Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociologie

Alina Cogiel

Alina Cogiel

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
G 509, budova G
funkce:
obor činnosti:
sociologie rodiny, kvalitativní výzkum, aplikovaný výzkum
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1354
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2022
výzkumná zpráva
 
Lucie Dokoupilová, Alina Cogiel, Martin Fero, Jarmila Blahová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lucie Dokoupilová, Alina Cogiel, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Rok: 2020, Paido
kapitola v odborné knize
 
Alina Cogiel, Lucie Dokoupilová, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Rok: 2020, PAIDO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Sociální práce, Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Algoritmus
odborná kniha
 
Rok: 2009, Algoritmus
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, UJEP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Alina Kubicová, Helena Kolibová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Alina Kubicová, Oldřich Berka
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Alina Kubicová, Helena Kolibová
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Oláhová Lucie
Sociální práce s rozvádějícími se a rozvedenými rodinami
diplomová
2013
Podešva Pavel
Supervize z pohledu pomáhajících pracovníků
diplomová
2013
Biolková Kateřina
Spiritualita jako podněcující faktor sociální práce s rodinami
diplomová
2012
Hofmanová Anna
Interakce sociálních pracovníků s rodinami ze sociálně vyloučených lokalit v rámci poskytování sociálně aktivizačních služeb
diplomová
2012
Kolejáková Žaneta
Motivace k sociální práci v kontextu osobních cílů
diplomová
2012
Baranová Martina
Sociální pracovník v roli krizového interventa
diplomová
2011
Březinová Jana
Názory Romů na vzdělání
diplomová
2011
Friedrichová Petra
Senioři - klienti sociální práce
diplomová
2011
Fruhwirtová Tereza
Význam spirituality u sociálních pracovníků
diplomová
2011
Holaňová Barbora
Úkolově orientovaný přístup při práci s klienty azylového domu pro matky s dětmi
diplomová
2011
Kleinová Jana
Sociální práce s duševně nemocnými
diplomová
2011
Kotajná Marcela
Spirituální potřeby seniorů
diplomová
2011
Kučná Zdeňka
Sociální práce s dětmi s výchovnými problémy
diplomová
2011
Macečková Aneta
Strategie zvládání zátěže v monoparentálních rodinách
diplomová
2011
Mravcová Zuzana
Spirituálne potreby študentov vysokých škôl
diplomová
2011
Sadloňová Jana
Supervize sociálních pracovníků ve státní a nestátní sféře.
diplomová
2011
Slívová Vendula
Problematika zvládání zátěže při péči o seniory
diplomová
2011
Honová Sabina
Institucionální pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením
diplomová
2010
Marková Lucie
Sociální práce se seniory na Bílovecku
diplomová
2010
Molíková Štěpánka
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v lokalitě Železná, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
diplomová
2010
Pobudová Michaela
Aktivní strategie hledání zaměstnání
diplomová
2010
Zemanová Alice
Supervizor v sociální práci
diplomová
2010
Čechová Marie
Existenciální analýza v poradenském procesu
diplomová
2009
Grycová Marie
Interpretace rodinných vztahů dětmi jako inspirace pro sociální práci s rodinou
diplomová
2009
Mičová Michaela
Analýza vztahů mezi prosociálními tendencemi u studentů lékařské fakulty
diplomová
2009
Moravcová Jana
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
diplomová
2009
Mrkvičková Jana
Dobrovolnická činnost v domově pro seniory
diplomová
2009
Ošutová Jitka
Problematika prosociálního chování u studentů sociální práce
diplomová
2009
Skříšovská Lucie
Motivace k dobrovolnictví
diplomová
2009
Surmová Hana
Sociální důsledky nezaměstnanosti v životě rodiny
diplomová
2009
Szczerbová Mariola
Sociální kompetence v pomáhajících profesích.
diplomová
2009
Šilhavá Petra
Sociální práce se seniory
diplomová
2009
Duffková Markéta
Sociální práce s dysfunkční rodinou
diplomová
2008
Galuszková Monika
Prosociální chování v práci zdravotních sester
diplomová
2008
Janíčková Jitka
Postoje studentů sociální práce k problematice syndromu CAN
diplomová
2008
Malíšková Margita
Problematika těžce nemocných a umírajících z pohledu ošetřovatelského personálu
diplomová
2008
Myslikovjanová Lucie
Analýza sociálních služeb města Krnov
diplomová
2008
Ručková Alice
Sociální a zdravotní péče o dlouhodobě nemocné seniory
diplomová
2008
Rybníčková Patricia
PROBLEMATIKA SYNDROMU VYHOŘENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
diplomová
2008
Bebková Radmila
Sociální problematika rodin
diplomová
2007
Bobáková Barbora
Reflexe sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
diplomová
2007
Christu Lambrini
Vliv ztráty zaměstnání na rodinu z pohledu nezaměstnaných
diplomová
2007
Chytrová Renáta
Sociální práce s dysfunkční rodinou
diplomová
2007
Dandová Šárka
Připravenost dospívajících na odchod z dětského domova
diplomová
2007
Drábková Veronika
Dítě v péči SOS vesniček
diplomová
2007
Halatová Hana
Hendikepované osoby na trhu práce
diplomová
2007
Kosťuková Vendula
Životní strategie nezaměstnaných
diplomová
2007
Lasotová Evženie
K problematice domácí péče
diplomová
2007
Valčíková Michaela
Poradenství pro nezaměstnané
diplomová
2007
Volná Marcela
Sociální práce s nedobrovolným klientem.
diplomová
2007
Karasová Lucie
Proměny mateřství po Sametové revoluci
bakalářská
2024
Kaszperydesová Dorota
Proměny v hodnotové orientaci českých rodin
bakalářská
2024
Benko Alexandr
Analýza města z pohledu interkulturní diverzity
bakalářská
2023
Hanková Dominika
Dopady pandémie COVID - 19 na rodiny
bakalářská
2023
Kováčová Barbora
Slaďování rodinného a pracovního života
bakalářská
2023
Majsová Sandra
(Re)socializace dívek ve výchovném ústavu
bakalářská
2023
Osmančíková Kristýna
Adaptace rodiny na porozvodovou situaci
bakalářská
2023
Feketová Renáta
Sociologická reflexe rozvodů
bakalářská
2022
Nowoková Beáta
Nestabilita současných rodin
bakalářská
2022
Bolf Jiří
Postoje současné mladé generace k seniorům
bakalářská
2020
Holušová Karla
Kvalita života seniorů žijících v domově pro seniory
bakalářská
2020
Salamonová Aneta
K problematice zvládání stáří osob žijících v domovech pro seniory
bakalářská
2020
Vašicová Eliška
Příčiny a důsledky domácího násilí
bakalářská
2020
Grabicová Jana
Srovnání vybraných projektů humanitární a rozvojové pomoci
bakalářská
2012
Satke Markéta
Charitativní práce věnována nevyléčitelně nemocným a jejich rodinným příslušníkům
bakalářská
2012
Skarková Jana
Budování identity dítěte v náhradní rodinné péči
bakalářská
2012
Stachovcová Jana
Oblast sociálně- právní ochrany dětí se zaměřením na výchovná opatření
bakalářská
2012
Caisbergerová Jana
Sociální asistence v rodinách s dětmi
bakalářská
2011
Halfarová Andrea
Pracovní zátěž pracovníků ústavní péče
bakalářská
2011
Schönová Nikola
Významné osobnosti české sociální práce
bakalářská
2011
Černochová Lucie
Porozvodové uspořádání rodiny
bakalářská
2010
Kolejáková Žaneta
Role motivace v práci sociálního pracovníka
bakalářská
2010
Oláhová Lucie
Dítě v péči rozvedeného rodiče
bakalářská
2010
Sršňová Alena
Kontaktní práce v kontextu terénní sociální práce s dětmi a mládeží
bakalářská
2010
Tichavská Eliška
Role sociálního pracovníka
bakalářská
2010
Vaňková Sylvie
Psychosociální dopady rozvodu na nezletilé děti
bakalářská
2010
Baranová Martina
Výchova k prosociálnímu chování na základní škole
bakalářská
2009
Lochmanová Květa
Sociální práce s dospívajícím a jeho rodinou
bakalářská
2009
Macečková Aneta
Psychosociální problematika osamělých matek s dětmi
bakalářská
2009
Mravcová Zuzana
Poradenstvo pre nezamestnaných
bakalářská
2009
Vojvodíková Šárka
Poradenství pro nezaměstnané na úřadech práce
bakalářská
2009
Vysoudilová Lucie
Prosociální chování a jeho rozvíjení
bakalářská
2008
Gallová Petra
Dobrovolnictví
bakalářská
2007
Houdková Ludmila
Sociální práce s týranými dětmi
bakalářská
2007
Smyčková Lenka
Analýza sociálních služeb v rámci neziskového sektoru
bakalářská
2007
Zbořilová Renáta
Problematika rodin s mentálně postiženým dítětem
bakalářská
2007
Větrovská Vendula
Problematika azylových domů pro matky s dětmi
bakalářská
2006Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
rss
social hub