OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení VIVARIUM
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1830
Psík Richard, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
e-mail:
telefon: 553 46 1804
553 46 1971
Černý Pavol, doc. Ing., Dr.
činnost: umění raného středověku, středověká knižní malba
e-mail:
telefon: 553 46 2001
Grollová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2005
Harvánek Kamil, Mgr., Ph.D.
činnost: latinská filologie, latinská medievalistika
e-mail:
telefon: 553 46 2011
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Hruboň Pavel, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny středověku, papežská diplomatika
e-mail:
telefon: 553 46 2011
Lička Lukáš, Mgr., Ph.D.
činnost: středověká filosofie a věda
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny středověku, PVH
e-mail:
telefon: 553 46 1978
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: latinská medievistika, latinská filologie
e-mail:
telefon: 553 46 2010
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.
činnost: umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
e-mail:
telefon: 553 46 2001
Spolupracovníci centra
Nechutová Jana, prof. PhDr., CSc.
činnost: latinská medievistika
e-mail:
telefon: 553 46 2012
facebook
rss
social hub