Složení Vědecké rady Filozofické fakulty OU

Předseda
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.děkan FF OU
Interní členové
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.katedra slavistiky
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.katedra českého jazyka
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.katedra historie
dr hab. Jan Kajfoszkatedra sociologie
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.katedra filozofie
doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.katedra anglistiky a amerikanistiky
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.katedra anglistiky a amerikanistiky
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.rektor OU
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.katedra české literatury a literární vědy
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.katedra slavistiky
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.katedra filozofie
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.katedra psychologie
Mgr. Richard Psík, Ph.D.proděkan pro studium
prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.katedra romanistiky
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.katedra české literatury a literární vědy
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.katedra germanistiky
prof. PhDr. Pavel Zatloukalkatedra dějin umění a kulturního dědictví
Externí členové
prof. dr hab. Mieczyslaw BalowskiInstytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.katedra anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
prof. PaedDr. Vladimír Görner,PhD.děkan Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praemsídelní biskup ostravsko-opavský
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.Ústav románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc.katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.Slovanský ústav Akademie věd České republiky