Ze života centra

Being a medievalist in a ”small place“...

Our understanding of medieval history shapes the way we understand the present. These are the words of an important German medievalist, Professor Karl Borchardt from Monumenta Germaniae Historica in Munich. During his visit to the Faculty of Arts, we talked about parallels between the Middle Ages and the modern era, the importance of history in general, and the importance of foreign languages.

Přednášky předního německého mediavelisty Karla Borchardta

Během dvou listopadových dní 2014 proběhly na Filozofické fakultě přednášky předního odborníka na středověk prof. Karla Borchardta.

Vnímání ve filosofii mezi Anselmem a Kantem - konference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy

Je při vnímání naše mysl aktivní? Je náš přístup ke světu přímý, nebo zprostředkovaný reprezentacemi?