OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum regionálních studií > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CERES
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc.
ředitelka CERES
email:
telefon: 553 46 1874
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitelky CERES
email:
telefon: 553 46 1870
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: publicistický styl, zvl. politická publicistika ve 20. století - stylistická analýza, sociolingvistický kontext, kvantitativní lingvistické analýzy (tematická analýza textu, klíčová slova)
email:
telefon: 553 46 1938
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy
email:
telefon: 553 46 1879
Členové centra
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1850
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: současná česká literatura, literární kritika
email:
telefon: 553 46 1878
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: odborné zaměření: architektura, umění a kulturní dějiny 19. a 20. století
email:
telefon: 553 46 2004
Málková Iva, doc. PaedDr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 20. století
email:
telefon: 553 46 1876
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1840
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, teorie literatury, světová literatura
email:
telefon: 553 46 1877
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století
email:
telefon: 553 46 1877
Svoboda Jiří, prof. PhDr., DrSc.
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, metodologie literární vědy
email:
telefon: 553 46 1878
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
email:
telefon: 553 46 1879
Externisté
Kotrla Pavel, Mgr.
činnost: kultura, zejména literatura, na Valašsku; časopis Texty
email:
telefon:
Mainx Oskar, Mgr., Ph.D.
činnost: současná literatura regionu; ediční činnost; kulturní revue Protimluv
email:
telefon: 553 46 1875
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
email:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D.
činnost: současná literatura regionu
email:
telefon: 553 46 2697
Strakoš Martin, Mgr.
činnost: moderní architektura
email:
telefon:
Straková Markéta, Mgr., Ph.D.
činnost: literární historie regionu, folkloristika
email:
telefon: 553 46 2639
Šrubařová Jana, PhDr.
činnost: literární kritika, výtvarné dění na Ostravsku
email:
telefon:
Šťastná Marie, PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny výtvarného umění 19. a 20. století
email:
telefon: 553 46 2003
Zarek Józef, dr hab.
činnost: slezský mýtus a česko-polské literární vztahy
email:
telefon:
facebook
rss
social hub