Věda a výzkum

Proměny struktur a vztahů ve středověké společnosti (projekt SGS, 2020)

Projekt „Proměny struktur a vztahů ve středověké společnosti“ volně navazuje na předchozí projektové záměry týkající se výzkumu středověké společnosti, kultury a příslušných pramenů realizované v rámci Centra Vivarium. Hlavní podstatou a přínosem celého projektu je intenzivní zapojení studentů doktorského a magisterského studia do interdisciplinárního výzkumu sledované problematiky. Studenti se budou zabývat sledovanými okruhy otázek z pohledu témat svých graduačních prací a zároveň budou zapojeni do týmové práce.