Personální složení

abecední členění

Vedení centra
553 46 1975
553 46 1830
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
553 46 1971
553 46 1801
Sekretariát
553 46 1821
 
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
činnost: dějiny českého středověku
553 46 1971
553 46 1801
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
553 46 1820
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
ředitel centra
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13. – 16. století)
553 46 1975
Lička Lukáš, Mgr., Ph.D.
činnost: středověká filosofie a věda
553 46 1823
Otisk Marek, prof. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
553 46 1830
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
činnost: latinská filologie, latinská medievistika
553 46 1807
553 46 2013
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: latinská medievistika, latinská filologie
553 46 2010
Rywiková Daniela, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
553 46 2001