Program Erasmus - katedra slavistiky

BULHARSKO
VELIKO TARNOVO:
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Smlouva o spolupráci od roku 2009, smlouva v rámci programu Erasmus: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

ESTONSKO
TALLIN:
Tallinna Ülikool
Tallinská univerzita

Smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus na akademický od roku 2006: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

LITVA
VILNIUS:
Vilnaus pedagoginis universitetas
Vilniusská pedagogická univerzita

Smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus od roku 2006: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

POLSKO
BIELSKO-BIALÁ:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Technicko-humanitní akademie v Bielsku-Bialé, Fakulta humanitních a sociálních studií

Smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus od roku 2005 do akademického roku 2013/2014: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

CZĘSTOCHOWA:
Akademia im. Jana Długosza

Smlouva v rámci programu Erasmus od roku 2012: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

GDAŇSK:
Uniwersytet Gdański
Gdaňská univerzita

Smlouva o spolupráci od roku 2008: přednáškové pobyty studentů a pedagogů v rámci programu Socrates/Erasmus.

KATOVICE:
Uniwersytet Śląski
Slezská univerzita

Smlouva na úrovni rektorátu z roku 1992, smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus do akademického roku 2013/2014: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

KRAKOV:
Uniwersytet Jagielloński
Jagellonská univerzita

Smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus od roku 2006: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Smlouva v rámci programu Erasmus od roku 2012: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

LODŽ:
Uniwersytet Łódzki
Lodžská univerzita

Smlouva o spolupráci od roku 2008, smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus na akademický rok 2012/2013: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

OPOLE:
Uniwersytet Opolski
Opolská univerzita, Filologická fakulta, Institut východoslovanské filologie

Smlouva na úrovni rektorátu z roku 1991 zahrnuje přednáškové pobyty pedagogů, spolupráci v oblasti výzkumu jazyka podnikatelské sféry a společnou publikační činnost (ročenka Studia Slavica).

POZNAŇ:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Univerzita Adama Mickiewicze

Smlouva na úrovni rektorátu z roku 1998, smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus na akademický rok 2012/2013: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

SIEDLCE:
Akademia Podlaska w Siedlcach
Podlaská akademie v Siedlcích

Smlouva o spolupráci od roku 2008, smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus na akademický rok 2012/2013: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

VARŠAVA:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Univerzita Kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě

Smlouva o spolupráci od roku 2009, smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus na akademický rok 2013/2014: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

Uniwersytet Warszawski
Varšavská univerzita

Smlouva o spolupráci od roku 2008, smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus na akademický rok 2012/2013: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

VRATISLAV:
Uniwersytet Wrocławski
Vratislavská univerzita, Filologická fakulta, Institut polské filologie

Smlouva o spolupráci od roku 2006, smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus na akademický rok 2012/2013: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

SLOVENSKO
NITRA:
Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra translatológie
Smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus od roku 2010: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

PREŠOV:
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Institut rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky

Smlouva v rámci programu Socrates/Erasmus od roku 2006: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.

BANSKÁ BYSTRICA:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smlouva s Fakultou humanitných vied o spolupráci v rámci programu Socrates/Erasmus na akademické roky 2009/2013: přednáškové pobyty studentů a pedagogů.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022