OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Středověké recepty mohou opět léčit? Aneb Křest monografie na Katedře germanistiky

V úterý dne 19. května 2015 se v banketní místnosti FF OU slavil křest velmi zajímavé publikace s názvem „Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jahrhundert)“. Tato kniha nabízí podrobný vhled do výstavby a jazykových prostředků starých lékařských textů z českých a moravských archívů a knihoven, jimiž jsou např. německy psané recepty, traktáty či astromedicínské texty. Tyto texty sloužily všem těm osobám, které se zabývaly léčením, ale nedisponovaly univerzitním lékařským vzděláním, tedy lazebníkům, barbířům, felčarům a porodním babičkám.

Křest monografie na Katedře germanistikyKřest monografie na Katedře germanistiky

Autorkou analýz těchto starých dokumentů není nikdo jiný než vedoucí Katedry germanistiky FF OU, profesorka Lenka Vaňková.

Ta při křtu nejprve představila početnému publiku z řad kateder FF, kde nechyběli mj. všichni proděkani FF, dr. Psík, doc. Kopeckýdoc. Otisk, a také zahraniční experti projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, profesoři Axel Satzger a Norbert Richard Wolf, mnohé zajímavosti, jež se s lékařskými texty dávné minulosti pojí. Hosté se tak mohli dozvědět např. o pouštění žilou, přikládání baněk nebo o vlivu planet na narození člověka či o tom, jak se od sebe lišily textové druhy receptů a medicínských traktátů. Součástí výkladu byla také prezentace obrazového materiálu, který upoutal svou barevností a figurálním provedením.

Křest samotný provedl profesor Wolf, jenž knize popřál zainteresované čtenářstvo, především z řad germanistické, historické, klasicko-filologické či bohemistické odborné veřejnosti. A pak již všichni, jako to ve starých pohádkách bývá, jedli, pili, hodovali a dobře se měli, neboť na hosty čekalo bohaté občerstvení.

Eva Maria HrdinováEva Bajerová


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub