Životní prostředí regionu pohledem studentů polonistiky

Regionální rada Územního sdružení Syndikátů novinářů v Ostravě uspořádala v letošním roce druhý ročník žurnalistické soutěže pro studenty vysokých škol, tentokrát na téma „Jak my obyvatelé regionu můžeme ovlivnit stav životního prostředí“. Studenti (celkem se soutěže zúčastnilo 52 studentů z Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě a posluchačů polonistiky FF OU) měli za úkol prezentovat své názory a postřehy ve formě esejů, v nichž žurnalistická jury mj. hodnotila uchopení tématu, pravopis, stylistiku, autorskou vyzrálost a žánrovou čistotu. Autoři nejlepších prací byli Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě odměněni finanční prémií, možností výjezdu na studijní cestu do Polska a dalšími hodnotnými cenami. Z ostravských polonistů se v první desítce nejlepších esejů umístily práce Zdeňky Ciencialové (4. ročník oboru Polština pro překladatelskou praxi) a Matěje Vavrečky (5. ročník oboru Polský jazyk a literatura). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo dne 3. května 2011 na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě za účasti generální konzulky Polské republiky v Ostravě Anny Olszewské, vedoucího katedry ekonomické žurnalistiky VŠB-TU doc. PhDr. PaedDr. Milana Sekaniny, CSc., zástupkyně Regionální rady Syndikátu novinářů v ČR Anny Vidiševské a vedoucího oddělení polonistiky FF OU PhDr. Jiřího Muryce, PhD. Jak uvedla Mgr. Martyna Radłowska-Obrusník (jeden z organizátorů akce a spolupracovník ostravské polonistiky), tematicky se studentské práce věnovaly jednak globálním problémům a dopadům na životní prostředí (jaderná energie, „zelená“ energie, třídění odpadu), jednak otázkám bezprostředně spjatým s regionem, mj. smogové situaci v Ostravě nebo potřebě přeshraniční spolupráce v ochraně životního prostředí s Polskem.

Životní prostředí regionu pohledem studentů polonistiky
Životní prostředí regionu pohledem studentů polonistiky
Životní prostředí regionu pohledem studentů polonistiky

Foto: Mgr. Martyna Radłowska-Obrusník


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016