OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

O odborném jazyce na dvou zahraničních konferencích

Ve dnech 23.-25. června se na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici konala mezinárodní konference "22. Linguistik- und Literaturtage", realizovaná pod záštitou mezinárodní Společnosti pro jazyk a jazyky (Gesellschaft für Sprache und Sprachen) a za spoluorganizace Katedry německého jazyka PdF UP Olomouc. Konference byla velmi široce zaměřena. V sekcích se tak referovalo například o gramatice, fonetice, didaktice, korpusové lingvistice, teolingvistice, literární vědě, ale především o odborném jazyce. Z katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity vystoupili dr. Eva Hrdinovádr. Milan Pišl. Dr. Hrdinová se ve svém příspěvku věnovala překladu liturgické teologické terminologie a dr. Pišl hovořil o zprostředkování vědomostí a informací v populárních časopisech pro muže.

A aby toho nebylo málo, zúčastnili se od 2. do 4. července hned tři kolegové katedry germanistiky (dr. Martin Mostýn, dr. Eva Cieślarovádr. Eva Hrdinová) mezinárodní konference "Wissenschaftssprache Deutsch" v německém Regensburgu, konané pod záštitou Univerzity Regensburg a Westsächsische Hochschule Zwickau. Konference byla zaměřena ryze na odborný jazyk a mezi hlavní témata patřila jazyková politika v souvislosti s němčinou coby vědeckým jazykem i v dnešní době, výuka odborné a vědecké němčiny mimo německy mluvící země a odborné jazyky jednotlivých odvětví.

Dr. Mostýn se zabýval rozdíly ve stylu germanistických prací u německojazyčných rodilých a nerodilých mluvčích, dr. Cieślarová pojednala o zprostředkování vědomostí pro děti (na příkladu populárně-naučných knížek o meteorologii) a dr. Hrdinová se zaměřila na němčinu jako jazyk teologie. Všechny tři referáty byly na konferenci přijaty úspěšně.

Dr. Eva CieślarováDr. Eva CieślarováDr. Eva CieślarováDr. Eva HrdinováDr. Martin MostýnDr. Milan PišlO odborném jazyce na dvou zahraničních konferencích

Všechny prezentované konferenční výstupy byly realizovány v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub