Složení Vědecké rady Filozofické fakulty OU

Předseda
děkan FF OU, historické vědy
 
Interní členové
katedra slavistiky, filologie
katedra slavistiky, filologie
katedra českého jazyka, filologie
katedra dějin umění a kulturního dědictví, vědy o umění
katedra romanistiky, filologie
katedra sociologie, sociologie
katedra filozofie, filozofie
katedra anglistiky a amerikanistiky, filologie
rektor Ostravské univerzity
katedra české literatury a literární vědy, filologie
proděkan pro vědu, filozofie
proděkan pro studium, filologie, historické vědy
katedra germanistiky, filologie
katedra dějin umění a kulturního dědictví, vědy o umění
katedra historie, historické vědy
 
Externí členové
doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
Univerzita Pardubice, filologie
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Univerzita Karlova, filologie
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, historické vědy
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě, filologie
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci, sociologie, religionistika
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, filozofie
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Univerzita Karlova, filologie
prof. zw. dr hab. Halina Rusek
Uniwersytet Śląski w Katowicach, kulturní antropologie, sociologie, filologie
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, filozofie
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, filozofie
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci, filologie
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Slovanský ústav AV ČR, filologie
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Uniwersytet Wrocławski, děkan Wydziału Nauk Historycznych a Pedagogicznych, historické vědy


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 03. 2021