Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum regionálních studií

Marie Šťastná


titul, jméno, příjmení:PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 205, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny výtvarného umění 19. a 20. století
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2003
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Podivná madona Otakara Barana
Marie ŠŤASTNÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře
Marie ŠŤASTNÁ
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Marie Šťastná
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jelena Jedličková - obrazy: Tvář (a) krajiny
Marie Šťastná
Rok: 2014
uspořádání výstavy (E)

Monumenta viva: Broumovské studentské jaro 2014
Marie Šťastná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nearchitektonické objekty v tvorbě Iva Klimeše
Marie Šťastná
Rok: 2014, Grada Publishing, a. s.
kapitola v odborné knize

Porubské sochy a reliéfy
Marie Šťastná
Rok: 2014, Montanex, a. s.
odborná kniha

Uniwersytet kard. S. Wyszyńskigo w Warszawie
Marie Šťastná
Rok: 2014
působení v zahraničí

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy.
Marie Šťastná, Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Rok: 2013, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Pavel Šopák (ed.) Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Texty a dokumenty. Opava 2010; Pavel Šopák Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Opava 2011
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Proměna sochařství v quattrocentu
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role a využití sochy ve středověku
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Socha v Římě a její souvislosti
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
Marie Šťastná
Rok: 2013
působení v zahraničí

Vklady řeckého sochařství. Zisky pro dlačí vývoj evropské sochy
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století
Marie Šťastná, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka
Marie Šťastná
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Klasická fotografie v digitálním věku
Marie Šťastná
Rok: 2012, EN FACE
kapitola v odborné knize

OSTRAVA - ART 2012
Marie Šťastná
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě

Proměny architektury 2. poloviny 20. století
Marie Šťastná, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Uniwersytet kar. S. Wyszyńskiego, Warszawa
Marie Šťastná
Rok: 2012
působení v zahraničí

ad: Česká grafika
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nerealizovaný pomník T.G.Masaryka v Moravské Ostravě
Marie Šťastná
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet kard. S. Wyszynskiego w Warszawie
Marie Šťastná
Rok: 2011
působení v zahraničí

ad: Architektura a umění 18. a 19. století
Marie Šťastná, Pavel Zatloukal
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Restaurování technických památek
Marie Šťastná, Tomáš Flimel
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evropské baroko
Marie Šťastná
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evropské malířství a sochařství 19. století
Petr Holý, Marie Šťastná
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Město a jeho sochy I.
Marie Šťastná
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Město a jeho sochy II.
Marie Šťastná
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pavel Šopák: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970; Pavel Šopák: Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příběhy - kombinovaná technika
Marie Šťastná
Rok: 2010
uspořádání výstavy (E)

Socha ve veřejném prostoru "podivného" města
Marie Šťastná
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ad: Evropská renesance
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Publicita průmyslového dědictví
Marie Šťastná, Alena Borovcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Umění českého středověku
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Apetýt
Marie Šťastná
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Gallia romanica. Románské umění na českém území
Marie Šťastná
Rok: 2009, Galerie výtvarných umění, SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu
kapitola v odborné knize

Jelena Jedličková - kresby a obrazy
Marie Šťastná
Rok: 2009
úvodní slovo k výstavě

Kultura a umění makedonské říše
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a umění starého Říma I.
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a umění starého Říma II.
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

kultura.cz
Marie Šťastná
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století
Marie Šťastná
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Terminologický seminář
Marie Šťastná
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Život a umění Etrusků
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monumentální plastika určující prostor a charakter dvou ostravských hřbitovů
Marie Šťastná
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová city - sochařské dominanty Nové Ostravy-Poruby
Marie Šťastná
Rok: 2008
stať ve sborníku

Petra Mašitová: František Adam Skrbenský z Hříště a z pohledu pozůstalostního inventáře
Marie Šťastná
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Socha ve městě
Marie Šťastná
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Socha-architektura-veřejný prostor
Marie Šťastná, Martin Strakoš
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Jelena Jedličková - obrazy
Marie Šťastná
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Obrazy Jany Šmolkové
Marie Šťastná
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Robert Šafarčík - obrazy
Marie Šťastná
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Útržky, okamžiky, průhledy... a andělé
Marie Šťastná
Rok: 2007, Listy moravskoslezské
článek v odborném periodiku

Dřevo zarytě, vážně i hravě.
Marie Šťastná
Rok: 2006, Listy moravskoslezské 24.2.
článek v odborném periodiku

O prostoru, soše a architektuře
Marie Šťastná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Velké obzírání
Marie Šťastná
Rok: 2006, Listy moravskoslezské 18.4.
článek v odborném periodiku

Žebyivnebi? (Recenze ke knize: Radovan Šťastný: Křehkosti aneb i v nebi to smrdí. Brno: Větrné mlýny, 2006)
Marie Šťastná
Rok: 2006, Listy moravskoslezské 23.10
článek v odborném periodiku

4 ostravské paláce a několik úvah o bytí soch v architektuře
Marie Šťastná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy
Marie Šťastná
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Otakar Baran. Život a dílo
Marie Šťastná
Rok: 2005, PRO - Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Petr Zubek jako sólista
Marie Šťastná
Rok: 2005, Ateliér
článek v odborném periodiku

Mýtus Zeměhlubiny a vesmíru ve třech ostravských reliéfech. (Příspěvek k ikonografii platiky v architektuře motivované průmyslovým charakterem města.)
Marie Šťastná
Rok: 2004
stať ve sborníku

Úvodní slovo. Ak. mal. Anna Georgiadu - Treuchlová
Marie Šťastná
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Soppe SalmaArchitekt Bohumil Waigant (1885-1930)rigorózní 2013 
Majer DavidNovojičínský malíř Ignaz Johann Berger (1822-1901). Život a dílorigorózní 2012 
Rada JakubVýtvarná zobrazení ostravské městské a průmyslové krajiny mezi léty 1828 - 1918.diplomová 2015 
Koudela TomášBYT JAKO SOCHA ONTICKÉ DIMENZE KULTURNÍHO NEVĚDOMÍ, PROSTOROVÁ VIZUALIZACE BYTU KARLA FORMANA.diplomová 2014 
Samcová VeronikaNové využití industriálu jako prostoru pro uměnídiplomová 2013 
Pánková AndreaScénograf Vladimír Šrámekdiplomová 2012 
Koláříková KateřinaObraz společnosti v díle Williama Hogartha a Henry Fieldingadiplomová 2011 
Müllerová MarkétaOsobnost a dílo sochaře Vincence Havladiplomová 2011 
Tokoš VlastislavČeské malířství 19. století a 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodědiplomová 2011 
Střelcová TerezaDrobné stavby areálu kostela Panny Marie ve Frýdku v kulturně-historickém kontextu diplomová 2010 
Mertha KateřinaStavební aktivity bratří Špačků v Moravské Ostravě (Structural activity Špaček brethren in Moravian Ostrava)diplomová 2009 
Michna JaroslavSocialistický realismus a typologie pomníkové tvorby v Moravskoslezském kraji v období let 1948 - 1958diplomová 2009 
Ždiniaková PavlínaSochy ve veřejném prostoru města Frýdek-Místek 1918-2007diplomová 2009 
Kuchejdová KristaArchitektura druhé poloviny 19. století v Bruntálediplomová 2007 
Soppe SalmaArchitekt Bohumil Waigant (1885-1930) a jeho působení v Hradci Královédiplomová 2007 
Kratochvílová JanaDílo barokního stavitele Georga Friedricha Ganse v oblasti polského Slezskadiplomová 2006 
Nováková MichaelaVulkania Prostějov - Produkce pro Ostravu a Prostějovdiplomová 2006 
Trundová BarboraStátní zámek Hradec nad Moravicí a zámecký park (State Castle Hradec nad Moravicí and mansion Park)bakalářská  
Kováčová DominikaSochař Karel Vávra. Život a dílobakalářská 2020 
Gřundělová MartinaPamátník druhé světové války v Hrabyni. Historie objektu až do jeho současného využitíbakalářská 2019 
Baumgartner ViktorArchitektonický a urbanistický vývoj prostoru ulice 28. října v Ostravě od padesátých let 20. století po současnost. (Soutěže, studie, realizace v úseku mezi křižovatkou s Vítkovickou a ulicemi Výstavní a Novinářskou.)bakalářská 2016 
Nováková MonikaSochař Petr Novák z Jaroměřebakalářská 2016 
Štefková KristýnaSocha ve Frenštátě pod Radhoštěmbakalářská 2016 
Eichnerová ZuzanaMalíř Antonín Kročabakalářská 2015 
Němcová HanaKostel Prozřetelnosti Boží v Šenově. Historie a stavební vývoj objektu.bakalářská 2015 
Kufová PetraKostel sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni. Historický a stavební vývoj.bakalářská 2013 
Neumannová KateřinaKostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticíchbakalářská 2013 
Quisová LucieVývoj výstaviště Černá louka v Ostravě od 50. do 80. let 20. stoletíbakalářská 2013 
Valouchová HanaAreál arcibiskupského zámku na Hukvaldech: Historie a stavební vývojbakalářská 2013 
Grossmannová KateřinaVýtvarné umění na stránkách ostravského tisku první republiky, oborová komentovaná bibliografiebakalářská 2012 
Koudela TomášKarel Forman - byt jako sochabakalářská 2012 
Melena JanKreslíř Josef Kotzian.bakalářská 2012 
Raclavská MartinaMalíř Miroslav Malina, život, témata, interpretace a technika vybraných dělbakalářská 2012 
Šustková MagdaFrantišek Vahala a jeho stavby na severní Moravěbakalářská 2012 
Švábová KláraRodina Bartoňů a její stavební aktivity v Náchodě a okolí v 1. polovině 20. stoletíbakalářská 2012 
Zelinová VeronikaKostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové - památka lidové architektury a její obnova po destrukci požárembakalářská 2012 
Čelouchová AnnaKostel Svaté Trojice v Těrlicku.bakalářská 2011 
Frydrychová JanaPlastika v exteriéru města Třinecbakalářská 2011 
Hrabcová MichalaPomníková tvorba sochaře Rudolfa Březybakalářská 2011 
Klásková DagmarUžití výtvarných prostředků v reklamním textu vybraných periodik ve 20. a 30. letech 20. století.bakalářská 2010 
Štouračová IvaPlastika v exteriéru města Havířovbakalářská 2010 
Běrská PavlínaŽivot a dílo Leopolda Parmybakalářská 2009 
Dočekalová AnežkaŽena v tvorbě Václava Matějíčkabakalářská 2009 
Dokoupilová PetraŽeny malířky v českém výtvarném umění první poloviny 19. století v českých sbírkáchbakalářská 2009 
Kmínek MichalArchitekt Ivo Klimešbakalářská 2008 
Krejčová EliškaVývoj interiérů na hradě Valdštejnbakalářská 2008 
Müllerová MarkétaHistorie a návrh využití klasicistního domu č.p. 68 v Hradci nad Moravicíbakalářská 2008 
Samcová VeronikaTři podoby architektonické tvorby Josefa Mockera na objektech ve středověkém kontextu: Prašná brána, nové probošství a kanovnické domy a kostel sv. Apolinářebakalářská 2008 
Střelcová TerezaKostel Panny Marie ve Frýdku- Místku - historický a stavební vývoj objektu v souvislosti s Frýdkem jako poutním místembakalářská 2008 
Weissbrod MarekStavební a historický vývoj zámeckého areálu v Bravanticíchbakalářská 2008 
Kolmašová VeronikaProjekty a realizace architekta Otakara Bémabakalářská 2007 
Michna JaroslavPražské pomníky ve veřejném prostoru po roce 1989bakalářská 2007 
Holubová MarkétaArchitekt Karel Kotas a jeho práce v Ostravěbakalářská 2006 
Jordánová KvětaStavební firma Ferdinanda Mainxe a Leopolda Poppabakalářská 2006 
Mertha KateřinaStavební aktivity bratří Špačků ve Slezské Ostravěbakalářská 2006 
Berousková LucieVybrané sakrální stavby Františka Antonína Grimmabakalářská 2005 
Berousková LucieBarokní stavitel F. A. Grimm a jeho tvorbabakalářská 2005 


Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Hlavní řešitel
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století
Hlavní řešitel
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub