 
Vlachová DarinaCustom Built Advertising for Foreign Language Schools and Freelance Native English Teachers in the Czech Republicbakalářská 2013 
Černíková LenkaTranslating Ole Nydahlbakalářská 2012 
Hrbáčková MonikaGreen Tourism - The Persuasive Strategies In Advertising Environmentally Friendly Holidaybakalářská 2012 
Angerová ZuzanaGenres across Cultures: presenting schools in Britain and in the Czech Republicbakalářská 2011 
Drozdová ZuzanaWays to Translating a Popular Scientific Text: a translation of a social geographic articlebakalářská 2011 
Králová MichaelaGenres across Cultures: a stylistic analysis of instructive texts and problems of their translationbakalářská 2011 
Veselá BarboraIf Life is a Game, These are the Rules: text analysis and translationbakalářská 2011 
Čumpelík JiříAnnual Report of Veolia Environnementbakalářská 2010 
Golejová SoňaAbout Mackinac Island in Slovak: Translating tourist information materialsbakalářská 2010 
Janoušek KarelPopular Scientific Text in The Economist Magazine (translation and commentary)bakalářská 2010 
Jelénková MonikaEngland: translating British tourist guidesbakalářská 2010 
Jurásek IvoTranslating Popular Scientific Texts: Translation Methods and Possible Translation Problems in a Translation for National Geographicbakalářská 2010 
Bartoňová PetraDialogue and Interaction in Written Textsbakalářská 2009 
Blažková BarboraTranslating Non-literary Texts (Translation and Commentary)bakalářská 2009 
Bruštíková Špidlová MartinaGraffiti, Language and Maculinitybakalářská 2009 
Fejfarová LenkaWords that sellbakalářská 2009 
Helisová MartinaOle Nydahl's Texts in Czech Translationsbakalářská 2009 
Humpolíková HanaWomen in Leadership in the Ostrava Regionbakalářská 2009 
Králová PetraPolite Requests in International Business Correspondencebakalářská 2009 
Krátká KamilaMass Media Text and Its Czech Translation with Commentarybakalářská 2009 
Krátký TomášPopular Scientific Texts in National Geographic magazine (translation and commentary)bakalářská 2009 
Pullerová JanaTranslating for Tourism: Czech Version of English Text with Commentarybakalářská 2009 
Stavinoha MartinEnglish Non-fiction in Czech Translation (translation and commentary)bakalářská 2009 
Stoklasová VladimíraProfessional Text and its Czech Translation with Commentarybakalářská 2009 
Hrbáčková AndreaIntercultural communicationbakalářská 2007 
Němcová ZuzanaOn the Translation of Popular Scientific Textsbakalářská 2006 
Rákociová RadoslavaOn the Style of English Economic Textsbakalářská 2006 
Sklenářová EvaThe significance of the Beskydy mountains for the tourist industrybakalářská 2005 


Komunikace napříč kulturami: lokální a translokální rysy žánrů online i offline II
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Komunikace napříč kulturami: lokální a translokální rysy žánrů online i offline
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Žánry a nová média
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období3/2012 - 2/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podoby a proměny interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu III
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podoby a proměny realizace interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu II
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období9/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra anglistiky a amerikanistiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podoby a proměny realizace interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Z odkazu Pražské školy jazykovědné 1" Jazykové otázky centra a periferie v jednotlivých funkčních stylech
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFilozofická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub