OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociologie

Jan Kajfosz

Jan Kajfosz

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:dr hab. Jan Kajfosz
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:kulturní antropologie, fenomenologie, paměť místa, sociologie náboženství, kvantitativní výzkum
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2023
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kajfosz, J. Presupozycje w analizie potocznych dyskursów pamięciowych. In: Waldemar Czachur. Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. s. 114-133. Kultury i języki pamięci. ISBN 978-83-235-3198-2.
Kajfosz, J. Od struktury do dyskursu, czyli fenomenologiczne czytanie Saussure'owskiej koncepcji języka. In: A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl. Kurs na Ferdinanda de Saussure´a. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. s. 263-275. ISBN 978-83-232-3183-7.

Všechny publikace

Kajfosz, J. Presupozycje w analizie potocznych dyskursów pamięciowych. In: Waldemar Czachur. Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. s. 114-133. Kultury i języki pamięci. ISBN 978-83-235-3198-2.
Marcol, K. a Kajfosz, J. Językowe i kulturowe modelowanie świata: Księga dedykowana profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi. 2017.
Kajfosz, J. Od struktury do dyskursu, czyli fenomenologiczne czytanie Saussure'owskiej koncepcji języka. In: A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl. Kurs na Ferdinanda de Saussure´a. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. s. 263-275. ISBN 978-83-232-3183-7.
Kajfosz, J. Doznania emocjonalne w konstruowaniu tożsamości. In: M. Dziekanowska, M. Wójcicka. Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016. s. 71-82. Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 9. ISBN 9788377848890.
Kajfosz, J. Dyskurs analityczny i syntetyczny, czyli myślenie magiczne w perspektywie antropologii kognitywnej. Artes Humanae. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 27-42. ISSN 2449-6340.
Kajfosz, J. Mitologie Rolanda Barthes'a a antropologia kognitywna. In: Imperium Rolanda Barthes'a. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. s. 95-106. ISBN 978-83-232-3034-2.
Kajfosz, J. a Horáková Hirschlerová, N. Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska - případová studie. Lifelong Learning - Celoživotní vzdělávání. 2016, roč. 6, s. 70-85. ISSN 1804-526X.
Kajfosz, J. University of Debrecen: ERASMUS+. 2016.
Kajfosz, J. Folklorystyczna uroczystość, czyli o pewnym kognitywnym mechanizmie budowania potęgi historycznego chłopa. In: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. s. 250-261. Anthropos. ISBN 978-83-233-3782-9.
Kajfosz, J. Obraz przeszłości w percepcji magiczno-mitycznej, czyli pamięć w działaniu. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2015, roč. 2015, s. 27-40. ISSN 1733-6716.
Kajfosz, J. Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa / Nationalities Affairs. New Series. 2015, roč. 2015, s. 107-122. ISSN 1230-1698.
Kajfosz, J. Jan Szczepański jako antropolog kultury. In: Profesorowi w hołdzie. Publikacja poświęcona setnej rocznicy urodzin profesora Jana Szczepańskiego. Cieszyn: Akant, 2014. s. 83-94. ISBN 978-83-938251-7-2.
Horáková Hirschlerová, N. a Kajfosz, J. Peče o německé seniory - trpící demencí a jinými nemocemi - v soukromých sociálních zařízeních na území Polska. Různé aspekty tohoto nového fenoménu.. In: Źivotný štýl a zdravie. Bratislava: Slovenská sociologická společnost. 2014.
Kajfosz, J. Die polnisch-tschechische Grenze und die Konzeptualisierung der Vergangenheit des Teschener Schlesien aus anthropologischer Perspektive. In: Geteilte Regionen - geteilte Geschichtskulturen? Muster der Identitätsbildung im europäischen Vergleich. München: Oldenbourg Verlag, 2013. Oldenbourg Verlag, 2013. s. 41-57. ISBN 978-3-486-71210-0.
Kajfosz, J. Faktoid i mistyfikacja w nowych mediach, czyli o strategiach czarowania umysłu. In: Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców. I. vyd. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. s. 65-90. Paralele. ISBN 978-83-231-3020-8.
Kajfosz, J. Folklor a kwestia światotwórczej mocy słów. In: Folklór a folkloristika vo svete postmoderny. Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2013. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2013. s. 93-116. ISBN 978-80-88997-51-1.
Kajfosz, J. Magic in the social construction of the past: The case of Teschen Silesia. POL SOCIOL REV. 2013, roč. 2013, č. 183, s. 351-367. ISSN 1231-1413.
Kajfosz, J. Czy beletria może być tekstem etnograficznym?: Rozważania nad opowiadaniami ze starej Wisły Marii Pilch. In: Maria Pilch (1912-2012). W setną rocznicę urodzin beskidzkiej pisarki. Wydawnictwo Luteranin, 2012. s. 31-44. ISBN 978-83-89796-60-8.
Kajfosz, J. Folklor w konstruowaniu współczesnego świata. Kultura Popularna. 2012, roč. 2012, č. 33, s. 44-60. ISSN 1644-8340.
Kajfosz, J. O kognitywnych i społecznych uwarunkowaniach pamięci. In: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. s. 21-31. ISBN 978-83-7784-256-0.
Kajfosz, J. Wiślanie w Ostojićevie a historia autoidentyfikacji na Śląsku Cieszyńskim. Literatura Ludowa. 2012, roč. 2012, s. 3-28. ISSN 0024-4708.
Kajfosz, J. Folklor jako tekst w obiegu i jego potencjał konstruowania rzeczywistości. In: Nowe konteksty badań folklorystycznych. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011. s. 53-77. ISBN 978-83-87266-88-2.
Kajfosz, J. Magie a řád světa v Erbenově Kytici. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, 2. díl. Semily - Turnov: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Pekařova společnost Českého Ráje, 2011. Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Pekařova společnost Českého Ráje, 2011. s. 34-45. ISBN 978-80-86254-25-8.
Kajfosz, J. O udrożnieniu domu i udomowieniu drogi. In: Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. s. 267-276. ISBN 978-83-7784-094-8.
Kajfosz, J. Tradition as an object of rivalization, negotiation and power. In: Dilemmas of old and contemporary culture in ethnographical and anthropological discourse. Cieszyn - Katowice: University of Silesia in Katowice, 2011. University of Silesia in Katowice, 2011. s. 32-43. ISBN 978-83-60431-64-1.
Kajfosz, J. Zabawka jako tekst kultury. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 2011, roč. 11, s. 198-208. ISSN 1506-5790.
Kajfosz, J. O językowym i kulturowym konstruowaniu tradycji. In: Tradycja w tekstach kultury. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. s. 79-88. ISBN 978-83-227-2987-8.
Kajfosz, J. O konstruktivním rozměru folkloru. Cargo. Časopis pro kulturní / sociální antropologii. 2010, roč. 2010, s. 123-142. ISSN 1212-4923.
Kajfosz, J. Elementy magii w folklorze medialnym. In: Folklor w dobie internetu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. s. 41-54. ISBN 978-83-231-2384-2.
Kajfosz, J. Funkcjonalne i niefunkcjonalne elementy JOS: Szkic z antropologii języka. In: Slovanské studie XIII - Studia slavica XIII. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 45-56. ISBN 978-80-7368-742-7.
Kajfosz, J. Magia w potocznej narracji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 314 s. ISBN 978-83-226-1829-5.
Kajfosz, J. Memorat i kategoryzacja, czyli o kognitywnym panowaniu nad przeszłością. In: Tradycja i współczesność. Folklor - język - kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. s. 189-204. ISBN 978-83-60714-72-0.
Kajfosz, J. Magia w ludowym obrazie życia pozagrobowego. Literatura Ludowa. 2008, roč. 2008, s. 15-28. ISSN 0024-4708.
Kajfosz, J. Magic, categorization and folk metaphysics: Towards cognitive theory of magic. Český lid. Etnologický časopis - Ethnological Journal. 2008, roč. 2008, č. 95, s. 355-368. ISSN 0009-0794.


AutorNázev práceTypRok
Kempová BarboraVynalezené tradice a jejich současné sociální funkcebakalářská  
Lukačko MartinKonspirační teorie ve světě médiíbakalářská 2018 
Smetana MichalMediální konstrukce celebritybakalářská 2018 
Baloghová NicolaSociologie turismu a konstrukce kolektivních identit ve světě pozdní modernitybakalářská 2017 
Drábek LukášKultura fitness jako sociální jevbakalářská 2017 
Hrobníková PetraCestování: gap year a ne-místobakalářská 2017 
Tillová NikolaPřechodové rituály v bulharské kultuře - na příkladě města Trojanbakalářská 2017 
Zámečníková AndreaTetování a jeho význam v populární kultuřebakalářská 2017 
Fajkusová ZuzanaVeřejný prostor v Ostravě - problém vylidnění centrabakalářská 2016 
Frajtová LenkaSenioři v očích dnešní dobybakalářská 2016 
Konečná NelaMuslimské ženy ve vybraných kulturně-sociálních prostředíchbakalářská 2016 
Matějíková NikolaVítání občánků jako přechodový rituálbakalářská 2016 
Nováková SabinaHledání zázemí po opuštění dětského domovabakalářská 2016 
Veverková BarboraRodinná fotografie jako místo pamětibakalářská 2016 
Witková AlexandraŽivotní filozofie prostitutkybakalářská 2016 
Hanková ZuzanaObraz nepřítele a nepřátelství (antropologický pohled)bakalářská 2015 
Horklová MarkétaRituály a symbolika ortodoxních Židůbakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub