Den s překladem

 • Překladatelská soutěž Filozofické fakulty Ostravské univerzity pro studenty středních a vysokých škol.
 • Soutěž se vyhlašuje vždy v září, na začátku zimního semestru. Příspěvky jsou přijímány do 15. ledna následujícího roku.
 • Soutěžit lze v devíti různých jazycích – angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, polština, portugalština, italština a latina.
 • Součástí soutěže je překladatelská konference a překladatelské workshopy, které se konají vždy v březnu při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.
 • Studenti vysokých škol si mohou zvolit libovolný text, který do soutěže zašlou. Může se jednat o prózu, poezii, populárně naučnou literaturu nebo publicistické texty.
 • Středoškoláci se mohou do soutěže zapojit prostřednictvím svých vyučujících na střední škole a text k překladu je předem určen.
 • Soutěžící se setkají s profesionálními překladateli a tlumočníky.
 • Všichni účastníci soutěže získávají certifikát, nejlepším překladům studentů středních škol je uděleno 1., 2. a 3. místo, vynikající překlady vysokoškolských studentů jsou oceněny čestným uznáním, které může být dobrým startem k profesní dráze překladatele.
 • Překlady oceněné čestným uznáním jsou publikovány ve sborníku soutěže nebo v literárních časopisech.
 • Zájemci mohou souběžně soutěžit v obou kategoriích nebo v překladu z více než jednoho jazyka.
 • Soutěž je anonymní.
 • Soutěž je jediná svého druhu v celé České republice a je držitelem prestižního ocenění Evropská jazyková cena LABEL 2009.

Přečtěte si pravidla soutěže.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2022