Prestižní ocenění pro prof. Karla Kadłubce

Ve Varšavě byly dne 27. dubna 2010 rozdány prestižní ceny týdeníku „Polityka“ s názvem „Nagrody Historyczne Polityki 2010“. Jedním z laureátů byl v letošním roce také prof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc. z katedry slavistiky FF OU. Cenu převzal za zpracování a úvod k publikaci „Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1935–1945“, a to v kategorii „Deníkové a vzpomínkové záznamy“. V početné konkurenci publikací vydaných v roce 2009 byly odbornou porotou nejvýše hodnoceny knihy mající mj. jedinečnou vědeckou nebo popularizační hodnotu, vyznačující se originální tematikou a způsobem zachycení zkoumaného tématu, využitím nových pramenů, případně jejich novátorským zpracováním.
Panu profesorovi upřímně blahopřejeme.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022