Ostravští rusisté v Nižním Novgorodu

Na začátku dubna tohoto roku se naše skromná výprava v počtu 5 studentů vydala poznávat jazyk a krásy země vzdálené, chladné a přece krásné, nesoucí jméno Rusko. Všichni jsme byli plni očekávání, protože pro většinu z nás to byla první velká zkušenost s touto zemí. Po prvotních nezdarech, které na nás čekaly na letišti u pasové kontroly, následném zmeškání vlaku do Nižního Novgorodu a několikahodinovém čekání na nádraží na další spoj, jsme nakonec unaveni, ale šťastni dorazili dne 5. dubna 2012 v 7.30 místního času do kýženého města, které se na měsíc mělo stát naším domovem. Za doprovodu úžasného pana docenta Stanislava Alexandroviče Rylova jsme dorazili do studentského městečka, kde jsme byli ubytováni na kolejích. Pan docent nás seznámil s tím, co nás v nejbližší době čeká, a poté jsme všichni ulehli do svých postelí a oddali jsme se několikahodinovému spánku, neboť na  nás na všechny dolehla únava z cesty. Odpoledne nás čekal bohatý program – prohlídka okolí kolejí za doprovodu ruských studentek.

Ostravští rusisté v Nižním Novgorodu

Dalšího dne jsme absolvovali exkurzi po Nižním Novgorodu, oběd a poté slavnostní uvítání na Filologické fakultě Státní univerzity N. I. Lobačevského, kde jsme si měli zdokonalit během měsíčního pobytu naše teoretické a praktické znalosti ruského jazyka. V Českém centru, kde na nás čekalo občerstvení, jsme se v neformální atmosféře seznámili se skvělými vyučujícími a milými studenty.

V rámci vzdělávací části naší stáže byla pro nás připravena každodenní výuka hovorové a spisovné ruštiny. Součástí stáže byl rovněž bohatý kulturní program, v jehož rámci jsme se seznamovali s bohatou historií města a jeho architektonickými památkami a navštívili jsme různá muzea. Seznámili jsme se i s tradiční ruskou kuchyní. Rádi jsme přijali pozvání jedné z místních studentek, která pro nás připravila oběd a blíže nás seznámila s běžným životem obyvatel tohoto třetího největšího ruského města. V průběhu našeho pobytu jsme také měli možnost navštívit historické město Goroděc, kde jsme v tamním muzeu měli možnost shlédnout expozice ruského lidového umění a samovarů. Navštívili jsme také historická města Vladimir a Suzdal, která jsou součástí „Zlatého prstenu Ruska“, nejstaršího a historicky významného kulturního centra Ruska. Na konci naší stáže jsme ještě tři dny obdivovali krásu nádherného hlavního města Moskvy.

Celý náš studijní pobyt byl realizován na základě dlouholeté spolupráce mezi oddělením rusistiky katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity a katedrou historie ruského jazyka a srovnávací slovanské jazykovědy Filologické fakulty Státní univerzity N. I. Lobačevského. Chtěli bychom tímto poděkovat doc. B. Rudincové, PhDr. J. Vorlovi a doc. S. A. Rylovovi za to, že nám umožnili vycestovat, zdokonalit se v ruském jazyce a strávit nezapomenutelný měsíc v nádherné zemi, kterou Rusko bezesporu je.

Monika Kukuricášová, Miroslav Matěj, Iveta Šafaříková (foto)
studenti 1. roč. oboru Ruština pro překladatelskou praxi


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022