OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KFI
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: marek.otisk@osu.cz
telefon: 553 46 1830
Hromek Petr, PhDr.
tajemník KFI, pedagogický poradce pro obory filozofie a ZSV
email: petr.hromek@osu.cz
telefon: 553 46 1824
Sekretariát KFI
Tomášková Blažena
sekretářka KFI
email: blazena.tomaskova@osu.cz
telefon: 553 46 1821
Členové katedry
Profesoři
Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.
činnost: estetika, současná filozofie, feministická filozofie, interpretace uměleckých děl
email: zdenka.kalnicka@osu.cz
telefon: 553 46 1825
Docenti
Novotný Tomáš, doc. ThDr.
činnost: biblistika a religionistika, nová náboženská hnutí, hebrejština, kořeny evropského myšlení
email: tomas.novotny@osu.cz
telefon: 553 46 1828
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
email: marek.otisk@osu.cz
telefon: 553 46 1830
Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: etika, kognitivní vědy
email: marek.petru@osu.cz
telefon: 553 46 1826
Odborní asistenti
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: novověká filozofie, filozofie osvícenství, dějiny myšlení, utopie a dystopie, J. A. Komenský, F. Bacon
email: jan.cizek@osu.cz
telefon: 553 46 1823
Dolák Antonín, PhDr. et Mgr., Ph.D.
činnost: filozofie 19. století, filozofie 20. století (Wittgenstein, Heidegger, Foucault, Derrida, Deleuze, Žižek), filozofie mysli (Dennett), svobodná vůle a determinismus, problém jáství (Self) a vědomí
email: antonin.dolak@osu.cz
telefon: 553 46 1826
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
email: jan.herufek@osu.cz
telefon: 553 46 1823
Hromek Petr, PhDr.
tajemník KFI, pedagogický poradce pro obory filozofie a ZSV
činnost: logika, filozofie a metodologie vědy, metafyzika, dějiny filozofie
email: petr.hromek@osu.cz
telefon: 553 46 1824
Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc.
činnost: antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
email: oldrich.kramolis@osu.cz
telefon: 553 46 1826
Naldoniová Lenka, Dr. phil.
činnost: etika, ruská filozofie, italský jazyk
email: lenka.naldoniova@osu.cz
telefon: 553 46 1824
Rakowski Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: politická filozofie a politologie, občanská společnost
email: roman.rakowski@osu.cz
telefon: 553 46 1287
Tomeček Slavoj, Mgr.
činnost: didaktika základů společenských věd, současná filozofie
email: slavoj.tomecek@osu.cz
telefon: 553 46 1827
Vohánka Vlastimil, Mgr., Ph.D.
činnost: etika, epistemologie, filosofie náboženství
email: vlastimil.vohanka@osu.cz
telefon: 553 46 1823
Externisté
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: právo, úvod do politologie
email: milan.cichon@osu.cz
telefon: 553 46 1827
Holba Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: buddhismus, indická filozofie, komparativní filozofie
email:
telefon: 553 46 1824
Kelnar Aleš, Ing. Bc.
činnost: buddhismus, orientální filozofie
email: ales.kelnar@osu.cz
telefon: 553 46 1826
Ondomišiová Zuzana, PhDr.
činnost: kultura a myšlení Indie a Tibetu
email:
telefon:
Staňa Jiří, Mgr.
činnost: rétorika a prezentační dovednosti, významné postavy českých dějin, současný islám
email: jiri.stana@osu.cz
telefon: 553 46 1827
Šiler Vladimír, ThLic., Dr.
činnost: etika, aplikovaná etika, profesní etika
email: vladimir.siler@osu.cz
telefon: 553 46 1820