Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení:
Jolana Brzesková
referentka ekonomického útvaru FF OU
553 46 1819


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 05. 2023