Festival slovanských jazyků u jezera Bajkal

Ve dnech 13. – 21. srpna 2012 proběhl na Irkutské státní univerzitě Festival slovanských jazyků u jezera Bajkal pořádaný tamní katedrou ruského jazyka a obecné lingvistiky. Zúčastnili se ho profesoři a studenti slavistických oborů z mnoha evropských a ruských univerzit. Festival, na němž byla zastoupena běloruština, bulharština, čeština, polština, ruština, slovenština, srbština a ukrajinština, se skládal ze dvou částí. V první části, která se uskutečnila na půdě Irkutské státní univerzity, měli účastníci možnost vyslechnout si příspěvky odborníků slavistických oborů a seznámit se s aktuálními vývojovými tendencemi ve všech výše zmiňovaných slovanských jazycích. Nedílnou součástí přednášek byly i odpolední jazykové kurzy (slovenštiny, srbštiny, ukrajinštiny a běloruštiny), na nichž měli studenti možnost blíže poznat základy těchto slovanských jazyků. Poslední den festivalu na Irkutské státní univerzitě byl věnovaný našemu severnímu sousedu Polsku, neboť polský jazyk se v této části Ruské federace těší mezi ruskými studenty značné popularitě. Se svým proslovem vystoupil pan Marek Zeliński, polský konzul v Irkutsku, od něhož se účastníci dozvěděli, že polský konzulát je jediným konzulátem evropské slovanské země, který se nachází v asijské části Ruska. Spolu s pracovníky z Burjatské státní univerzity v Ulan-Ude, hlavního města sousední Burjatské republiky, představil v Irkutsku také práci tamního polského centra. V rámci kulturního programu polského večera účastníci zhlédli film Matka Johana od andělů polského režiséra Jiřího Kawalerowicza. Druhá část festivalu následně probíhala u Bajkalu, kde samotní studenti vystupovali s referáty o svých rodných jazycích.

Festivalu slovanských jazyků u jezera Bajkal se zúčastnili i dva studenti katedry slavistiky Ostravské univerzity v Ostravě Lukáš Plesník a Lukáš Maršík, kteří zde v ruštině představili příspěvek o svém rodném jazyce pod názvem Český jazyk v zrcadle české historie.

Kromě zajímavých a přínosných poznatků o slovanských jazycích a nových kontaktů navázaných se zahraničními studenty měli všichni účastníci možnost seznámit se s Irkutskem, hlavním městem Irkutské oblasti a významným centrem východní Sibiře. Následná několikadenní návštěva Bajkalu, která byla spojena s  projížďkou vlakem po místní turistické atrakci – Okružní bajkalské železnici, patřila mezi nezapomenutelné zážitky. Tatíček Bajkal, jak je mnohými obyvateli Ruské federace nejhlubší jezero světa nazýváno, výborně dokresloval kouzelnou atmosféru druhé části festivalu, na níž byly prezentovány jednotlivé příspěvky studentů nebo promítán jeden z klenotů ruské kinematografie – film Andrej Rublev ruského režiséra Adreje Tarkovského.

Závěrem považujeme za důležité ještě jednou vyjádřit obrovské poděkování doc. PaedDr. Blaženě Rudincové, CSc.Mgr. Igoru Jelínkovi, Ph.D. z katedry slavistiky Ostravské univerzity v Ostravě, díky jejichž iniciativě dostali také studenti Ostravské univerzity v Ostravě neopakovatelnou možnost zúčastnit se prvního ročníku tohoto festivalu a po boku studentů z Masarykovy univerzity v Brně na něm společně reprezentovat Českou republiku. Poděkování patří rovněž všem organizátorům a pracovníkům z katedry ruského jazyka a obecné lingvistiky Irkutské státní univerzity, kteří se o přijíždějící účastníky vzorně starali. Díky nim měli studenti slavistických oborů z různých evropských univerzit příležitost velmi dobře poznat pro Evropana tak vzdálený a těžko dosažitelný kout Ruské federace.

Lukáš Plesník a Lukáš Maršík

Spasskij sobor, Irkutsk
Park Kirova, Irkutsk
Bogojavlenskij sobor, Irkutsk
prezentace studentů na jezeře Bajkal
Festival slovanských jazyků u jezera Bajkal

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017