Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Balcar Jiří, doc. Ing., Ph.D., MBA
činnost: hospodářská politika, trh práce, ekonomický výzkum
553 46 1356
Cogiel Alina, Mgr., Ph.D.
činnost: sociologie rodiny, kvalitativní výzkum, aplikovaný výzkum
553 46 1354
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA
projektová specialistka
činnost: human resources, vzdělání a lidský rozvoj, projektový management
553 46 1354
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D.
činnost: sociologická teorie, sociologie literatury, sociologie politiky
553 46 1357
Horák Vít, PhDr. Mgr., Ph.D.
činnost: sociologická teorie, epistemologie sociálních věd, sociologie veřejného prostoru
553 46 1357
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
činnost: sociologie práce, sociologie migrace, urbánní sociologie
553 46 1358
Chromková Manea Beatrice-Elena, M.A., Ph.D.
činnost: populační studia, sociální stratifikace, kvantitativní výzkum
553 46 1356
Kajfosz Jan, dr hab.
činnost: kognitivní antropologie, kultura a etnicita, kvalitativní výzkum
553 46 1358
Kowaliková Petra, Mgr., Ph.D.
činnost: sociologie organizace, sociologie průmyslu, kvantitativní výzkum
553 46 1356
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální bydlení, sociální exkluze, sociální patologie
553 46 4022
Norris Dawn, PhD
činnost: sociologie práce, work-life balance
 
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
studijní poradce a koordinátor pro studující se specifickými potřebami
činnost: personální management, skupinová komunikace, jednání a vyjednávání
553 46 1354
Staníčková Libuše
sekretářka katedry
553 46 1951
553 46 1353
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: obecná sociologie, dějiny sociologie, sociologie náboženství
553 46 1355
Vlček Miroslav, Mgr. BcA., Ph.D.
činnost: mediální studia, dramaturgie, mediální průmysly
553 46 1356
Wiglasz Radek, Mgr.
činnost: televizní žurnalistika