Věda a výzkum

Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace II (projekt SGS, 2023)

Projekt navazuje na předchozí stejnojmenný projekt, který byl jednoletý (2022). Volně navazuje také na předchozí projektové záměry řešené v rámci Centra Vivarium, které byly věnovány poznání různých aspektů středověké společnosti, kultury a pramenů. Hlavním přínosem a cílem navrhovaného projektu je, podobně jako v předchozích letech, intenzivní zapojení studentů doktorského a magisterského studia do studia středověkých písemných pramenů se zaměřením na možnosti jejich interdisciplinárního výzkumu, jejich analýzy a interpretace.