Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka

Milan Pišl

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 405, budova D
funkce:
obor činnosti:teorie a praxe překladu a tlumočení, komunikace v řízení a podnikání
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1917
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (30.10.2017 - 03.11.2017). 2017.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (03.01.2017 - 13.01.2017). 2017.
Pišl, M. Vytvoření výukových kurzů pro předmět Němčina ve sféře cestovního ruchu v Moodle. 2016.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (31.10.2016 - 06.11.2016). 2016.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (11.01.2016 - 16.01.2016). 2016.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.11.2015 - 14.11.2015). 2015.
Pišl, M. Odborné školení CAT-nástrojů pro překlad a konzultace ve firmě TermStar Böblingen, Německo (27.09.2013 - 09.08.2013). 2013.
Pišl, M. Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (01.04.2013 - 07.04.2013). 2013.
Pišl, M. Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (02.04.2013 - 06.04.2013). 2013.

Všechny publikace

Pišl, M. Aspekte der digitalen Kommunikation zwischen Experten und Laien am Beispiel von fachbezogenen Internetforen über Elektronik. In: L. Vaňková. Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2018. s. 215-254. Forum für Fachsprachenforschung 147. ISBN 978-3-7329-0530-0.
Pišl, M. Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Banská Bystrica). Banská Bystrica, Slovenská republika. 2018.
Pišl, M. Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Nitra): workshop v rámci konference T.I.C. (Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches). Nitra, Slovenská republika. 2018.
Pišl, M. Multimediale Studienunterlagen für Dolmetschunterricht im 2018: Didaktik des Dolmetschens - Experimentierräume und ständig neue Herausforderungen. In: Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2018.
Pišl, M. Odborná translatologická exkurze do Vídně (2018) [Workshop]. Vídeň, Rakouská republika. 2018.
Pišl, M. Tlumočník a jeho notýsek - workshop na jazykovém festivalu LingvaFest Bratislava 2018. Bratislava, Slovenská republika. 2018.
Pišl, M. Transkunst II (2018) - workshop ve Vídni: workshop v rámci společného projektu s Universität Wien [Workshop]. Vídeň, Rakouská republika. 2018.
Pišl, M. Translation Process - can technology really speed it up?. In: Conference T.I.C. (Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře. 2018.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (04.11.2018 - 14.11.2018). 2018.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.01.2018 - 20.01.2018). 2018.
Pišl, M. 8. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě (Kulturpunkt 2018): organizace a programové vedení multižánrového festivalu, vlastní workshopy, realizace společně s CKV Atlantik (příspěvková organizace města Ostravy) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Pišl, M. CAT-Werkzeuge im Übersetzungsprozess - Beschleunigung durch Technik?. ACC Journal. 2017, č. 2, s. 111-122. ISSN 1803-9782.
Pišl, M. Dolmetschunterricht an der Universität Ostrava - Beispiele der guten Praxis. In: Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und Innovation. Görlitz: Hochschule Zittau/Görlitz. 2017.
Pišl, M. Kommunikation zwischen Experten und Laien. Am Beispiel des Internetforums Conrad.. In: Zentrum und Peripherie: Zentrum und Peripherie. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht 2016-05-25 Opava. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 65-82. ISBN 978-80-7510-248-5.
Pišl, M. Translatologische Fachexkursion nach Wien 2017 [Workshop]. Vídeň, Rakouská republika. 2017.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (30.10.2017 - 03.11.2017). 2017.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (03.01.2017 - 13.01.2017). 2017.
Pišl, M. Kommunikation zwischen Experten und Laien. Am Beispiel des Internetforums Conrad. In: Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik, internationale Konferenz Zentrum und Peripherie. Opava: Svaz germanistů ČR, Slezská univerzita Opava. 2016.
Pišl, M. Kulturpunkt 2016 - 6. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Pišl, M. Preklad a tlmočenie 12: Pravidelná mezinárodní konference k problematice překladu a tlumočení. In: Preklad a tlmočenie 12. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. 2016.
Pišl, M. Translatologische Fachexkursion nach Wien 2016 [Workshop]. Vídeň, Rakouská republika. 2016.
Pišl, M. Vytvoření výukových kurzů pro předmět Němčina ve sféře cestovního ruchu v Moodle. 2016.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (31.10.2016 - 06.11.2016). 2016.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (11.01.2016 - 16.01.2016). 2016.
Pišl, M. Wenn ALLES GUTE zu wenig wird.. In: Linguistisches Treffen in Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Pišl, M. Bartoszewicz, Iwona / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur: Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch I. Wrocław; Dresden: Neisse Verlag, 2014, 271 S. ISSN 2084-3062.. 2015.
Pišl, M. Heraldik. 2015.
Pišl, M. Konstruktion emotionaler Identität auf Facebook. Eine Studie am Beispiel von Geburtstagswünschen. In: Sprachliche Konstituierung der Identität durch Emotionalität. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, 2015. s. 80-93. ISBN 978-3-8233-6950-9.
Pišl, M. Kulturpunkt 2015 - 5. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Pišl, M. Möglichkeiten und Grenzen der Wissensvermittlung in Männerzeitschriften. In: Fachkommunikation im Wandel / The changing landscape of professional discourse.: Fachkommunikation im Wandel / The changing landscape of professional discourse. 2014-11-06 Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 147-160. ISBN 978-80-7464-745-1.
Pišl, M. Vermittlung von Wissen in Hinsicht auf den aktuellen (medialen) Sprachgebrauch. In: Internationale Tagung GuG: Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa. Budapest: Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary. 2015.
Pišl, M. Vytvoření databáze audio a videonahrávek pro výuku tlumočnických disciplín. 2015.
Pišl, M. Výuka tlumočnických seminářů na Univerzitě Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko (27.04.2015 - 01.05.2015). 2015.
Pišl, M. Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.11.2015 - 14.11.2015). 2015.
Pišl, M. Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne Bier und nackte Haut?. In: Internationale Tagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS): Internationale Tagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS) 2014-06-23 Banská Bystrica, Slovensko. Banská Bystrica: Gesus, 2015. Gesus, 2015. s. 150-165. ISBN XXX.
Pišl, M. Analyse von Emotionen in Geburtstagswünschen auf Facebook: Wenn "Alles Gute" einfach zu wenig wird. In: Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2014. s. 307-324. ISBN 978-3-95809-506-9.
Pišl, M. Clustertexte als ein (mögliches) Mittel der Wissensvermittlung. In: The changing landscape of professional language / Fachkommunikation im Wandel. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Vaňková, L., Zapletalová, G., Pišl, M. a Tomášková, R. Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Pišl, M. Konstruktion emotionaler Identität im Facebook. Eine Studie am Beispiel von Geburtstagwünschen.. In: Sprachliche Konstituierung der Identität durch Emotionalität. Zadar: Odjel za germanistiku (Abteilung für Germanistik) Sveuciliste u Zadru (Universität Zadar). 2014.
Pišl, M. Kulturpunkt 2014 - 4. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Pišl, M. Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (17.03.2014 - 21.03.2014). 2014.
Pišl, M. Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne Bier und nackte Haut?. In: GeSuS - Fachtatung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen, 22. Linguistik- und Kulturtage in Bánská Bystrica. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica / GeSuS - Gesellschaft für Sprache und Sprachen. 2014.
Pišl, M. Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne nackte Haut?. In: Deutsch ohne Grenzen. Internationale Tagung des tschechischen Germanistenverbandes. České Budějovice: Jihočeská univerzita, České Budějovice. 2014.
Pišl, M. CAT-Anwendungen - Ein möglicher Weg der Didaktisierung im Rahmen eines Übersetzungsseminars am Beispiel von Transit NXT. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. 2013, č. 13, s. 99-111. ISSN 1803-408X.
