OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Křest monografie na Katedře germanistiky FF OU

Dne 25. června 2014 byla slavnostně na Katedře germanistiky v rámci 17. Kolokvia Centra výzkumu odborného jazyka pokřtěna monografie “Fachtexte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit“, jejíž editorkou je profesorka Lenka Vaňková, vedoucí Katedry germanistiky FF OU. Monografie nabízí vhled do vývoje odborného jazyka různých disciplín ve  středověku a raném novověku. Nejvíce autorů se věnovalo tématům z oblasti lékařství, ale dozvíme se například i o vývoji jazyka hornictví, práva nebo matematiky. Do kolektivní monografie přispěli přední germanisté, kteří se specializují na oblast diachronního bádání z České republiky (vedle vzpomenuté Lenky Vaňkové tak například Václav Bok, Libuše Spáčilová, Lenka Vodrážková anebo Vlastimil Brom), ale také významní germanisté z Kanady, Rakouska, Německa a Švýcarska.

Křest monografie na Katedře germanistiky FF OUKřest monografie na Katedře germanistiky FF OUKřest monografie na Katedře germanistiky FF OUKřest monografie na Katedře germanistiky FF OU

Monografie vyšla v prestižním německém nakladatelství De Gruyter: Paní profesorce Vaňkové byla nabídnuta publikace knihy v ediční řadě Lingua Historia Germanica, přičemž vydavatelé této řady převzali také finanční náklady spojené s publikací.

Protože jen málo autorů dostane možnost proniknout do tohoto prestižního nakladatelství, rádi bychom se paní profesorky samotné zeptali, jak se jí to podařilo.

„Sama se zabývám dlouhodobě vývojem německého jazyka, v posledních letech zejména jazykem starých lékařských textů. Při konferenci na téma 'Odborné texty pozdního středověku a raného novověku', která se  konala na podzim roku 2011 v Ostravě, se mi podařilo dát dohromady kroužek kolegů, který se zabývá odborným jazykem v historickém kontextu. Naše témata pak zaujala vydavatele řady Lingua Historica Germanica a ti mi nabídli, že knihu vydají. Díky setkání v Ostravě se navíc vytvořila badatelská skupina, která se bude pravidelně scházet. Příští setkání se bude konat na podzim tohoto roku v Heidelbergu,“' uvedla Lenka Vaňková.

Kniha je sice určena v první řadě odborné germanistické veřejnosti, ale díky svému interdisciplinárnímu přesahu si ji jistě rádi přečtou i odborníci z jiných oborů.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016

facebook
social hub