Oddělení tajemnice

Tajemnice fakulty:
Ing. Iveta Strungová
tajemnice FF OU
553 46 1803
731 643 189
 
Sekretariát tajemnice:
Ing. Monika Kupczynová
referentka útvaru tajemnice FF OU
553 46 1816


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 05. 2023