OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Kancelář děkana

Děkan Filozofické fakulty OU

Děkan:
foto  
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty OU

telefon: 597 091 801, 597 091 974
e-mail:
 
foto  
Mgr. Jana Bolková
asistentka děkana Filozofické fakulty OU

telefon: 597 091 1802
e-mail:
 
Adresa:
Reální 5,
701 03 Ostrava 1

facebook
rss
social hub