Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Karel Paulík, František Baumgartner, Marek Malůš, Lenka Skanderová, Tomáš Fabián, Jan Platoš, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, Tereza Benešová
článek v odborném periodiku
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Karel Paulík, František Baumgartner, Marek Malůš, Lenka Skanderová, Tomáš Fabián, Jan Platoš, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, Tereza Benešová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Nikola Šabíková, Kamila Valentová, Radomír Masaryk, Aleš Neusar, Lenka Sokolová
článek v odborném periodiku
 
Alena Slezáčková, Patryk Stecz, Katarína Millová
Rok: 2023, Springer Cham
kapitola v odborné knize
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Fernando Marmolejo - Ramos, Dominik Sosna, Aleš Neusar
Rok: 2023, PsyArXiv
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, František Baumgartner, Tereza Benešová, Karel Paulík, Lenka Skanderová, Tomáš Fabián, Helena Beranová
článek v odborném periodiku
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, František Baumgartner, Tereza Benešová, Karel Paulík, Lenka Skanderová, Tomáš Fabián, Helena Beranová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Psychoterapie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Simona Oľhová, Barbara Lášticová, Peter Dráľ, Andrej Findor, Miroslav Popper, Magda Petrjánošová
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Necpalová, Petr Česák, Katarína Millová, Zdenka Stránská
Rok: 2023, E-psychologie
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Kateřina Müllerová
článek v odborném periodiku
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Tereza Benešová
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Simona Oľhová, Barbara Lášticová, Josef Kundrát, Martin Kanovský
článek v odborném periodiku
 
Simona Oľhová, Barbara Lášticová, Josef Kundrát, Martin Kanovský
článek v odborném periodiku
 
Josef Kundrát, Lenka Skanderová, Karel Rečka
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Jedlička, Marek Malůš, Filip Tylš, Jitka Paitlová
článek v odborném periodiku
 
Aleš Neusar, Eva Rubínová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 


Knižní publikace členů katedry psychologie

Seznam publikací a základní informace.