Ediční řada Interpretationes

V ediční řadě Interpretationes jsou publikovány kritické edice a bilingvní překlady středověkých písemných památek (Series A), a monografie (či monotematické sborníky) věnované jejich interpretaci z pohledu různých disciplín (Series B). Nezbytnou součástí publikací prvního typu jsou kromě vlastního textu zpřístupňovaného pramene (a seznamu použitých pramenů a literatury) odborná studie, jež uvádí čtenáře do problematiky vydávaného a/nebo překládaného díla, resumé ve světovém jazyce a dále ediční a/nebo překladatelská poznámka, seznamující uživatele publikace se zásadami, podle nichž byly kritická edice či překlad pramene vypracovány. Monografie jsou doprovázeny shrnutím ve světovém jazyce a rejstříkem.

Každá publikace prochází standardním dvojím recenzním řízením a zároveň podléhá souhlasnému vyjádření redakční rady ediční řady.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 12. 2017