OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Závěrečná přednáška Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norberta Richarda Wolfa na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě

Dne 23. února 2016 se v Aule Ostravské univerzity na ulici Českobratrská konala závěrečná přednáška Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norberta Richarda Wolfa, emeritního profesora Univerzity Julia Maximiliana ve Würzburgu, u příležitosti ukončení jeho působení jako hostující profesor na katedře germanistiky. Prof. Wolf s touto katedrou spolupracoval od roku 2004, kdy se zabýval nejen výukovou činností, ale také se podílel na vědecké profilaci katedry, byl zapojen do národních i mezinárodních výzkumných projektů a intenzivně se věnoval přípravě doktorandů. V roce 2012 mu byl na Ostravské univerzitě udělen titul doctor honoris causa.

Po představení prof. Wolfa vedoucí katedry germanistiky, prof. PhDr. Lenkou Vaňkovou, Dr., a po slavnostním laudatiu, které přednesl prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan Filozofické fakulty OU, mohl téměř plný sál představitelů OU a studentů naslouchat myšlenkám jednoho z nejvýznamnějších germanistů současnosti. Ve své přednášce s názvem Von der Bedeutung der deutschen Sprache in Europa (O významu německého jazyka v Evropě) se prof. Wolf zaměřil na jazykový profil Evropské unie a postavení německého jazyka a ostatních jazyků v jejím rámci. V neposlední řadě prof. Wolf bilancoval své působení na katedře germanistiky a poděkoval všem jejím členům za spolupráci. Na závěr s poděkováním katedry vystoupila vedoucí katedry, prof. Lenka Vaňková, jménem doktorandů poděkovala také doktorandka KGE, Mgr. Edita Pelikánová. Neverbálním díkem bylo hudební vystoupení doktoranda KGE, Mgr. Marka Gajdy, a prezentace fotoknihy Norbert Richard Wolf v Ostravě.

Doufáme, že i přes tuto závěrečnou přednášku kontakt prof. Wolfa s katedrou germanistiky zcela nekončí a že bude naše pracoviště i v budoucnu dále navštěvovat.

Závěrečná přednáška Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norberta Richarda Wolfa na FF OUZávěrečná přednáška Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norberta Richarda Wolfa na FF OUZávěrečná přednáška Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norberta Richarda Wolfa na FF OUZávěrečná přednáška Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norberta Richarda Wolfa na FF OUZávěrečná přednáška Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norberta Richarda Wolfa na FF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub