OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum regionálních studií

Jana Šrubařová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jana Šrubařová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:literární kritika, výtvarné dění na Ostravsku
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

ŠRUBAŘOVÁ, J. Tvůrčí profilace Miloše Martena. 2013.
ŠRUBAŘOVÁ, J. Arnošt Procházka a jeho Prostibolo duše. In: Marginálie 2012. Praha: Spolek českých bibliofilů, 2012. Spolek českých bibliofilů, 2012. s. 153-167. ISBN 978-80-904135-6-6.
ŠRUBAŘOVÁ, J. Émile Bernard, francouzský přítel Miloše Martena. Zprávy spolku českých bibliofilů v Praze. 2012, č. 2, s. 51-57.
ŠRUBAŘOVÁ, J. Generační střet Miloše Martena a Františka X. Šaldy. In: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012. s. 61-74. ISBN 978-83-63090-24-1.
ŠRUBAŘOVÁ, J. Utváření umělecko-kritického profilu Miloše Martena, kritika z okruhu Moderní revue. In: Rara Avis IX.. Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty, 2012. s. 248-253. ISBN 978-80-8105-419-8.
Šrubařová, J. Utváření umělecko-kritického profilu Miloše Martena, kritika z okruhu Moderní Revue. In: IX. Medzinárodná študentská a doktorandská vedecká konferencia. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. 2012.
ŠRUBAŘOVÁ, J. Generační střet Miloše Martena a F. X. Šaldy. In: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej / Český jazyk a literatura - generační střet a civilizační rozdíly. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Racibórz. 2011.
ŠRUBAŘOVÁ, J. Miloš Marten. Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. 2011, č. 1, s. 11-18.
Šrubařová, J. Osobnost Miloše Martena. Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. 2011, č. 2, s. 51-53.
ŠRUBAŘOVÁ, J. Bibliografie díla Miloše Martena. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 86 s. ISBN 978-80-7368-789-2.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub