Personální oddělení

Centrum pro řízení lidských zdrojů – Personální oddělení:
Buchtová Karin, Mgr.
personalistka FF OU
553 46 1812
Kwintová Alena
personalistka FF OU
553 46 1036
605 854 136


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2024