Anketa

Vážení kolegové,
již delší dobu se z psychologického hlediska zabývám lidskou odolností. Rád bych si s Vaší pomocí upřesnil představu, jaký je současný pohled psychologů na tento fenomén u nás. K tomu účelu si dovoluji požádat o laskavé vyjádření k následujícím bodům bez ohledu na to, v jaké oblasti uplatnění psychologie působíte a zda se problematice psychické odolnosti přímo věnujete, nebo ne. SAMOZŘEJMĚ NEPŘEDPOKLÁDÁM, ŽE ZAREAGUJÍ VŠICHNI A NA VŠECHNO. POKUD SE Z NĚJAKÝCH DŮVODŮ KE VŠEM BODŮM NEVYJÁDŘÍTE, BUDU VDĚČNÝ I ZA VYJÁDŘENÍ POUZE K NĚKTERÝM Z NICH, stejně jako za to, že uvedete své jméno a oblast, v níž působíte, abych mohl některé názory případně ocitovat.

Anketní otázky:

 
Informace o Vás:
 


Za porozumění a ochotu ke spolupráci děkuje
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.,
Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Reální 5
701 03 Ostrava
e-mail: