Centrum výzkumu odborného jazyka uspořádalo mezinárodní konferenci

Centrum uspořádalo od 6. do 8. listopadu 2019 mezinárodní konferenci The Changing Landscape of Professional Discourse II / Fachkommunikation im Wandel II, díky které se podařilo do Ostravy pozvat na šest desítek expertů na výzkum odborného jazyka z celé Evropy. Protože Centrum sdružuje lingvisty z kateder anglistiky a germanistiky, byly jednacím jazykem této konference angličtina i němčina. Cílem konference, která po pěti letech navázala na první ročník konaný v roce 2014, bylo diskutovat a promýšlet další – a mnohdy velice inovativní – aspekty výzkumu odborného jazyka. Konference se stala mezinárodním fórem, na kterém se mluvilo o nových možnostech, tématech a metodách zkoumání odbornosti v široké škále tištěných i digitálních textů.

O slavnostní zahájení mezinárodní konference a úvodní slovo se postarala ředitelka Centra výzkumu odborného jazyka a vedoucí katedry germanistiky prof. Lenka Vaňková. V rámci úvodního slavnostního bloku promluvila také zástupkyně ředitelky Centra dr. Renáta Tomášková, přítomné hosty pozdravil i rektor Ostravské univerzity prof. Jan Lata a úvodní zdravici pronesla proděkanka pro rozvoj na Filozofické fakultě Ostravské Univerzity dr. Michaela Závodná.

Po slavnostním zahájení se již přítomní účastníci mohli těšit na úvodní plenární přednášky pozvaných zahraničních odborníků. První plenární přednášku „How to become an insider in a professional community: a lexicogrammatical approach to building stance as a researcher“ pronesla prof. Geneviève Bordet z francouzské Diderot University of Paris. Druhou plenární přednášku zajistil hostující profesor katedry germanistiky prof. Ludwig M. Eichinger, emeritní ředitel Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, který mluvil k tématu „Fachliche Praxis und die Verfachlichung gesellschaftlicher Interaktion“. Třetí plenární přednáška v podání prof. Klause-Dietera Baumanna z Institut für angewandte Linguistik der Universität Leipzig měla název „Fachtexte-in-Vernetzung als interdisziplinärer Zugang zu fachlichen Kommunikationsräumen. Ein neues Paradigma der aktuellen Fachkommunikationsforschung“. Poslední, čtvrtou plenární přenášku pronesla prof. Laura-Mihaela Muresan z rumunské University of Bucharest, která pojednala téma „Changing Roles for Changing Landscapes: Development avenues for academics in response to new ESP, EAP, ELF realities“.


Konferenční program rozdělil všechny příspěvky do následujících sekcí:

Anglistické sekce:

 • Communication strategies in professional discourse
 • Focus on ESP and ELF
 • Interpersonal aspects in professional discourse
 • Professional discourse online
 • Corpora and professional discourse

Germanistické sekce

 • Historische Aspekte medizinischer Fachkommunikation
 • Fachkommunikation und Fachwortschatz
 • Fachkommunikation in fachlichen und nicht-fachlichen Kontexten
 • Fachkommunikation über unterschiedliche Referenzbereiche
 • Historische Fachkommunikationsforschung
 • Fachkommunikation online

Na konferenci samozřejmě vystoupila většina členek a členů Centra i obou kateder a připravili si následující příspěvky (v abecedním pořadí):

 • Markéta Bilanová: „Communication strategies of non-native pre-service teachers of English in connection with their utilization of digital learning resources“
 • Olga Dontcheva-Navrátilová: „Stance in linguistics and economics research articles: Variation across discipline and linguacultural backgrounds“
 • Łukasz Grabowski: „Language corpora in the professional translator' training and translator' work: opportunities and limitations“
 • Tereza Guziurová: „The role of discourse reflexivity in ELF academic texts“
 • Christopher Hopkinson: „Expressing oppositional stance in professional communication: a contrastive study“
 • Lenka Kopečková: „The image of Pankisi Kists in international media: Terrorists or respectable loyal citizens?“
 • Martin Mostýn: „Parallelbildungen auf -ation und -ierung aus korpuslinguistischer Sicht – Was zeigt der Signifikanztest?“
 • Milan Pišl: „Terminologische Datenbank in Moodle und ihre Anwendung in der Fachsprachenforschung“
 • Eva Polášková: „Bildungssprache in Fernsehprogrammen für Kinder im deutsch-tschechischen Vergleich“
 • Renáta Tomášková: „Student vs Research Blogs: constructing identities through images and text-image interaction“
 • Norbert Richard Wolf: „Fachbegriffe werden getauft“
 • Gabriela Zapletalová: „Exploring formulaic clusters in L2 English expert writing: Academic ELF discourse“

Tato mezinárodní konference byla vhodnou příležitostí také pro studenty Ph.D. studia prezentovat závěry svých lingvistických analýz:

 • Veronika Biskupová: „Fachwörter und deren Nutzung in der deutschen Tagespresse. Melange der Gallizismen am Beispiel der Rubrik Wirtschaft“
 • Andrea Hurkalová: „Wirtschaftlicher Fachwortschatz in der Tagespresse – zu den Ergebnissen einer Umfrage“
 • Monika Maňáková: „Authorial voice in single-authored texts in SciELF corpus“

Chceme na tomto místě poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří na konferenci vystoupili a zapojili se do odborné diskuze. Nedílnou součástí konference byla také moderace jednotlivých sekcí. Na ní se podíleli jak členové Centra, tak i pozvaní zahraniční hosté, kterým také patří náš dík – prof. Klaus-Dieter Baumann z Universität Leipzig, prof. Annette Muschner z Hochschule Zittau / Görlitz a prof. Axel Satzger z Universität Dresden.

Děkujeme tímto všem hostům z celkem deseti zemí, plenárním řečnicím a řečníkům, početnému publiku a také všem studentkám a studentům, kteří se konference zúčastnili, případně přispěli svou pomocí. Snad můžeme tlumočit pozdravy od účastníků konference a také jejich velkou spokojenost s vynikající organizací. Podařilo se nám všem společně ukázat Ostravu, Ostravskou univerzitu, Centrum a obě zapojené katedry v tom nejlepším světle.

Děkujeme tímto také partnerům konference – firmám SIEMENS, OKIN BPS a Sádek Projekt a také Filozofické fakultě.

Text a foto: Eva Polášková, Milan PišlVíce fotografií a komentáře najdete na Facebooku Katedry germanistiky.

Web konference The Changing Landscape of Professional Discourse II / Fachkommunikation im Wandel II

Fotografie jsou k nahlédnutí také na stránkách konference The Changing Landscape of Professional Discourse II / Fachkommunikation im Wandel II.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 08. 2020