Složení Vědecké rady Filozofické fakulty OU

Předseda
děkan FF OU, historické vědy
 
Interní členové
katedra slavistiky, filologie
katedra slavistiky, filologie
katedra českého jazyka, filologie
katedra dějin umění a kulturního dědictví, vědy o umění
katedra romanistiky, filologie
katedra sociologie, sociologie
katedra anglistiky a amerikanistiky, filologie
katedra české literatury a literární vědy, filologie
proděkan pro vědu, filozofie
proděkan pro studium, filologie, historické vědy
katedra latinského jazyka a kultury, filologie
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy, vědy o umění
katedra germanistiky, filologie
katedra dějin umění a kulturního dědictví, vědy o umění
katedra historie, historické vědy
 
Externí členové
doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
Univerzita Pardubice, filologie
prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Univerzita Karlova, filologie
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, historické vědy
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě, filologie
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci, sociologie, religionistika
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
Masarykova univerzita, historické vědy
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, filozofie
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Univerzita Karlova, filologie
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, filozofie
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, filozofie
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, psychologie
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci, filologie
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Slovanský ústav AV ČR, filologie


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2022