Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení VIVARIUM
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
ředitel centra
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele
e-mail:
telefon: 553 46 1830
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Sekretariát
Tomášková Blažena
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1821
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
činnost: dějiny českého středověku
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Černín David, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Grollová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2005
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
e-mail:
telefon: 553 46 1820
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
ředitel centra
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13. – 16. století)
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Lička Lukáš, Mgr., Ph.D.
činnost: středověká filosofie a věda
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
e-mail:
telefon: 553 46 1830
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
činnost: latinská filologie, latinská medievalistika
e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: latinská medievistika, latinská filologie
e-mail:
telefon: 553 46 2010
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.
činnost: umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
e-mail:
telefon: 553 46 2001
Varga Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1804