OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum regionálních studií

Jakub Ivánek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 502, budova DM
funkce:ředitel CERES
obor činnosti:dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1879
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Ivánek, J. a Urbanová, S. Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 228 s. ISBN 978-80-7464-935-6.
Ivánek, J. Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy). Listy filologické. 2017, roč. 140, s. 201-230. ISSN 0024-4457.
Ivánek, J. Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Art on Campus: The Public Art Collection at VŠB - Technical University of Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 153 s. ISBN 978-80-248-4130-4.
Ivánek, J. Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů. In: K. Soukupová - M. Špína (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. s. 146-162. Varia 49. ISBN 978-80-7308-677-0.
Ivánek, J., Malura, J. a Szturcová, M. Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské. In: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku 2015-10-22 Petrovice u Karviné. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 79-92. ISBN 978-83-945669-0-6.
Ivánek, J. Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století. Slezský sborník. 2015, roč. 113, s. 47-70. ISSN 0037-6833.
Ivánek, J. Ostravské sochy: Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy. 2015.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 2. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 576 s. ISBN 978-80-7464-387-3.
Ivánek, J. Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 86-110. Spisy Ostravské univerzity v Ostravě 264/2012. ISBN 978-80-7464-176-3.
IVÁNEK, J. Svatováclavské písně v české barokní literatuře. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 1-25. ISSN 0009-0468.

Všechny publikace

Ivánek, J. a Monika, S. [Kurátor výstavy]. Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy. Opava. Slezské zemské muzeum v Opavě - Památník Petra Bezruče. 16.5. - 25.8.2019. 2019.
Ivánek, J. a Urbanová, S. Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, Památník Petra Bezruče. 2019.
Ivánek, J. Umění ve veřejném prostoru. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. 2019.
Urbanová, S. a Ivánek, J. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, heslo Zdeněk Kučera. In: Kolektiv autorů. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 92-94. ISBN 978-80-7599-003-7.
Ivánek, J. Hrob sochaře Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 3/2018 . Ostrava: Fiducia, 2018. s. 4-6.
Ivánek, J. Kult svatých v poutních písních na Moravě a v rakouském Slezsku od 17. do poloviny 19. století. In: Nedej zahynouti nám ni budoucím... Praha: FF Univerzity Karlovy. 2018.
Ivánek, J. a Říhová, V. Práce a obživa na Valašsku jako téma tzv. monumentálních realizací pro architekturu 50.-80. let 20. století. In: Valašsko, historie a kultura II. obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě - Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2018.
Ivánek, J. a Szturcová, M. Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v 1. polovině 19. století. Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum. 2018, roč. 63, 63(3-4), s. 188-195. ISSN 2570-6861.
Ivánek, J. a Špačková, E. Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou. In: Ostrava 32. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2018. s. 77-101. 32. ISBN 978-80-907100-8-5.
Malura, J. a Ivánek, J. Songabout the Virgin Mary of Częstochowa from Moravia and Czech Silesia (1700-1919). In: Międzynarodowa konferencja naukowa "Tyś naszą Hetmanką". Jasnogórskie drogi do niepodległości. Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018.
Ivánek, J. Umělecká výzdoba městského hřbitova ve Slezské Ostravě. In: Okrášlení slezskoostravského hřbitova. Ostrava: Fiducia. 2018.
Ivánek, J. Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století (II. část). Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2018, roč. 8, s. 14-18. ISSN 1804-6967.
Urbanová, S., Ivánek, J. a Dokoupil, L. Valašsko - historie a kultura II. Obživa [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2018.
Ivánek, J. a Hruška, P. Genius loci sadu Milady Horákové. In: Ostravská muzejní noc. Ostrava: Antikvariát a klub Fiducia. 2017.
Ivánek, J. Karviná (nejen) panelová a ocelová: Umělecky zajímavé objekty na karvinských sídlištích. Karviná: Spolek česko-slovensko-polského přátelství. 2017.
Ivánek, J. a Urbanová, S. Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 228 s. ISBN 978-80-7464-935-6.
Ivánek, J. Olbram Zoubek skončil svůj životní běh. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2017, roč. 7, s. 22-23. ISSN 1804-6967.
Ivánek, J. Ostravský sad Milady Horákové a jeho umělecká výzdoba. In: Tematický workshop pro studenty grafického designu. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta umění. 2017.
Ivánek, J. Památník revolučních bojů Vladislava Gajdy. In: Ostrava. Festival pro náměstí 31/3-28/4/17 Ostrava. s. 10-11.
Havlíček, J., Nerad, F., Ivánek, J., Pokludová, A., Strakoš, M., Svobodová, M. a Sidiropulu Janků, K. Park / SAD DR MH. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7464-981-3.
Ivánek, J. Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy). Listy filologické. 2017, roč. 140, s. 201-230. ISSN 0024-4457.
Szturcová, M. a Ivánek, J. Propagace poutních míst kramářskou písní na Moravě v 1. polovině 19. století. In: Knižní kultura 19. století. Jindřichův Hradec: Muzeum Jindrichohradecka. 2017.
Ivánek, J. Rok 2017 přinesl nejen opravy sympozijních plastik v sadu Milady Horákové. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu V (4) . Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2017. s. 20-25.
Ivánek, J. Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu V (2) . Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2017. s. 23-25.
Ivánek, J. Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století I.. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2017, roč. 7, s. 7-12. ISSN 1804-6967.
Ivánek, J. Umění pro architekturu a veřejný prostor 50.-80. let 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje. In: Veřejné umění / První ročník odborného sympozia věnovaného umění ve veřejném prostoru 19. a 20. století. Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu. 2017.
Ivánek, J. University St. Kliment Ohridski, Sofia. 2017.
Ivánek, J. Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Art on Campus: The Public Art Collection at VŠB - Technical University of Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 153 s. ISBN 978-80-248-4130-4.
Ivánek, J. Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů. In: K. Soukupová - M. Špína (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. s. 146-162. Varia 49. ISBN 978-80-7308-677-0.
Ivánek, J. Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku (zvlášť na případu Karlových Varů). In: Básně a místa / Poems and Places International Conference Schedule. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2016.
Ivánek, J., Malura, J. a Szturcová, M. Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské. In: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku 2015-10-22 Petrovice u Karviné. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 79-92. ISBN 978-83-945669-0-6.
Ivánek, J. Nejen Ostravské sochy. Ostrava: Antikvariát a klub Fiducia. 2016.
Ivánek, J. Ostravské sochy mají jeden rok. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu IV (4) . Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2016. s. 15-19.
Ivánek, J. Plastiky Rudolfa Valenty a Karla Nepraše z Mezinárodního sympozia prostorových forem. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu IV (2) . Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2016. s. 5-8.
Ivánek, J. a Muryc, J. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. 2016.
Ivánek, J. Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu. In: Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2016. s. 85-90. ISBN 978-80-85034-93-6.
Ivánek, J. Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu. In: Památka moderní architektury v novém. Seminář k památkové obnově nového sídla Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě. 2016.
Ivánek, J. Sochy a plastiky v Karviné-Hranicích. Karviná: Okrašlovací spolek Karviná. 2016.
Ivánek, J. Sochy a plastiky v Karviné-Ráji. Karviná: Okrašlovací spolek Karviná. 2016.
Ivánek, J. Umění pro architekturu a veřejný prostor ve 2. polovině 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje. In: Sochařské dílo ve veřejném prostoru od poloviny 20. století po současnost. Brno: Národní památkový ústav, ú.o.p. v Brně. 2016.
Ivánek, J. Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století. Slezský sborník. 2015, roč. 113, s. 47-70. ISSN 0037-6833.
Ivánek, J. Již Slunce z Hvězdy vyšlo?. Česká literatura. 2015, roč. 63, s. 277-283. ISSN 0009-0468.
Ivánek, J. Od nádraží k nádraží. Procházka po sochách Havířova. In: Od nádraží k nádraží. Procházka po sochách Havířova. Havířov: Důl architektury, z. s. 2015.
Ivánek, J. Ostravské sochy: Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy. 2015.
Malura, J., Ivánek, J. a Szturcová, M. Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: FF Ostravské univerzity v Ostravě - Akademie Jana Długosze v Čenstochové - Nadace Silva rerum Polonarum - Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky. 2015.
Tomášek, M. a Ivánek, J. Pohyblivý svátek čtení: příprava a moderování večera studentské literární tvorby, 3. 3. StudentOff. 2015.
Tomášek, M., Malura, J. a Ivánek, J. Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. [Konference]. Klub Fiducia, Česká republika. 2015.
Ivánek, J. Umění a veřejný prostor v Ostravě-Hrabůvce. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu III (1). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2015. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2015. s. 30-34.
Ivánek, J. Z deníku Směrníku aneb Jak to všechno bylo a je. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu III (3). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2015. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2015. s. 23-27.
Ivánek, J. a STRAKOŠ, M. Z Výškovic do Zábřehu. In: Ostravská muzejní noc. Ostrava: Antikvariát a klub Fiducia. 2015.
Ivánek, J. Jánské Koupele a jejich historie do přelomu 19. a 20. století. In: Cyklus přednášek o. s. Za Opavu a Slezského zemského muzea. Opava: Slezské zemské muzeum. 2014.
Tomášek, M. a Ivánek, J. Pohyblivý svátek čtení: příprava a moderování večera studentské literární tvorby, 10. 11. StudentOFF. 2014.
Ivánek, J. Pořád jsme "lapkové": S husitským farářem a výtvarníkem Lumírem Čmerdou rozmlouval Jakub Ivánek. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu II (3). Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. s. 14-22.
Ivánek, J. Propagace lázní v rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě v 19. století. In: Historizace střední Evropy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd. 2014.
Ivánek, J. Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století. In: Valašsko - historie a kultura. Ostrava; Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita v Ostravě; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 469-489. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Ivánek, J. Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století. Rožnov pod Radhoštěm: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm. 2014.
Ivánek, J. Směrník v Havířově, Václav Uruba a mizející sochy.... In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu II (1). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. s. 17-21.
Urbanová, S., Dokoupil, L., Kadlec, P. a Ivánek, J. Valašsko - historie a kultura. 2014.
Ivánek, J. Vítací poutače Ostravy neboli Vstupy do města kdysi a nyní. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu II (4). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. s. 20-22.
Ivánek, J. Zboření vítacího poutače Ostravy v Petřkovicích. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2014, roč. 4, č. 2, s. 32-34. ISSN 1804-6967.
Ivánek, J. Zničení Urubova reliéfu. Obchodní dům Kotva a degradace veřejného prostoru v Ostravě-Zábřehu. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu II (2). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. s. 19-22.
Ivánek, J. Barokní písně o svatých a zastavení nad termínem "kramářská píseň". In: Staročeský dýchánek. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR. 2013.
Ivánek, J. Kniha o paliči knih?. Česká literatura. 2013, roč. 61, s. 919-925. ISSN 0009-0468.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 1. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 572 s. ISBN 978-80-7464-386-6.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 2. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 576 s. ISBN 978-80-7464-387-3.
Ivánek, J. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (CD-ROM). 2013.
Ivánek, J. PAPSDORF, Felix: heslo pro Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Suupplementum č. 2. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum č. 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 109-110. ISBN 978-80-7464-459-7.
Ivánek, J. Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých Weissmannů. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy - Tillia, 2013. s. 123-131. 27. ISBN 978-80-86904-47-4.
Tomášek, M. a Ivánek, J. Pohyblivý svátek - organizace a spolumoderování cyklu večerů mladé literatury: např. 23. 2., 29. 3. Klub Fiducia. 2012.
Ivánek, J. Prezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku. In: Sympozium KRAJINA. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Ivánek, J. Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 86-110. Spisy Ostravské univerzity v Ostravě 264/2012. ISBN 978-80-7464-176-3.
Ivánek, J. Svébytné konstrukce identity mužských světců v českých barokních písních. In: Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 126-141. ISBN 978-80-7422-218-4.
Malura, J. a Ivánek, J. Jezuité v českých zemích. Česká literatura : časopis pro literární vědu. 2011, roč. 59, s. 936-945. ISSN 0009-0468.
Ivánek, J. Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského. 2011.
Ivánek, J. Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně: Krátký cyklus písní k uctění sv. Františka Serafínského a sv. Antonína Paduánského z Městského muzea v Čáslavi. Bohemica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná bohemistická. 2011, roč. 14, č. 2, s. 3-22. ISSN 1213-2144.
Ivánek, J. Písně o svatých v české barokní literatuře. 2011.
Ivánek, J. Příspěvek k netradičním konstrukcím identity mužských světců v českých barokních písních. In: Konstrukce mužské identity v minulosti a současnosti. Olomouc: Katedra historie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc. 2011.
Ivánek, J. Smutné vale vám, Pražané, dávám a se loučím. Protimluv. 2011, s. 40-43. ISSN 1802-0321.
IVÁNEK, J. Svatováclavské písně v české barokní literatuře. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 1-25. ISSN 0009-0468.
IVÁNEK, J. Zeitliche aktuelle Lieder von Heiligen unter tschechischen auf Märkten verkauften Drucken vom Ende des 17. bis den Anfang des 19. Jahrhunderts. In: Church and Ethnicity in History. Ostrava: University of Ostrava, 2011. University of Ostrava, 2011. s. 202-209. ISBN 978-80-7368-940-7.
Ivánek, J. Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Česká literatura. 2011, roč. 59, č. 2, s. 261-265. ISSN 0009-0468.
IVÁNEK, J. Dobové aktuální písně o svatých mezi českými kramářskými tisky. In: Nultý ročník konferencie doktorandov V4 v Ostravě - Cirkev a etnikum v dejinách. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
IVÁNEK, J. Genologická analýza českých barokních písní o svatých. In: Žánrové aspekty starší literatury. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 121-147. ISBN 978-80-7368-854-7.
IVÁNEK, J. Katalog písní o svatých v české barokní literatuře. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7368-852-3.
IVÁNEK, J. Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče). In: Język, literatura i kultura Czech 2. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2009. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2009. s. 37-49. ISBN 978-83-926153-3-1.
IVÁNEK, J. KNOB, S.; ZÁŘICKÝ, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl. 2009.
IVÁNEK, J. Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně. In: VI. medzinárodná študentská a doktorandská vedecká konferencia. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2009.
IVÁNEK, J. Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně (nad tiskem čtyř barokních náboženských písní z Městského muzea v Čáslavi). In: Rara avis. Zborník z VI. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, 28.-29. apríl 2009. Ed. Peter Gregorík. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. s. 5-15. ISBN 978-80-8105-153-1.
IVÁNEK, J. Plesej, plesej, celá země vlaská. Protimluv. 2009, roč. 8, č. 3, s. 13-15. ISSN 1802-0321.
IVÁNEK, J. Pokus o genologický rozbor českých barokních písní o svatých. In: IV. sympózium Pietas Christiana Laicorum. Kláštorisko: Univerzita Komenského v Bratislave. 2009.
Ivánek, J. Dějiny zemědělství v Rakouzském Slezsku v letech 1848 - 1914. (Základní vývojové tendence.). 2008.
Ivánek, J. Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče). Ratiboř. 2008.
Ivánek, J. Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století I. (Držkovice, Jezdkovice). Časopis Slezského zemského muzea. 2008, roč. 57, č. 1, s. 13-21. ISSN 1211-3131.
Ivánek, J. Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století II. (Neplachovice, Nový Dvůr). Časopis Slezského zemského muzea. 2008, roč. 57, č. 3, s. 252-261. ISSN 1211-3131.
Ivánek, J. Tvrz v Držkovicích (okres Opava) a její pozůstatky. Časopis Slezského zemského muzea. 2008, roč. 57, č. 1, s. 93-93. ISSN 1211-3131.
IVÁNEK, J. Ostravské zámky: Panská sídla a boj o jejich zachování. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. 50 s. ISBN 978-80-7329-165-5.


AutorNázev práceTypRok
Pawlasová MonikaKancional všeobecnej svatej církvediplomová  
Jašková KateřinaObraz ženy ve středověké lyricediplomová 2018 
Kalíková AdélaDruhý život Petra Chelčickéhodiplomová 2017 
Szturcová MonikaMARIÁNSKÉ KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ NA PŘÍKLADU SBÍRKY KRAMÁŘSKÝCH TISKŮ MUZEA TĚŠÍNSKAdiplomová 2015 
Zimná IvetaBiblické skladby Františka Raymannadiplomová 2014 
Gregořicová DenisaGallašovy Romantické povídkybakalářská  


Lumír Čmerda - reliéfy a ilustrace
Hlavní řešitelMgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů, Sponzorské dary
Stavukončený
facebook
rss
social hub