Složení Vědecké rady Filozofické fakulty OU

Předseda
katedra historie, Historické vědy
 
Interní členové
katedra slavistiky, Filologie
katedra slavistiky, Filologie
katedra českého jazyka, Filologie
katedra dějin umění a kulturního dědictví, Vědy o umění a kultuře
katedra romanistiky, Filologie
katedra sociologie, Sociologie
katedra anglistiky a amerikanistiky, Filologie
katedra české literatury a literární vědy, Filologie
katedra filozofie, Filozofie, religionistika a teologie
katedra latinského jazyka a kultury, Filologie / Historické vědy
katedra latinského jazyka a kultury, Filologie / Historické vědy
katedra dějin umění a kulturního dědictví, Vědy o umění a kultuře
katedra germanistiky, Filologie
katedra historie, Historické vědy
katedra dějin umění a kulturního dědictví, Vědy o umění a kultuře
 
Externí členové
doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, Filologie
prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Filologie
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Historické vědy
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Filologie
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Sociologie / Filozofie, religionistika a teologie
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Historické vědy
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofie, religionistika a teologie
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Filologie
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.
Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofie, religionistika a teologie
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.
Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofie, religionistika a teologie
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Filologie
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, Psychologie
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Slovanský ústav AV ČR, Filologie


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2022