Katederní koordinátoři pro zahraniční mobility

Vaše dotazy k zahraničním studijním pobytům zodpoví koordinátorky katedry slavistiky.


Koordinátorky na katedře slavistiky
Oddělení rusistiky
doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 1854
Oddělení polonistiky
PhDr. Urszula Kawala Kolberová, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 1843

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 04. 2020