OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum regionálních studií

Lukáš Průša

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Lukáš Průša, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:současná literatura regionu
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2697
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Průša, L. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku z pera Jana Malury. Bohemistyka. 2017, roč. XVII, č. 1, s. 82-87. ISSN 1642-9893.
Průša, L. Aleš Dostál - "básník lesa". Průhledy. Občasník Obce spisovatelů. 2016, s. 6-7.
Průša, L. Henryk Jasiczek pohledem literárního historika Libora Martinka. Studia Filologiczne. 2016, č. 5, s. 212-216. ISSN 1898-4657.
Průša, L. Láska a poezie - svět štěstí Jany Hochmannové. In: Právě tobě. Ostrava: Dušan Žárský - ŽÁR, 2016. s. 63-66. ISBN 978-80-86725-79-6.
Průša, L. Svět lásky a štěstí Jany Hochmannové. Průhledy. Občasník Obce spisovatelů. 2016, s. 2-2.
Průša, L. Autorčino misijní svědectví o duchovním životě. In: Náruč láskyplná. Opava: vlastním nákladem, 2015. s. 38-43. ISBN 978-80-260-7745-9.
Průša, L. Básnířka věčné naděje. Splacený dluh Suzanne Renaud. Te Deum. 2015, roč. 10, s. 69-72.
Průša, L. Bohuslav Reynek neustále inspirativní. Te Deum. 2015, roč. 10, č. 1, s. 76-77.
Průša, L. "Františkán české poezie" František Lazecký. OKNO. 2015, č. 11, s. 19-19.
Průša, L. Hlučínsko - jistota domova Jany Schlossarkové. In: Kaj mě nechcu, tam něidu. Opava: TISKÁRNA GRAFICO, 2015. s. 60-62.
Průša, L. Návrat Stanislava Kolibala do Ostravy. Moravskoslezský deník. 2015, č. 263, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Průša, L. Pokora, modlitba, kontemplace a láska - svět štěstí Adély Senecké. In: Melodie lásky. Opava: vlastním nákladem, 2015. s. 26-27. ISBN 978-80-260-7742-8.
Průša, L. Stařec a med. Jaroslavu Medovi v osmdesátinám. Bohemistyka. 2015, roč. 15, s. 88-93. ISSN 1642-9893.
Průša, L. Světec z Padovy opět mezi námi. Te Deum. 2015, roč. 10, č. 3,
Průša, L. Štěstí v dlaních Adély Senecké. In: Štěstí chci do dlaní brát. Básnické meditace. Opava: vlastním nákladem, 2015. s. 35-37. ISBN 978-80-260-7743-5.
Průša, L. Básník ticha a kontemplace. In: Opuštěné stavení. 1. vyd. Praha: ERMAT, 2014. s. 75-77. 1. ISBN 978-80-87178-22-5.
Průša, L. Beskydy. Dny všední a sváteční. In: Museum vivum : sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov p. R.: Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 95-97. ISBN 978-80-87210-48-2.
Průša, L. Beskydy. Zdroj práce a obživy. In: Museum vivum : sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov p. R.: Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 98-100. ISBN 978-80-87210-48-2.
Průša, L. Cyril a Metoděj - doba, život, dílo. Historica. 2014, roč. 5, č. 2, s. 246-247. ISSN 1803-7550.
Průša, L. František Lazecký - básník "čistého srdce a čistého vidění". Řád. 2014, č. 1, s. 73-76. ISSN 1802-3177.
Průša, L. Ivo Harák: Básník a jeho čas. Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla. Bohemistyka. 2014, roč. 14, s. 189-194.
Průša, L. Msgre. P. Josef Veselý - umělec víry, naděje a lásky. In: Sborník Literárního klubu Petra Bezruče "Jsme si blízcí". Frýdek-Místek: Literární klub Petra Bezruče, 2014. Literární klub Petra Bezruče, 2014. s. 37-40. ISBN 978-80-87584-67-5.
Průša, L. Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila. Osobnost umělce na stránkách autorského periodika Hlas z pasínku. In: VALAŠSKO - historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 327-331. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Průša, L. Tvorba Aleše Dostála. Svět myslivosti. 2014, roč. 15, č. 2, s. 61-61.
Průša, L. Knězkova "kalusovská" žeň. Průhledy. 2013, roč. 6, s. 32-34.
Průša, L. Několik slov o autorce knihy. In: Co dělat, aby nám bylo hezky. 1. vyd. Praha: Pavel Jeřábek - Nakladatelství PLOT, 2013. s. 137-139. ISBN 978-80-7428-166-2.
Průša, L. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680). Eds. M. Škarpová, T. Slavický, P. Kosek, P. Bělohlávková. Bohemistyka. 2013, roč. 13, s. 156-159. ISSN 1642-9893.
Průša, L. Pokora, modlitba, kontempletace a láska - svět štěstí Adély Senecké. In: Melodie lásky. 1. vyd. Opava: Vlastním nákladem, 2013. s. 24-28.
Průša, L. Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila. In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
Průša, L. "Setkání naše odloučením jest a odloučení naše setkáním": Nad epistolografickými svazky Jakuba Demla. Te Deum. 2013, roč. 8, č. 5, s. 65-69.
Průša, L. "Ty básně budou krátké od Země k Venuši...". Moravskoslezský deník. 2013, s. 7-7.
Průša, L. "Volná hrubínovská trilogie" Ivy Málkové. Průhledy. 2013, roč. 6, s. 37-39.
Průša, L. Za Dušanem Cvekem. Průhledy. 2013, roč. 6, s. 29-30.
Průša, L. Jana Schlossarková - básnířka, prozaička, sběratelka. In: Už by teho bylo došč!. 1. vyd. Ostrava: Alos, 2012. s. 55-58. ISBN 978-80-901511-2-3.
Průša, L. Zastavení se u knihy Holocaust a válka očima dětí (Utajené deníky). In: Komunikace s dětmi v proměnách doby: Komunikace s dětmi v proměnách doby 2003-11-21 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 92-94. ISBN 80-7042-305-6.
Průša, L. Nad knihou . In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi.: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. 22.11.2002 PdF OU Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2002. PdF OU, 2002. s. 28-31. ISBN 80-7042-246-7.


Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Hodná IrenaZuzana Nováková a její tvorba pro dětidiplomová 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub