OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Vědecká rada

Ostravská univerzita

Složení Vědecké rady Filozofické fakulty OU

Předseda
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.děkan FF OU, historické vědy
Interní členové
prof. dr hab. Mieczyslaw Balowskikatedra slavistiky, filologie
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.katedra slavistiky, filologie
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.katedra českého jazyka, filologie
prof. dr hab. Waldemar Józef Delugakatedra dějin umění a kulturního dědictví, vědy o umění
doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.katedra romanistiky, filologie
dr hab. Jan Kajfoszkatedra sociologie, sociologie
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.katedra filozofie, filozofie
doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.katedra anglistiky a amerikanistiky, filologie
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.katedra anglistiky a amerikanistiky, filologie
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.rektor Ostravské univerzity
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.katedra české literatury a literární vědy, filologie
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.katedra české literatury a literární vědy, filologie
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.proděkan pro vědu, filozofie
Mgr. Richard Psík, Ph.D.proděkan pro studium, filologie, historické vědy
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.katedra germanistiky, filologie
prof. PhDr. Pavel Zatloukalkatedra dějin umění a kulturního dědictví, vědy o umění
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.katedra historie, historické vědy
Externí členové
doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.Univerzita Pardubice, filologie
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.Univerzita Karlova, filologie
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, historické vědy
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě, filologie
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.Univerzita Palackého v Olomouci, sociologie, religionistika
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, filozofie
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.Univerzita Karlova, filologie
prof. zw. dr hab. Halina RusekUniwersytet Śląski w Katowicach, kulturní antropologie, sociologie, filologie
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, filozofie
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci, filologie
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.Slovanský ústav AV ČR, filologie
prof. dr hab. Przemysław WiszewskiUniwersytet Wrocławski, děkan Wydziału Nauk Historycznych a Pedagogicznych, historické vědy

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 04. 2019

facebook
rss
social hub