OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Projekty / akce / konference

Area Slavica 2

Mezinárodní jazykovědná konference katedry slavistiky.

Area Slavica

Mezinárodní jazykovědná konference katedry slavistiky.

Parémie národů slovanských

Katedra slavistiky OU organizuje každý sudý rok mezinárodní vědeckou konferenci Parémie národů slovanských.

Série konferencí polských nositelů Nobelovy ceny

Oddělení polonistky katedry slavistky FF OU pořádá od roku 2000 konference věnované polským spisovatelům, kteří se stali nositeli Nobelovy ceny.

Slavica iuvenum

Každoroční setkaní mladých slavistů pořádané katedrou slavistky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Studia humanitatis – Ars hermeneutica

Vědeckým nosníkem a hlavním metodologickým principem tohoto periodika je využití interpretačních postupů filozofické, literárněvědné a „hlubinné“ hermeneutiky.
facebook
social hub