Děkan Filozofické fakulty OU

Děkan:
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.  
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty OU

telefon: 553 461 801
e-mail:
 
Mgr. Jana Bolková  
Ing. Yvetta Kohili Jurová
asistentka děkana Filozofické fakulty OU

telefon: 553 461 1802
e-mail:
 
Adresa:
Reální 5,
701 03 Ostrava 1


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2018