OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie > Věda a výzkum

Věda a výzkum a katedře psychologie

Katedra psychologie se výzkumně dlouhodobě zaměřuje na zkoumání problematiky prosociálního chování, psychické zátěže, emoční inteligence, šikany a kyberšikany. Aktuálně se pracoviště zabývá také výzkumem některých existenciálních aspektů práce a výzkumem vybraných psychofyziologických aspektů krátkodobé smyslové a sociální deprivace.

facebook
rss
social hub