Konference, workshopy, kolokvia

Centrum každoročně organizuje samostatně nebo ve spolupráci s participujícími katedrami z FF OU a s partnerskými tuzemskými či zahraničními pracovišti mezinárodní konference a také menší vědecká setkání (konference, odborná kolokvia a workshopy), která zpravidla navazují na aktuální projekty, na jejichž řešení se členové Centra podílejí. Do řešení projektů IRP a SGS jsou aktivně zapojováni studenti doktorského i magisterského studia ze všech čtyř participujících kateder.

Vybrané mezinárodní konference (spolu)organizované Centrem

  • Proměny cirkevni sfragistiky, 10.–11. říjen 2013, Olomouc
  • Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy Wyszehradzkiej, 29.–30. květen 2014, Gdyně, Polsko
  • Collective Identity in Social Networks of the Medieval Europe, 8. říjen 2015, Ostrava
  • Homo Ludens. Daily Entertainment and Holiday Fun in the History of Central European Countries and their Neighbours / Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajow Europy Środkowej i ich sąsiadow, 21.–22. duben 2016, Słupsk, Polsko
  • Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries, 5.–8. říjen 2016, Ostrava
  • Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy, 6.–7. říjen 2016, Ostrava
  • Medieval Art in Central Europe, 20.–23. říjen 2016, Nowy Sącz
  • From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework, 15.–16. listopad 2018, Ostrava
  • Sigismund von Luxemburg, der deutsche Orden und Polen-Litauen, 5.–6. říjen 2018, Kiel, SRN
  • Visualizing the Other in the Late Medieval and Early Modern Art (1300–1550), 14.–16. listopad 2019, Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 03. 2020