Zprávy z královského paláce

Jeho Veličenstvo španělský král Filip VI. udělil řád Isabely Katolické polskému hispanistovi Piotru Sawickému, jehož činnost je dlouhodobě svázána s katedrou romanistiky FF OU.

Prof. dr hab. Piotr Sawicki je významným polským hispanistou, který založil hispanistiku na univerzitě ve Vratislavi, kde působil od roku 1970 do roku 2012. Vedle svého hlavního pracoviště přednášel také na Jagellonské univerzitě v Krakově, Vyšší odborné škole filologické ve Vratislavi a v neposlední řadě také na Ostravské univerzitě, kde se od roku 1995 podílí na výuce španělské literatury. Pan profesor svou prací pomáhal zakládat ostravskou hispanistiku a vychoval zde několik svých nástupců. Ve své odborné činnosti se zabývá španělskou občanskou válkou, vztahy mezi Španělskem a středoevropskými státy a v poslední době také srovnávací španělsko-slovanskou paremiologií. Za svou činnost byl několikrát oceněn. Rád Isabely Katolické je nejvýznamnějším oceněním, které může z rukou španělského krále získat občan cizího státu. Je udělováno za výjimečný přínos pro šíření španělské kultury v zahraničí. Mezi české držitele tohoto řádu patří vedle prezidentů Václava Havla a prof. Václava Klause např. také hispanisté prof. Jiří Černý, prof. Josef Forbelský a prof. Jiří Opatrný.


Prof. dr hab. Piotr Sawicki
Prof. Piotr Sawicki s prof. Bartošem

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 09. 2021