Pišl, M. Facebook und Emotionen. In: Emotionalität im Text. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Pišl, M. Facebook und Emotionen. In: Emotionalität im Text. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. 2013.
Pišl, M. Handel und Marketing. 2013.
Pišl, M. Im Facebook ist man nie fremd. In: Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2013.
Pišl, M. Möglichkeiten des Emotionsausdrucks im Facebook. Analyse am Beispiel der Geburtstagswünsche.. In: Mezinárodní konference ?Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext?. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2013.
Pišl, M. Odborné školení CAT-nástrojů pro překlad a konzultace ve firmě TermStar Böblingen, Německo (27.09.2013 - 09.08.2013). 2013.
Pišl, M. Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (01.04.2013 - 07.04.2013). 2013.
Pišl, M. Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (02.04.2013 - 06.04.2013). 2013.
Pišl, M. Der Ausdruck von Emotionen in gegenwärtigen deutschen Dramentexten. 275/2012. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 304 s. ISBN 978-80-7464-195-4.
Pišl, M. Die sprachlichen Mittel zum Ausdruck von Emotionen (am Beispiel zeitgenössischer Dramentexte). In: Im Anfang war das Wort. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny. Institut Filologii Germańskiej. 2012.
Vaňková, L., Cieślarová, E., Hrdinová, E., Malá, J., Mostýn, M., Pišl, M. a Bergerová, H. Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2012. 208 s. ISBN 978-80-7464-187-9.
Pišl, M. Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis. 2012.
Pišl, M. Mittel der Ausdrucksverstärkung bei der Versprachlichung von Emotionen. In: Konference Svazu germanistů ČR - Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Olomouc: Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
Pišl, M. Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.04.2012 - 13.04.2012). 2012.
Pišl, M. Zeitliche Dimension beim Ausdruck von Emotionen am Beispiel der postmodernen Dramentexte. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. 2012, roč. 2012, č. 10, s. 5-20. ISSN 1803-408X.
Pišl, M. Aspekte der linguistischen Untersuchung von Emotionen im fiktiven Text: Am Beispiel des Dramas Tätowierung von Dea Loher. In: Perspektiven der Textanalyse. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2011. s. 241-253. Stauffenburg Linguistik, svazek 62. ISBN 978-3-86057-107-1.
Pišl, M. Aspekte der linguistischen Untersuchung von Emotionen im fiktiven Text. Am Beispiel des Dramas Tätowierung von Dea Loher. In: Perspektiven der Textanalyse. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě. 2011.
Pišl, M. Ausdruck von Emotionen in gegenwärtigen deutschen Dramentexten. 2011.
Pišl, M. Literatur übersetzen - eine Herausforderung: Vertiefung der translatologischen und sprachlichen Kompetenz, Vernetzung der Studierenden beider Universitäten [Workshop]. Vídeň, Rakouská republika. 2011.
Pišl, M. Mittel der Ausdrucksverstärkung bei der Versprachlichung von Emotionen: Am Beispiel zeitgenössischer Dramentexte. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2011, roč. 2011, č. VIII, s. 71-84. ISSN 1803-408X.
PIŠL, M. Ausdruck der Emotionen im postmodernen Drama. Die Emotion Ärger auf dem Beispiel des Dramas Herr Kolpert von D. Gieselmann. In: Postavení germanistiky v České republice po boloňské reformě. Praha: Svaz germanistů ČR. 2010.
PIŠL, M. Ausdruck der Emotionen im postmodernen Dramentext im Deutschen und im Tschechischen - die kontrastive sprachwissenschaftliche Analyse. In: Oesterreichische Studierenden Tagung. Salzburg: Universität Salzburg. 2010.
PIŠL, M. Die Konstruktionen der gesprochenen Sprache im Theatertext und ihr Potenzial zur Vermittlung von Emotionen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2010, roč. 15, s. 45-63. ISSN 1803-7380.
PIŠL, M. Emotionen im Drama: Zur Rolle des dramatischen Nebentextes. In: Aspekte der Emotionslinguistik. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 49-64. ISBN 978-80-7368-927-8.
PIŠL, M. Umgang mit den Emotionen im postmodernen Theater. In: Bildung (in) der Postmoderne. Aktionstag zum Thema postmoderne Wissenschaft und Bildung an der Universität Erfurt.. Erfurt: Universität Erfurt. Systemisches Institut für Reflexion, Innovation und Supervision.. 2010.
PIŠL, M. Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků. 2009.
PIŠL, M. Emotionen im Drama. In: Internationale Konferenz Sprache und Emotionen im Deutschen und Tschechischen. Ostrava: Ostravská Univerzita. 2009.
PIŠL, M. Madona ze Slezské Ostravy: Pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středoevropského umění. 2009.
PIŠL, M. Studia Germanistica 4 - Acta Facultatis Philosophicae Universitas Ostraviensis. 2009.
PIŠL, M. Umgang mit Heterogenität im Sprachunterricht durch das kreative Schreiben. In: TIPP Internationale Konferenz. Bielefeld: Universität Bielefeld. 2009.


ZkratkaNázev předmětu
AKKO1Komunikace v řízení a podnikání 1
AKKO2Komunikace v řízení a podnikání 2
AKNE1Němčina pro hospodářskou sféru 1
AKNE2Němčina pro hospodářskou sféru 2
AKOR1Komunikace v řízení a podnikání 1
AKOR2Komunikace v řízení a podnikání 2
AKPR1Překládání v praxi 1
AKPR2Překládání v praxi 2
AKSB3Seminář k bakalářské práci 3
AKSE1Seminář k bakalářské práci 1
AKSE2Seminář k bakalářské práci 2
AKZPZáklady překládání
AKZT1Základy tlumočení 1
AKZT2Základy tlumočení 2
ANEH1Němčina pro hospodářskou sféru 1
ANEH2Němčina pro hospodářskou sféru 2
ANJCRNěmčina ve sféře cestovního ruchu
AZPZáklady překládání
AZT1Základy tlumočení 1
AZT2Základy tlumočení 2
ETPPEtika v teorii a praxi převodu
EZDPElektronické zpracování dat pro překlad.
EZDPPElektronické zpracování dat pro překlad.
HN1Hospodářská němčina 1
KONSTKonsekutivní tlumočení v turismu
KTLCVTlumočnická cvičení
KTLP1Tlumočnická propedeutika 1
KTLP2Tlumočnická propedeutika 2
KTPRKonsekutivní tlumočení v praxi
KTTURKonsekutivní tlumočení v turismu
KTTU2Konsekutivní tlumočení v turismu 2
NEM1XNěmčina 1 (A1)
NJCRNěmčina ve sféře cestovního ruchu
NTLP1Tlumočnická propedeutika 1
NTLP2Tlumočnická propedeutika 2
SPDPSpeciální druhy převodu
SPEDPSpeciální druhy převodu
SPETSSpeciální tlumočnický seminář
SPTSSpeciální tlumočnický seminář
STPRSimultánní tlumočení v praxi
SZPR2Seminář k bakalářské práci 2
SZPR3Seminář k bakalářské práci 3
TLCVTlumočnická cvičení
TLCV2Tlumočnická cvičení 2
TLKKonsekutivní tlumočení
ZCERFZvláštní cesta rakouské filozofie
0NE1XNěmčina 1 (A1)
1HNE1Hospodářská němčina 1
1HNE2Hospodářská němčina 2
1NFK1Němčina ve firemní komunikaci 1
1NFK2Němčina ve firemní komunikaci 2
1REA1Reálie německy mluvících zemí 1
1REA2Reálie německy mluvících zemí 2
2NJCRNěmčina ve sféře cestovního ruchu
2ZAPRZáklady překládání
2ZATLZáklady tlumočení
3EZDPElektronické zpracování dat pro překlad
3POT1Překlad odborného textu 1
3POT2Překlad odborného textu 2
3PRAXPřekladatelská praxe
3TLP1Tlumočnická propedeutika 1
3TLP2Tlumočnická propedeutika 2
4EZDPElektronische Datenverarbeitung
7EDUBELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG
7KOTLKonsekutivní tlumočení
7NE5XNěmčina 5 (B1)
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7SPTSSpeciální tlumočnický seminář
7ZAMOZahraniční mobilita
8HNE1Hospodářská němčina 1
8HNE2Hospodářská němčina 2
8NFK1Němčina ve firemní komunikaci 1
8NFK2Němčina ve firemní komunikaci 2
8NJCRNěmčina ve sféře cestovního ruchu
8OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
8REA1Reálie německy mluvících zemí 1
8REA2Reálie německy mluvících zemí 2
8TLP1Tlumočnická propedeutika 1
8ZAMOZahraniční mobilita
8ZAPRZáklady překládání
8ZATLZáklady tlumočení


AutorNázev práceTypRok
Adamovičová PetraAufnahmen für den Dolmetschunterricht - Konzepte, Didaktisierung, Realisierung, Evaluationdiplomová 2019 
Molnárová-Sujáková MarkétaAnalyse von Übersetzungen der Kriegsliteratur am Beispiel des Romans von E. M. Remarque - Im Westen nichts Neuesdiplomová 2019 
Novotná JanaEishockeysprache kontrastiv - deutsch-tschechischdiplomová 2019 
Vlčková AnetaAusgewählte Aspekte der Notizentechnikdiplomová 2019 
Demlová MarkétaÜbersetzung von technischen Texten aus dem Bereich der Automobilindustriediplomová 2018 
Sovinská NikolaBesonderheiten der computergestützten Übersetzung - Analyse des Profits und der häufigsten Problemediplomová 2018 
Brhelová VěraAusgewählte Faktoren, die das Konsekutivdolmetschen beeinflussendiplomová 2017 
Schullová ErikaDie Konzepte der technologischen Innovationen im Dolmetschunterricht. Die Analyse der Durchführung und Auswirkungen auf die Zielgruppediplomová 2017 
Vitásková KristýnaDie Analyse des Fachwortschatzes am Beispiel der ökonomischen Wochenzeitschriften Wirtschaftswoche und Ekonom diplomová 2017 
Dang Vu Bich ThaoDie Translation im Fremdenverkehr und ihre Spezifikadiplomová 2016 
Svobodová DrahomíraDie Besonderheiten beim Übersetzen der Fachkommunikation von Behörden. Korpusbasierte Analysediplomová 2016 
Krkošková MichaelaEmotionen in der tschechisch-deutschen Unternehmenskommunikation. Analyse am Beispiel der Firma Trestles a.s.bakalářská 2019 
Májová MarieBrotkultur in Tschechien und in Deutschlandbakalářská 2019 
Straková MilušeExterne Kommunikation der Firma Liebherr am Beispiel der ausgewählten Unternehmenszeitschriften / Externí komunikace firmy Liebherr na příkladu vybraných firemních časopisůbakalářská 2019 
Vejmolová LucieAusgewählte Einkaufsstrategien am Beispiel der Firma Žaluzie NEVAbakalářská 2019 
Waclawková LenkaInternetberatung im Bereich der Exekutionsverfahren / Internetové poradenství v oblasti exekučních řízeníbakalářská 2019 
Bambušková ZuzanaAusdruck von Emotionen in fachlichen Internetforen am Beispiel der Firma Conradbakalářská 2018 
Fojtíková KristýnaPräsentation der Fachinformationen im nichtfachlichen Kontext am Beispiel der Diskussionsforen im Internet aus dem Modebereichbakalářská 2018 
Jaškovský DušanInterne Unternehmenskommunikation und Emotionenbakalářská 2018 
Luková LuciaMarketinganalyse des deutschen Computerspiel - Markte (am Beispiel des Spiels Crysis)bakalářská 2018 
Luzar AdamBesonderheiten bei der Übersetzung von Projektdokumentation / Speficika při překladu projektové dokumentacebakalářská 2018 
Tylečková KláraDie Fachforen im Internet im Computer- und Elektronikbereich als neues Kommunikationsmittel zwischen Experten und Laienbakalářská 2018 
Vážanová MarianaDer Einfluss des Studienaufenthaltes Erasmus+ auf die Deutschkenntnissebakalářská 2018 
Wendelová BarboraFirmenzeitschriften als Informationsmediumbakalářská 2018 
Ženatá NicoleJuden in Ostrau und ihre Schicksale im Kontext der deutsch-tschechischen Stadtkulturbakalářská 2018 
Berková LilianaAnalyse der externen Unternehmenskommunikation am Beispiel der Firma MIELEbakalářská 2017 
Doleželová ZuzanaAnalyse der Marketingstrategie in Internetgeschäften am Beispiel der Firma HUGO BOSSbakalářská 2017 
Hellebrandová MáriaAnalyse der unternehmensexternen Kommunikation am Beispiel der Firmen Česká pošta, s. p. und Deutsche Post AGbakalářská 2017 
Kožuriková TerezieMarketinganalyse der Billigfluggesellschaft am Beispiel der Fluggesellschaft AirBerlinbakalářská 2017 
Mišková MagdaArbeitsbedingungen der LKW-Fahrer im internationalen Fernverkehrbakalářská 2017 
Novotná JanaWissensvermittlung in Männerzeitschrifften am Beispiel von Magazin Playboybakalářská 2017 
Sýkorová MichaelaFacebook als Instrument einer modernen Marketingstrategie. Analyse der Verwendung von sozialen Neztwerken am Beispiel des Lehrstuhls für Germanistik FF OUbakalářská 2017 
Ševčíková ValerieAnalyse der ausgewählten Kommunikationsmodelle am Beispiel der deutschen Firma RÖCHLING AUTOMOTIVEbakalářská 2017 
Vlčková AnetaMotivation der Studierenden zur Teilnahme am Programm Erasmusbakalářská 2017 
Zemanová EvaAnalyse der Unternehmenskommunikation mit dem Schwerpunkt Ausdruck von Emotionenbakalářská 2017 
Baroš JakubVergleichende Analyse von Webseiten der Gesellschaften Erste Group und Česká Spořitelnabakalářská 2016 
Bartošová LenkaMarketing- und PR-Präsentation eines Forschungsinstituts. Eine Studie am Beispiel des Zentrums für Fachsprachenforschung an der Philosophischen Fakultät der Universität Ostravabakalářská 2016 
Bechná AnetaTourismus für Senioren in der Tschechischen Republik und in Deutschlandbakalářská 2016 
Kubánek BorisDie Position der Bank Česká spořitelna innerhalb der Bankengruppe Erste Bankbakalářská 2016 
Matulová ZuzanaMarketing in sozialen Netzwerken am Beispiel von ausgewählten Drogeriekettenbakalářská 2016 
Mikundová VandaAnalyse der Versorgungslogistik am Beispiel der Firma BROSEbakalářská 2016 
Němcová AdrianaHeuristische Analyse der Webseite am Beispiel der Firma Siemensbakalářská 2016 
Pawlusová DarinaAnalyse der Werbestrategien am Beispiel der Firma MILKAbakalářská 2016 
Sovinská NikolaWissensvermittlung in ausgewählten Medienbakalářská 2016 
Šípková VendulaVergleich des tschechischen und österreichischen Marktes mit vegetarischen und BIO-Lebensmittelnbakalářská 2016 
Vozníková DanielaWerbesprache der Firma Nivea - Analyse der tschechischen und deutschen Werbetextebakalářská 2016 
Janečková KateřinaDas Facebook-Profil als Plattform für den Emotionsausdruck. Sprachwissenschaftliche Analyse von Statusaktualisierungenbakalářská 2015 
Kantorová TerezaAnalyse der Fachkommunikation unter Subjekten im Bereich der Stomatologiebakalářská 2015 
Schullová ErikaStrukturwandel in der Mährisch-Schlesischen Region und im Ruhrgebiet ? Analyse und Prognosebakalářská 2015 
Šulová VlastaDer Vergleich von Führungsstilen am Beispiel der tschechisch-deutschen internen Unternehmenskommunikationbakalářská 2015 
Hurtová JanaDas Familienunternehmen in der Tschechischen Republik und in Österreich am Beispiel von ausgewählten Familienhotelsbakalářská 2014 
Polášková AlžbětaProblematik der Kartellverträge in der Tschechischen Republik und in Deutschlandbakalářská 2014 
Přerovská Lucie AnnaKomparation der Beschäftigungspolitik in der Tschechischen Republik und in Deutschlandbakalářská 2014 
Siglová MarcelaEntwicklung der Marktstrategien im Musikunternehmen in Deutschland und in der Tschechischen Republikbakalářská 2014 
Sniehottová JanaDie Position der Frauen nach der Karenz auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland und in der Tschechischen Republik - soziale und ökonomische Aspektebakalářská 2014 
Šušková VeronikaDie Rentenversicherung und Rentenreform in der Tschechischen Republik im Vergleich zu Deutschlandbakalářská 2014 
Dymáková MartinaInterne Unternehmenskommunikation und Emotionenbakalářská 2013 
Guzejová RadkaDie Stellung der Direktbanken auf dem tschechischen und österreichischen Markt im Vergleichbakalářská 2013 
Hýžová JanaEinkommensbesteuerung natürlicher Personen in Tschechien und in Deutschlandbakalářská 2013 
Kramolišová LucieDie Firma Schlecker - Analyse der Marketing- und Verkaufsstrategie in der BRD und in der Tschechischen Republikbakalářská 2013 
Gruberová MartinaWerbebilder mit ihren Slogans in der Schweizer und tschechischen Presse im Vergleichbakalářská 2012 
Motalová KateřinaStrukturwandel im Ruhrgebiet: Ursachen, Verlauf und Folgen. Konsequenzen der Industrieproduktion für die Luftqualitätbakalářská 2012 
Tihelková AdélaDie tschechisch-deutsche Firma UnionOcel, s.r.o. in der Tschechischen Republik und die Auswirkungen der Finanzkrise auf deren Betriebbakalářská 2012 
Vozničková DenisaFirma Teta und Rossmann - Vergleich der tschechischen und deutschen Drogerie auf dem tschechischen Marktbakalářská 2012 


TRANSKUNST III. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období6/2019 - 12/2019
PoskytovatelAction
Stavřešený
Realizace odborných konzultací na zahraničních translatologických pracovištích s cílem stanovit koncepci nových materiálů pro výuku tlumočnických disciplín na FF OU.
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
TRANSKUNST II. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období6/2018 - 6/2018
PoskytovatelAction
Stavukončený
Vytvoření sady interaktivních multimediálních materiálů pro výuku předmětů Komunikace v řízení a podnikání / Unternehmenskommunikation 1 a 2. a posílení praktických aspektů výuky tohoto předmětu formou zapojení zahraničního odborníka do výuky
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vytvoření multimediálního obsahu pro výuku předmětu Němčina ve sféře cestovního ruchu
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vytvoření databáze audio a videonahrávek pro výuku tlumočnických disciplín
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Literární překlad - výzva. Vybrané literární žánry k prohloubení translatologické kompetence v rámci translatologického studia v Ostravě a ve Vídni
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období11/2011 - 5/2012
PoskytovatelAction
Stavukončený
facebook
rss
social hub