Den s překladem

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Den s překladem je souborný název pro celostátní studentskou překladatelskou soutěž, překladatelskou konferenci a překladatelské dílny pořádané již po několik let filologickými katedrami filozofické fakulty pod záštitou vedení FF OU v Ostravě. Od samotného vzniku byla soutěž aktivně podporována doc. PhDr. Evou Mrhačovou, CSc., která zastávala funkci děkanky během prvních pěti ročníků soutěže. Při vyhlášení VI. ročníku soutěže v září 2010 záštitu vstřícně převzal děkan FF, doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Soutěž je vyhlašována vždy s počátkem zimního semestru akademického roku, soutěžní překlady jsou přijímány do konce ledna a v březnu se celý soutěžní ročník uzavírá slavnostním předáním čestných uznání, dopolední překladatelskou konferencí a odpoledními překladatelskými dílnami otevřenými celé akademické obci.

Soutěžící překládají odborné nebo literární texty z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, polštiny, příp. dalších jazyků, do češtiny. Počínaje VII. ročníkem soutěže (tj. od září 2011) se stala jedním z kmenových jazyků překládaných originálů také latina.

Prvních šesti ročníků soutěže se od roku 2005 zúčastnilo kolem 800 studentů z deseti různých univerzit; pozvání k vystoupení na závěrečné konferenci přijalo více než 20 hostů: translatologů, filologů, překladatelů i tlumočníků z českých a slovenských univerzit a také z profesionální překladatelské a tlumočnické praxe.

Soutěž se všemi jejími náležitostmi, překladatelskou konferenci a sérii překladatelských dílen připravuje a realizuje tým učitelů překladatelských a tlumočnických seminářů se zastoupením všech jazykových kateder fakulty: Jana Raclavská, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Jitka Smičeková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Hrdinová, Martin Mostýn, Renáta Tomášková, Hana Srpová; koordinátorem soutěže byl v jejích prvních pěti ročnících Milan Hrdlička. Ani tento seznam není úplný; zástupci kateder dále sestavují pro jednotlivé soutěžní jazyky odborné poroty, které hodnotí soutěžní příspěvky a aktivně se účastní překladatelských dílen.

Prvních pět ročníků soutěže bylo zakončeno vydáním sborníku Translatologica Ostraviensia (I, II, III, IV, V), jenž zájemcům přinášel konferenční příspěvky Dne s překladem, seznam soutěžících a oceněných, ukázky ze studentských překladů a fotografie z konferenčního jednání a dílen. Sborník je v nabídce univerzitní prodejny skript a studentům a učitelům slouží také ve studovně filozofické fakulty. Počínaje VI. ročníkem soutěže se její organizátoři ve spolupráci s vedením fakulty rozhodli zohlednit nové požadavky kladené na podobu publikační činnosti akademických pracovníků následujícím způsobem: každý ročník soutěže bude uzavřen vydáním výboru z nejlepších studentských překladů (s názvem Den s překladem VI, a podobně dále), které již nebudou představeny pouze úryvkem, ale budou vytištěny v plném rozsahu. Sborník bude nadále obsahovat také informace o programu Dne s překladem, jmenný seznam soutěžících a oceněných a fotografie z akcí. Příspěvky přednášejících budou publikovány v registrovaných odborných časopisech fakulty (Studia Germanistica, Studia Romanistica, Ostrava Journal of English Philology, Studia Slavica).

Rozhodnutím odborné poroty NAEP ze dne 22. června 2009 byla projektu Dne s překladem udělena EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL za rok 2009.

Následující fotografie přibližují atmosféru Dnů s překladem – dopoledních konferencí a odpoledních dílen na katedrách.

Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem
Den s překladem

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016